top of page

Hvad er Bitcoin halving og hvordan påvirker det prisen?

Opdateret: 3. maj

Hvad er Bitcoin halving og hvordan påvirker det prisen?

Bitcoin halving (på dansk, halvering), som er en begivenhed, hvor det løbende udbud af nye bitcoins bliver halveret, fandt sted ved blok nr. 840.000, i mennesketid d. 20. april 2024 kl. 02.10.


Vi har i denne nyhed valgt at genskrive vores artikel, der omhandler emnet ”Hvad er Bitcoin Halving?” og komme ind på, hvad det historisk har betydet for prisen på bitcoin, at halving har fundet sted.


Bitcoins halving er en halvering af det løbende udbud der produceres (mines). En af Bitcoins unikke egenskaber er, at den er knap og sjælden, da der kun kommer til at være 21 millioner bitcoin i alt. Dette står i skærende kontrast til de pengepolitiske tiltag vi ser rundt om i verden, hvor der bliver printet milliarder af dollars, og hvor der ikke er noget loft på, hvor mange penge der kan produceres eller lånes.


I skrivende stund er der produceret (minet) 19,7 mio. bitcoin og det kommer til at tage over 120 år for de resterende 1,3 mio. at blive produceret. Dette skyldes Bitcoins unikke kode, hvor det løbende udbud halveres hvert ca. fjerde år - eller i kodesprog hver 210.000 blok.


Hvert 10. minut bliver der produceret en ny blok i Bitcoins blockchain, hvor mining-virksomheder investerer computerkraft og strøm på at producere en blok (mining) og for dette arbejde kan de få en belønning. Denne belønning ligger efter halving på 3,125 bitcoin.


Tabel 1: Bitcoins produktion per 10 minutter, time, dag, uge og år


Ved seneste halving d. 20. april 2024 blev belønningen reduceret til 3,125 bitcoin hvert 10. minut og en årlig produktion på ca. 163.800 bitcoin. Bitcoins årlige inflation gik altså fra ca. 1,7% til 0,8% som følge af halving, og dette sker samtidigt med stadigt høje inflationsrater verden over, som følge af pengeprintning fra centralbanker.


Halving medfører prisstigninger på bitcoin

Økonomiske teorier om udbud og efterspørgsel fortæller os, at hvis efterspørgslen efter et aktiv forbliver det samme (konstant) mens udbuddet reduceres, så vil værdien på det pågældende aktiv stige. Dette er præcist hvad der er sket for bitcoin ved de seneste halvings og noget vi forventer vil ske igen.

 

Figur 1: Prisudvikling for bitcoin i USD og markering af halving

2011 til 2024, USD log-skala

Kilde: Coinmarketcap


Den første halving var d. 28. november 2012, og på dette tidspunkt var Bitcoins pris på $12,22 (85 kr.). I de efterfølgende måneder steg prisen til over $1.000 (6.972 kr.) svarende til prisstigninger på ca. 9.546%. Som med alle andre bull-markeder efterfulgtes dette af et bear-marked, hvor priserne faldt igen.


Fire år senere, d. 9. juli 2016, fandt anden halving steg og prisen var her på $650 (4.531 kr.). Halving igangsatte et bull marked med en stigning på ca. 2.743% og toppede på knap $20.000 (139.444 kr.) i december 2017, og blev efterfulgt af endnu et bear-marked. Som forventet igangsatte den tredje halving i 2020 endnu et bull-marked, hvor bitcoin toppede på godt $69.000 (481.081 kr.).


Fælles for de tidligere halvings er, at markedet typisk har taget omkring seks måneder til at omstille sig til den nye og lavere produktionsrate, hvilket skaber et udbudschok, som har ført til prisstigninger og resulteret i nye rekorder for priser på bitcoin.


Men modsat tidligere, har vi allerede op mod den fjerde halving opnået en ny højeste pris på bitcoin. Dette er et atypisk mønster for bitcoin ift. tidligere halvings, men omvendt har godkendelsen af de amerikanske bitcoin spot ETF’er (Exchange-Traded Fund) også skabt en anden dynamik for efterspørgslens siden end der er set tidligere. Med dette menes, at der er større efterspørgsel end nogensinde før.


Ved at bruge kvantitative modeller kan man komme med nogle statistiske bud på, hvad bitcoins pris bliver som følge af halving i 2024. Disse estimater skal naturligvis tages med forbehold, og det er nærmere tankegangen bag forudsigelserne, der er relevante at forholde sig til. Benytter man sig af en statistisk model, som kigger på sammenhængen mellem bitcoins markedsværdi og knaphed (stock-to-flow ratio), så estimerer modellen, at prisen per bitcoin over det næste år vil stige til over $450.000 (ca. 3 mio. kr.).

