top of page

Bank of America: Stadig stor appetit på krypto fra private investorer

Opdateret: 4. jul. 2022

Bank of America: Stadig stor appetit på krypto fra private investorer

Selvom der for tiden er store udsving i priserne på krypto, viser en ny undersøgelse foretaget af Bank of America, at der stadig er stor appetit på krypto fra private investorer i USA.


Bank of America, som er den andenstørste bank i USA målt på værdien af deres aktiver (18 billioner kr. eller $2,52 billioner), har i juni foretaget en undersøgelse blandt 1.000 nuværende og potentielle brugere af krypto og digitale handelsbørser. Undersøgelsen viste blandt andet at 91% af de adspurgte personer har en intention om at købe krypto inden for de næste seks måneder, hvilket var samme andel (91%), som de personer, som allerede havde købt krypto inden for de seneste seks måneder - se figuren nedenfor. Datapunkterne vidner altså om, at selvom der er store prisudsving på krypto i disse dage, har private investorer ikke mistet appetitten på at bruge og investere i krypto.


Figur 1: Fordeling af svar til spørgsmålene ”hvor meget gange har du købt kryptoaktiver inden for de sidste 6 måneder?” (lyseblå sølje) og ”hvor mange gange forventer du at købe kryptoaktiver i løbet af de næste 6 måneder?” (mørkeblå søjle)

%-vis fordeling af respondenter, n=588 og n=1.013

Kilde: BofA Global Research


I forhold til salgsforventningerne, angav 30% af de adspurgte personer, som allerede havde krypto, at de ikke har intention om at sælge fra i deres kryptobeholdning over de næste seks måneder. Interessant er dog, at undersøgelsen ligeledes kunne konkludere, at de respondenter, som havde solgt deres krypto inden for de seneste seks måneder, gennemsnitlig havde lavere salgsordre end købsordre, det vil altså sige, at privatinvestorerne generelt køber mere end de sælger fra.


Bank of America konkluderer, at en af de væsentligste årsager til den stigende interesse i krypto hos private investorer skyldes krypto som et alternativt betalingsmiddel – og altså ikke alene som en spekulativ investering. 39% af respondenterne bruger allerede krypto som betalingsmiddel online, mens 34% ­bruger krypto til fysiske (in-person) betalinger. Den fysiske betalingsløsning er både drevet af, at flere private begynder at modtage betaling i krypto, men også ved at krypto handelsbørserne tilbyder fx VISA-kort, som deres kunder kan bruge til at betale med i fysiske butikker.


Majoriteten af respondenterne (65%) angav, at de har mindre end en 10% allokering af deres finansielle investeringer i krypto, dog varierede allokeringerne meget, hvor 15% af respondenterne havde en allokering over 25%.


Undersøgelsen fra Bank of America er yderst interessant af to årsager; 1) som nævnt tidligere, er undersøgelsen foretaget over en periode, hvor der har været kraftige prisudsving inden for krypto (og generelt alle finansielle markeder), og på trods af dette, er der stadig en stor tilslutning til krypto fra privatinvestorer; 2) USA har de seneste par år vist sig at være frontløberne i den vestlige verden med hensyn til krypto, så dette datapunkt kan indikere, hvordan adoptionen for krypto i Europa så småt kan begynde at tage fart – hvis altså den vil opnå samme opbakning blandt privatinvestorer, som i USA.


Euro stablecoin lanceres af Circle

På trods af UST og Luna crashet tilbage i maj, er der stadig stor efterspørgsel på stablecoins, hvilket har fået Circle Internet Financial til at lave en ny euro stablecoin. Circle står bag stablecoinen USDC, der målt på markedsværdi er den andenstørste stablecoin, kun overgået af Tether (USDT).


Circle lancerer, ligesom med USDC, en ”fully-backed” stablecoin som er pegged til euroen. Det vil sige at den nye EUROC stablecoin er 1:1 bakket op af faktiske euro hos Circle. For hver EUROC de sælger, vil de tilsvarende købe én euro, som i Circles tilfælde vil blive opbevaret hos en amerikansk-reguleret finansiel institution. Dette er pt. den sikreste form for stablecoin, modsat eksempelvis algoritmiske stablecoins, som UST var, der ikke har et robust underliggende aktiv. Den nye EUROC vil være et ERC-20 token, det vil sige et token, som er bygget på Ethereums blockchain.


Circle lancerer endnu en stablecoin, da de oplever en øget efterspørgsel på stablecoins. Dette er også meget i tråd med den generelle udvikling inden for markedet for stablecoins. Som det kan ses på nedenstående graf over de tre største stablecoins, er dette marked vokset ganske eksplosivt og har i skrivende stund en total markedsstørrelse på ~$154 mia., hvor top3 udgør 91%.


