top of page

Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med finansielle virksomheder. Vi er registreret hos Finanstilsynet, hvilket bl.a. betyder, at vi er omfattet af hvidvasklovgivningen.

Forvalteren (GL21 CAPITAL ApS)

GL21 CAPITAL er registreret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), med FT nr. 23229, jf. FAIF-lovens § 9, stk. 1. GL21 CAPITAL er underlagt visse regler i FAIF-loven (lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.) samt omfattet af hvidvaskloven.

GL21 I A/S

Danmarks første krypto fond, GL21 I A/S, er en alternativ investeringsfond (AIF), der er registreret hos Finanstilsynet med FT-nr. 24845. Fonden er underlagt visse regler i FAIF-loven (lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.) samt omfattet af hvidvaskloven. Fonden har indgået en forvaltningsaftale med GL21 CAPITAL om forvaltning af fondens aktiver. Fonden er et aktieselskab, og investorerne i fonden ejer således aktier heri.

Ethereum Staking A/S

Ethereum Staking A/S er en alternativ investeringsfond (AIF), registreret hos Finanstilsynet med FT-nr. 25548. Fonden er underlagt visse regler i FAIF-loven (lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.) samt omfattet af hvidvaskloven. Fonden har indgået en forvaltningsaftale med GL21 CAPITAL om forvaltning af fondens aktiver. Fonden er et aktieselskab, og investorerne i fonden ejer således aktier heri.

Risici og lovpligtig information

En investering i vores fonde er en højrisiko investering, og investorer skal kunne tåle at tabe hele deres investerede beløb.

Screenshot 2021-05-13 at 15.44.17 (1).pn

Investeringen markedsføres over for detailinvestorer, der
1) kan investere minimum DKK 750.000,
2) er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte investering,
3) vil have en eksponering i kryptomarkedet,
4) har råd til at lave en høj-risiko investering og
5) har en investeringshorisont på minimum 3 år.

Investorerne er omfattet af begrebet “semi-professionelle investorer” i FAIF-lovens § 5, stk. 5, nr. 2.

Central investorinformation (PRIIPs KID)

Du kan downloade det lovpligtige PRIIPs KID dokument på undersiderne for vores fonde, der uddyber nærmere om de relevante risici og omkostninger mv., der er forbundet med en investering i vores produkter. 

bottom of page