 

Figur 2: Bitcoin daily stock-to-flow estimeret pris og faktisk pris

2010 til 2024, USD log-skala


Det er selvsagt, der ingen garantier er, og modellerne skal i de kommende år testes for om de fortsat er præcise. Dog kan vi se i figur 2, at modellen generelt er ret præcis ift. at følge den faktiske pris på bitcoin (den røde linje) og som forventet jf. modellen vil det tage ca. et halvt år for halving om at indfinde sig i markedet.


Som med mange andre kvantitative modeller kan de naturligvis invalideres. Men hvis scenariet indenfor de næste fire år er, at bitcoin i worst-case kan gå til $0 og i best case kan blive langt over $450.000 værd, så er det en interessant asymmetri. Det er altså en investerings-case man som investor leder længe efter, og en man burde allokere en mindre del af sin investeringsportefølje efter, da den potentielle prisstigning er langt højere end det potentielle prisfald.


Alle markeder er præget af udbud og efterspørgsel, og vi mener, at det er i dette årti, at det vil gå op for de fleste folk, hvor sjældent det bliver at eje en hel bitcoin – det vil ikke kun give en større efterspørgsel, men kombineret med et stadigt lavere antal bitcoin tilgængeligt til salg, vil det alt andet lige føre til højere priser i fremtiden på bitcoin.

 

Kryptoadoptionen i Danmark er den laveste i Norden

I løbet af marts 2024 har EY i Norge i samarbejde med den norske krypto researchvirksomhed K33 foretaget en undersøgelse blandt 4.113 personer på tværs af Norge, Sverige, Danmark og Finland for at undersøge adoptionen af krypto i Norden.


Undersøgelsen konkluderer, at den generelle kryptoadoption i Norden er på 7% svarende til ca. 1.545.000 personer, som ejer kryptoaktiver. Omtrent 70% af de personer, som ejer krypto i Norden er under 40 år gammel og der er altså stadig hold i udsagnet om, at kryptoadoptionen hovedsageligt er sket blandt den yngre del af populationen. Undersøgelsen forventer, at andelen med kryptoejerskab vil stige over de næste ti år og der i 2034 vil være omtrent 4,6 millioner mennesker i Norden, som ejer krypto.


Går vi ned i en sammenligning af de nordiske lande, kan det ses i figur 3 at Danmark placerer sig på en sidsteplads med hensyn til kryptoadoptionen. Danmark har en adoption på 6,5% og overgås derfor af de øvrige lande, Sverige og Finland med 6,8% og Norge som nummer et med 9,2%.


Figur 3: Nordisk kryptoejerskab fordelt på lande

2024, Andel af befolkningen

Kilde: EY; K33 Research


Når ejerskabet splittes op på aldersgrupper, følger Danmark interessant nok ikke de øvrige lande. Mens Norge, Sverige og Finland for aldersgruppen 18-29 år har den største andel af personer med kryptoejerskab, er det for Danmark aldersgruppen 30-49 år, som har den største andel.  


Figur 4: Nordisk kryptoejerskab fordelt på lande og aldersgrupper

2024, Andel af befolkningen

Kilde: EY; K33 Research


Derudover er det interessant at se på, hvor danskerne foretrækker at handle med kryptoaktiver. Danskerne foretrækker at handle på udenlandske handelsbørser, hvilket er meget lig de øvrige nordiske lande. Dog er det en væsentligt højere procentdel, som foretager handlerne på udenlandske handelsbørser (87%), hvor Finland kommer ind på en andenplads med 70%. Dermed er det også tydeligt, at danskere laver ganske få handler på lokale handelsbørser eller igennem børsnoterede produkter.


Figur 5: Nordisk kryptoejerskab fordelt på lande og handelsbørser

2024, Andel af de adspurgte med ejerskab

Kilde: EY; K33 Research


Undersøgelserne som disse er interessante, da det understreger, hvor tidligt krypto stadig er i sin udvikling, men også at use-cases for krypto stadig hovedsageligt er som investering, fremfor værdioverførsel e.l., som det er i ikke-vestlige lande. Vi har et yderst velfungerende betalingssystem i Norden, hvorfor det ikke undrer os, at adoptionen er så relativ lav, netop fordi kryptoaktiver nærmere er en use-case inden for investering i Norden fremfor som værdioverførsel eller betalingsmiddel i ikke-vestlige lande.