Figur 2: Udvikling i markedsstørrelse for top3 stablecoins

$ mia., 1. jan. 2020 – 30. jun. 2022

Kilde: Coingecko


Med lanceringen af EUROC, som kom på markedet d. 30. juni 2022, giver det nu mulighed for at virksomheder kan få en bedre adgang til euro likviditet, som derefter kan bruges til betalinger, handel, ud- eller indlån. På trods af, at EUROC ikke er den første euro stablecoin, mener Circle alligevel, at der er plads i markedet, da man i 2019 i de traditionelle markeder brugte euro i 32% af alle valutahandler, jf. en undersøgelse af Bank for International Settlement (BIS). Til sammenligning er alle top3 stablecoins pegged til USD og de udgør som nævnt tidligere 91% af den samlede markedsstørrelse for stablecoins.


Stablecoins blev oprindeligt lavet som en måde for folk der handlede krypto at få adgang til likviditet uden om banker. Use casen for stablecoins har dog udviklet sig betydeligt gennem årene. Stablecoins bruges nu også i stor stil af mennesker uden for banksystemet og af mennesker i lande, hvor adgangen til dollaren er begrænset på baggrund af enten kapitalkontrol eller sanktioner.


Goldman Sachs vil indsamle $2 mia. til at købe de resterende aktiver i låneplatformen Celcius

Krypto låneplatformen Celsius, som i maj måned havde mere end 57 mia. kr. ($8 mia.) udlånt til kunder og 86 mia. kr. ($12 mia.) i AuM (aktiver under forvaltning), annoncerede den 12. juni, at de stoppede for udbetalinger fra deres platform med henvisning til "ekstreme markedsforhold.". Dette var bl.a. én af årsagerne til at bitcoin kortvarigt ramte under $20.000 per bitcoin.


Goldman Sachs ser nu muligheden for at opkøbe de resterende aktiver der er tilbage i Celcius og ifølge interne kilder hos Goldman Sachs er de i gang med at indsamle 14 mia. kr. ($2 mia.) til formålet. Opkøbet vil give investorerne kryptoaktiver til en væsentlig rabat i forhold til markedsprisen, da det vil være opkøbet af et konkursbo.


Goldman Sachs har over det sidste års tid vist en stigende interesse for kryptoindustrien, som vi også kunne berette om i vores april nyheder. Seneste datapunkt er nærværende historie om at opkøbe Celsius på vegne af investorer, hvor Goldman Sachs ifølge kilder har fået tilsagn fra Web3-kryptofonde, fonde der er specialiseret i ”nødlidende” aktiver og traditionelle finansielle institutioner.


Sandsynligheden for at Celsius går konkurs er overvejende høj, da virksomheden senest har hyret rådgivningsvirksomheden Alvarez & Marsal til at se på en omstrukturering af Celsius samtidig med at de tidligere på måneden hyrede advokater specialiseret i omstrukturering fra firmaet Akin Gump Strauss Hauer & Field. Både investeringsbanken Citigroup, som også er inde over Celsius-sagen, samt advokatfirmaet Akin Gump har anbefalet Celsius konkursbegæring, men dette er endnu ikke foretaget.


Citibank lancerer custody løsning til institutionelle investorer

Citibank, der har hovedkontor i New York, meddelte i slutningen af juni at de har indgået et samarbejde med METACO til at udvikle og teste deres custody løsninger inden for digitale aktiver. METACO er en virksomhed, som har speciale i at tilbyde institutioner platforme til custody, handel eller DeFi. METACO har bl.a. også den franske investeringsbank Société Générale som kunder, men har også understøttet adskillige betydningsfulde implementeringer for flere landes finanstilsyn såsom FINMA (Schweiz), BaFin (Tyskland), FCA (Storbritannien), Banco de España (Spanien) og MAS (Singapore) og er dermed en anerkendt spiller på markedet for custody løsninger.


Ved brug af METACOs teknologiske løsninger, kombineret med Citis brede netværk inden for custody, er visionen at skabe en custody platform, som vil muliggøre at kunder kan opbevare digitale aktiver, som fx Bitcoin på en sikker og nem måde. For at opnå dette vil Citi fuldt implementere METACOs digitale platform, Harmonize. I forbindelse med udmeldelsen udtalte Global Head of Securities Services fra Citi, Okan Pekin: ”vi er vidne til en stigende digitalisering af traditionelle investeringsaktiver samtidig med at nye digitale aktiver kommer til (red.). Vi innoverer og udvikler nye muligheder for at understøtte digitale aktiver, der bliver mere og mere relevante for vores kunder.”


Citibank er ikke alene om at udforske de nye muligheder, som der opstår, som en del af at kryptoindustrien vokser. Eksempelvis udforsker en række stater i USA, hvordan kryptotransaktioner kan inkluderes i deres respektive finansielle institutioners drift. I forlængelse heraf bør nævnes, at guvernøren i Louisiana, John Bel Edwards, for nyligt underskrev et lovforslag, der tillader finansielle institutioner i Louisiana at opbevare bitcoin og andre digitale aktiver for kunder.


3 ud af 4 amerikanske retailere forventer at tage imod kryptobetalinger inden for 24 måneder

Under overskriften ”Merchants getting ready for crypto” har Deloitte i samarbejde med PayPal lavet en undersøgelse blandt amerikanske retailere, hvor de undersøger deres parathed og adoption i forhold til digitale betalingsløsninger.


Undersøgelsen viser, at 75% af de adspurgte retailere, det vil sige, tre ud af fire, forventer at tage imod betalinger i krypto inden for de næste to år. Udvides tidshorisonten til fem år, er det hele 85%, som forventer at krypto vil være ”normalen” som betalingsløsning.


Undersøgelsen dækker over 2.000 ledende medarbejdere i amerikanske detailvirksomheder i perioden mellem 3. december og 16. december 2021, hvor kryptopriserne stadig var relativ høje, men resultaterne er først blevet offentliggjort i juni 2022. De adspurgte virksomheder, som var ligeligt fordelt over branchen, dækker over detailvirksomheder inden for kosmetik, digitale varer, elektronik, mode, mad og drikkevarer, hus og have, hobby og fritid, husholdningsartikler, tjenesteydelser og transport.


Den relativ store tiltro til at kryptobetalinger, inden for få år, vil være normalen i USA, bakkes ligeledes op af virksomhedernes investeringer i udvikling af digitale betalingsløsninger. Som det kan ses fra nedenstående graf, er det ikke kun de helt store retailere, som investerer tungt, men hele 73% blandt retailere, som har en omsætning mellem 72 mio. kr. ($10 mio.) og 716 mio. kr. ($100 mio.), investerer allerede op til 7 mio. kr. ($1 mio.) i udvikling. I forhold til fremtiden forventer hele 60% af de adspurgte retailere at budgetterne til udvikling af digitale betalingsløsninger vil overstige 3,5 mio. kr. ($500.000) i løbet af de næste 12 måneder.


Figur 3: Investeringsniveau i udvikling af digitale betalingsløsninger opdelt på virksomhedsstørrelse

%-vis fordeling af respondenter, investeringer og størrelse (omsætning) angivet i $

Kilde: Deloitte (2022)


Blandt top årsagerne til at adspurgte retailere har en så stor tiltro og investeringslyst i digitale betalingsløsninger, var 1) at forbedre kundeoplevelsen, 2) at øge kundebasen og 3) brand-perception, uddybet med at deres brand vil blive anset som ”cutting edge”. Ydermere berettede hele 86% af de adspurgte retailere, at de ville forvente en signifikant fordel i forhold til deres finansafdeling ved at tage imod digitale aktiver, som betaling. Dette stemmer meget godt overens, med den opfattelse vi har hos GL21 CAPITAL, da vi mener, at krypto muliggøre hurtigere og billigere betalingsløsninger end de nuværende, ved eksempelvis brugen af Lightning Network, hvor omkostningen for en overførsel kan være helt ned til 1/10.000 af en dollar. Retailere kan altså på sigt spare gebyrer til centraliserede kortudstedere ved at supplere med digitale krypto betalingsløsninger.


PayPal åbner op for krypto overførsler til eksterne wallets

Siden PayPal tilbage i oktober 2020 muliggjorde at deres kunder kunne købe, sælge og opbevare bitcoin, ether, bitcoin cash og litecoin, har der været en stigende efterspørgsel hos deres kunder omkring muligheden for at overføre deres kryptoaktiver til eksterne wallets og krypto handelsbørser. Det vil sige, at PayPals kryptoservice tidligere har været et lukket økosystem, hvori det kun var muligt at købe og sælge de nævnte kryptoaktiver.