Bitcoin og ether spot ETF’er godkendes til handel i Hongkong

Efter den bragende succes, som de amerikanske bitcoin spot ETF’er (Exchange-Traded Fund) har haft siden deres lancering i starten af januar 2024, har der været interesse fra kapitalforvaltere verden over, for at lancere lignende produkter. D. 30. april blev de nyligt lancerede bitcoin og ether spot ETF’er optaget til handel i Hongkong og er dermed næste i rækken til at tilbyde børsnoterede spot kryptoprodukter.


Tre kinesiske virksomheder: China Asset Management, Bosera Asset Management og Harvest Global Investments har igennem deres datterselskaber i Hongkong lanceret deres ETF’er på Hongkong Stock Exchange (HKEX).


I skrivende stund er der ikke meget data vedrørende de nye ETF’er, da der er et begrænset antal handelsdage. Selvom vi er optimistiske omkring nyheden med disse ETF’er, forventer vi ikke, at det vil medføre samme efterspørgselspres på bitcoin (eller ether), som vi har set ved de amerikanske. Dette skyldes primært at kinesere, som bor på fastlandet, er afskåret fra at investere i produkter som indeholder kryptoaktiver. Det er altså kun befolkningen bosiddende i Hongkong, som kan investere i produkterne. Ifølge data fra Bloomberg beløber det totale ETF-marked i Hongkong sig til 349 mia. kr. ($50 mia.), mens det amerikanske er på hele 62 billioner kr. ($8,9 billioner), og Hongkong udgør derfor kun ca. 0,6% af det amerikanske. Det kinesiske ETF-marked beløber sig til 1,7 billioner kr. ($238 mia.) og er altså næsten fem gange større end markedet i Hongkong. Det er med disse tal in mente, at der ikke forventes en lige så stor efterspørgsel, som ved de amerikanske, da markedet er betydeligt mindre og kinesere fra fastlandet er afskåret fra at kunne investere.


Derudover er spot ETF’erne ikke de første krypto ETF’er i Hongkong. Krypto-ETF'er gjorde deres debut på HKEX i slutningen af 2022 med introduktionen af CSOP Bitcoin Futures ETF og CSOP Ether Futures ETF, begge forvaltet af CSOP Asset Management. Samsung Asset Management Hongkong fulgte efter med lanceringen af en anden futures-baseret bitcoin ETF, Samsung Bitcoin Futures Active ETF, i januar 2023. De tre futures-krypto-ETF'er på HKEX har 1,2 mia. kr. ($170 mio.) i aktiver under forvaltning pr. 29. april 2024, ifølge data fra HKEX.


Selvom der ikke er de store forventninger til kapitaltilførslen fra de nyoprettet ETF’er, så har ETF’erne alligevel nogle andre egenskaber end de amerikanske. I modsætning til amerikanske bitcoin spot ETF'er kan Hongkongs spot krypto-ETF'er blive købt ved apportindskud (in-kind), hvilket betyder, at man kan få aktier i fondene med brug af sine bitcoin som betalingsmiddel. I USA er ETF’erne kontant-baseret og kan derfor kun håndtere ind- og udbetalinger i dollars. 


Lanceringen af Hongkongs spot krypto-ETF'er er dog stadig spændende at følge, fordi den også inkluderer en ether spot ETF, som endnu ikke er blevet godkendt i USA – og udviklingen på disse kan forhåbentligt have en indflydelse på beslutningstagningen i USA.


Godkendelsen af både bitcoin og ether spot ETF’erne i Hongkong kan være med til at bane vejen for flere godkendelser i andre lande. Bl.a. planlægger den største handelsbørs i Australien, Australian Securities Exchange (ASX) at godkende adskillige bitcoin spot ETF’er inden udgangen af 2024. Ifølge Bloomberg har bl.a. VanEck Australien og flere andre lokale kapitalforvaltere ansøgt om godkendelse.


Hvor stor påvirkning godkendelsen i Hongkong vil have på både priserne, men også, hvor hurtigt andre lande følger trop, må tiden vise. Alt andet lige er det dog en udvikling i den rigtige retning for bitcoin, ether og kryptomarkedet generelt og noget vi følger tæt.

 

Grayscale vil lancere ny bitcoin spot ETF med væsentligt lavere gebyr

Ifølge flere ETF-analytikere er Grayscale Investments i gang med at efterligne en ETF-strategi fra sin største konkurrent på bitcoin ETF-markedet med en "mini" bitcoin spot ETF, en billigere version af deres nuværende Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).