PayPal meddelte i starten af juni, at de nu ville efterkomme den store efterspørgsel og har derfor åbnet op for at udvalgte amerikanske kunder vil få muligheden for at kunne overføre deres kryptoaktiver til eksterne wallets og krypto handelsbørser. Det vil sige, wallets (på dansk, tegnebøger) eller krypto handelsbørser, som ikke er en del af PayPals krypto økosystem. Testen af den nye funktionalitet vil ifølge PayPal forløbe sig over et par måneder, inden at de vil rulle det ud til alle kunder.


Objektivt set burde PayPal se sig udfordret af kryptoindustrien og dens løsninger, som potentielt overflødiggør PayPal, men virksomheden har alligevel satset stort på krypto og fulgt med udviklingen, i stedet for at kæmpe imod. Eksempelvis har PayPal i marts 2021 udvidet deres Checkout-funktion, som kan bruges når man handler online, til også at muliggøre betalinger med krypto. Derudover har PayPal både opkøbt virksomheden Curv, som tilbyder sikkerhedstjenester inden for krypto, men også offentliggjort, at de undersøger muligheden for at lave deres egen stablecoin, som selvfølgelig får navnet PayPal Coin.


Hvorvidt PayPal udvikler sig i denne retning af lyst eller af nød, er svært at spå om – dog er det et pudsigt sammentræf at deres konkurrent, platformen Robinhood, i april 2022 meddelte, at de nu åbnede op for at deres kunder kunne overføre digitale aktiver til eksterne wallets – uden et ekstra gebyr. Det er muligvis dette træk, som PayPal nu følger efter.


Det er interessant at følge udviklingen hos virksomheder som disse, da de angiveligt både møder et efterspørgsels-pres fra deres kunder, men også at det konkurrencemæssige landskab ”presser” dem ud i at forhold sig til - og i nogle tilfælde - omstille sig til krypto.


Grayscale lægger sag an mod SEC efter afslag til deres bitcoin ETF

Den amerikanske krypto-fokuserede kapitalforvalter Grayscale Investments, som har den største bitcoin fond i USA, Grayscale Bitcoin Trust, har netop fået svar på deres ansøgning hos det amerikanske finanstilsyn (SEC) i forhold til at konvertere deres bitcoin fond om til en Exchange-Traded Fund (ETF). CEO hos Grayscale, Michael Sonnenshein har igennem processen været meget optimistisk omkring ansøgningen og har for nyligt udtalt at ”vi, Grayscale (red.), fortsat er optimistiske omkring SECs handlinger i løbet af de sidste otte måneder, som har signaleret en øget anerkendelse og større modenheden af det underliggende bitcoin marked”.


Grayscale har længe ventet på en afgørelse på deres ansøgning, og d. 29. juni fik de endelig svar – dog med et afslag. Forinden afslaget har SEC givet grønt lys til andre ETFer, senest tidligere i juni til en ETF, der har til formål at shorte bitcoin, det vil sige, at den satser på, at bitcoin falder yderligere i pris. I forbindelse med godkendelsen af denne ETF, tweetede Michael Sonnenshein, at dette kun var et positiv tegn, da det påviste at bitcoin er understøttet af et derivat marked, som er robust nok til at kunne tilbyde short positioner til privatinvestorer. Det er dog vigtigt at skille ad, at de ETF’er der pt. er godkendte i USA netop er baseret på underliggende futures kontrakter, og ikke er spot ETF’er, som den Grayscale forsøger at konvertere til. Der mangler endnu at blive godkendt en spot ETF i USA på dette område.


SEC uddyber deres afslag med bekymringer omkring markedsmanipulation, Tethers rolle i forhold til bitcoin og mangel på aftale om ”deling af overvågning mellem et reguleret marked af signifikant størrelse og en reguleret handelsbørs” – hvor sidstnævnte er et argument de ligeledes har brugt tidligere til at afvise andre bitcoin spot ETF-ansøgninger.


Grayscale er naturligvis ikke enig i afgørelsen og kun en time efter afgørelsen, lagde de sag an mod det amerikanske finanstilsyn, SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). I søgsmålet beder Grayscale retten i staten Columbia om at genbesøge SECs beslutning, idet at virksomheden mener, at SEC bør tillade andre produkter i USA på lige fod med andre lignende produkter, som allerede handles, fx bitcoin futures ETFer.


Selvom der var flere positive tegn på, at SEC ville godkende Grayscales ansøgning, bl.a. med godkendelsen af andre bitcoin ETF’er, betyder den seneste udvikling dog, at der stadig vil gå en rum tid inden at privatinvestorer i USA vil få muligheden for at få en mere direkte bitcoin eksponering, end den eksponering, som de kan få i dag igennem bitcoin futures ETFer.


Comments


bottom of page