Grayscales status på bitcoin ETF-markedet er for tiden ganske nuanceret. Først og fremmest eksisterede fonden allerede inden godkendelsen af bitcoin spot ETF’erne, da GBTC var en lukket fond, men blev omlagt til en åben, børsnoteret fond, efter Grayscale vandt en retssag mod det amerikanske finanstilsyn og efterfølgende fik deres ansøgning til at være en spot ETF godkendt. Fonden er indtil videre den ETF med mest kapital og har omtrent 170 mia. kr. ($24,33 mia.) i aktiver under forvaltning (AUM), mens BlackRocks iShares Bitcoin Trust har omtrent 120 mia. kr. ($17,2 mia.). Fidelity kommer ind på en tredjeplads med ca. 70 mia. kr. ($10 mia.) i AUM.


Men det er nok kun et spørgsmål om tid inden BlackRock overtager førstepladsen fra Grayscale. Selvom BlackRocks inflow af kapital tog en pause i slutningen af april, har Grayscale set et outflow af kapital hver eneste handelsdag siden handlen starten d. 11. januar. Dette må formodes at skyldes, at Grayscale har den ETF med klart højeste gebyr (1,5%), hvor BlackRock til sammenligning har et standardgebyr på 0,25%.


Men nu vil Grayscale lancere en Bitcoin Mini Trust med ticker-koden ”BTC”. Denne strategi er set før, primært ved råvare-ETF'er, hvor man benytter en procentdel af flagskibsfondens værdi til den nye fond. En lignende strategi vil Grayscale også forfølge ved at lancere to typer af ether spot ETF'er.


Men det gode spørgsmål er, hvorfor de vil lancere en helt ny fond i stedet for bare at sænke GBTC's gebyr på 1,5%. I et interview til Blockworks har Neena Mishra, direktør for ETF-forskning hos Zacks Investment Research, udtalt, at GBTC vil kunne forblive populær på grund af dens likviditet, mens BTC vil være foretrukket af langsigtede investorer grundet dens lavere gebyr. Med andre ord, vil de to fonde henvende sig til to forskellige investorgrupper.


Denne strategi er som nævnt set tidligere fra BlackRock. I 2003 lancerede BlackRock iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). To år efter lancerede Vanguard en meget billigere ETF, med lignede eksponering - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Over den næste årrække mistede EEM betydelig kapital til VWO og BlackRock lancerede derfor i 2012 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). En fond, der fulgte et bredere indeks, men kun havde et gebyr på 0,18%, sammenlignet med EEM's 0,68%.


Strategien består i sin enkelthed af, at i stedet for at skære gebyret på sin eksisterende milliardstore fond og give afkald på millioner i gebyrindtægter, opdeler man det nuværende og fremtidige potentielle klientel i to. Mens den ene gruppe af langsigtede investorer har en stærk præference for bred diversificering og lave gebyrer har den anden gruppe bestående af kortsigtede investorer brug for bedre likviditet.


I dag har den første, dyrere emerging markets ETF, EEM, 116 mia. kr. ($16,6 mia.) i AUM, ifølge data fra ETF.com. IEMG og VWO har hver omtrent 516 mia. kr. ($74 mia.) i AUM.


Samme strategi er også set udspille sig, da der kom en "mini" version af den første fysisk understøttede guld ETF, som på kort tid tiltrak betydelige mængde kapital. State Street Global Advisors, der lancerede SPDR Gold Shares (GLD) i 2004, bragte en billigere SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) til markedet i 2018. GLD og GLDM har hhv. 444 mia. kr. ($63,6 mia.) og 53 mia. kr. ($7,6 mia.) i AUM.


Ben Johnson, Head of Asset Management Client Solutions hos Morningstar tror umiddelbart ikke, at Grayscale vil få samme succes, som BlackRock og State Street tidligere har opnået med denne strategi: "I tilfældet med GBTC og BTC er der allerede rigelige lavpris muligheder med betydelige aktiver under forvaltning og masser af likviditet - alle sammen tilbyder de eksponering for præcis det samme aktiv". Omvendt mener Neena Mishra at der stadig vil være milliarder af dollars at hente. Blandt andet har en billigere version af Invescos QQQ $22 mia. i AUM og selvom den kun repræsenterer mindre end 10% af aktiverne i QQQ, er det alligevel en stor mængde kapital at kunne tjene gebyrer på.


Ifølge ansøgningen fra Grayscale vil BTC have et gebyr på 0,15% og vil dermed være den billigste bitcoin spot ETF på markedet – hvis man ser bort fra de midlertidige rabatter der gives på eksisterende ETF’er.

Comentários


bottom of page