top of page

Lichtenstein planlægger at acceptere bitcoin til statslige transaktioner

Lichtenstein planlægger at acceptere bitcoin til statslige transaktioner

Liechtensteins premierminister, Daniel Risch, har i maj udtalt, at landet planlægger at acceptere bitcoin som betalingsmiddel til statslige transaktioner. Dette tiltag indikerer en betydelig accept af bitcoin i landet.


Premierministeren har i et interview til det tyske medie Handelsblatt udtalt, at Liechtenstein sandsynlig vil tillade brugen af ​​bitcoin til at betale statslige afgifter, gebyrer og andre offentlige tjenester. Dette tiltag vil gøre det lettere for borgere og virksomheder at bruge bitcoin i deres daglige transaktioner.


Liechtenstein har tidligere taget skridt til at etablere gunstige rammer for virksomheder inden for kryptoindustrien. Denne seneste udmelding om at acceptere bitcoin som betalingsmiddel til statslige transaktioner bekræfter landets interesse i at fremme innovation inden for finansielle teknologier.


Udover at udtalelsen er endnu en blåstempling af bitcoin og generelt helt kryptoindustrien, er det yderst interessant, at på trods af de modtagne bitcoins straks vil blive konverteret til schweiziske franc, er premierministeren ikke afvisende for at landet på sigt kan have bitcoin på deres balance. Daniel Risch udtalte at så længe bitcoin svinger så meget i pris, kan han ikke tillade landets formue at være opbevaret i dette – men at denne holdning kunne ændre sig.


Accepten af bitcoin som en del af den officielle betalingsinfrastruktur kan styrke Liechtensteins position i kapløbet som en global leder inden for krypto-området. Kombineret med en åben dør for kryptovirksomheder vil Liechtenstein sandsynligvis drage fordel af innovation, investeringer og økonomisk vækst inden for sektoren. Liechtensteins nabo, Schweiz, har ligeledes gjort flere tiltag for at tiltrække kryptovirksomheder, som f.eks. byen Lugano, som vi tidligere har berettet om, der har indført bitcoin og tether som lovligt betalingsmiddel, hvilket premierministeren sandsynligvis er blevet inspireret af.


Liechtenstein er dog ikke alene om at forsøge at tiltrække virksomheder til deres land ved gunstige tiltag for kryptoindustrien. Den seneste tids regulatoriske uro i USA har gjort, at mange amerikanske kryptovirksomheder har søgt mod Frankrig, som med deres ”Crypto Service Asset Provider Regime”, også kaldt PSAN, giver virksomheder mere klarhed og forudsigelighed i forhold til regulatoriske spørgsmål. PSAN, der blev vedtaget ved lov i 2019, gør det muligt for kryptovirksomheder at operere under et Fransk regime, dvs. under Fransk lovgivning. Samtidig kan det også gøre vejen for at operere under MiCA-forordningen i 2025 lettere for virksomheder, hvis de allerede nu lader sig registrere under den franske PSAN. Kan virksomhederne leve op til kravene i PSAN og MiCA, giver det dem mulighed for at servicere det paneuropæiske marked og tilbyde services som kryptoinvesteringer, rådgivning og porteføljeforvaltning.


Frankrig har allerede i dag omkring 74 registrerede kryptovirksomheder, som forventes at stige til over 100 virksomheder, når først MiCA-forordningen træder i kraft i 2025.


World Economic Forum fremlægger deres løsning til en global regulering af krypto

World Economic Forum (WEF) har i maj præsenteret deres løsninger på en samlet global kryptopolitik, som de for nuværende mener er for fragmenteret til ordentligt at beskytte investorer.


I en rapport med titlen "Pathways to the Regulation of Crypto-Assets: A Global Approach" argumenterer den globale organisation for, at reglerne og lovgivningen fra det traditionelle finansområde muligvis ikke fuldt ud kan bruges for krypto på grund af dens decentrale natur. De mener, at man ved at adressere dens "grænseløse karakter" kan skabe bedre regulering.


I rapporten skriver WEF bl.a. at selvom kryptoaktiver i øjeblikket udgør en lille del af det samlede globale finansielle system, så kan dette marked alligevel udgøre en trussel mod global finansiel stabilitet, da der er manglen på regulering i visse jurisdiktioner og generelt en manglen på en harmoniseret reguleringsramme.

Derfor præsenterer WEF seks anbefalinger for at rette op på dette, som er henvendt mod tre hovedinteressegrupper: internationale organisationer, regionale eller nationale reguleringsorganer og industrien som helhed. Deres anbefalinger er:

  1. Etablér best pracices for krypto (internationale organisationer)

  2. Harmoniser terminologi og definitioner (internationale organisationer)

  3. Fremme tværsektorsamarbejde mellem reguleringsorganer (reguleringsorganer)

  4. Koordinér indsatsen for at etablere ”interoperable” tekniske standarder (reguleringsorganer)

  5. Del best practice til håndtering af operationelle- og cybersikkerheds-risici (industrien)

  6. Innovér "ansvarligt" og samarbejd med politikere og reguleringsorganer (industrien)


Selvom nogle af anbefalinger er ganske brede, er det alligevel nogle fornuftige anbefalinger, som WEF præsenterer, hvis industrien fortsat skal vækste i form af en større sammensmeltning med den traditionelle finansielle verden. Ifølge WEF er det manglende standardisering af kryptoreguleringer, politikker og definitioner, som hæmmer yderligere fremskridt.


WEF er en international ikke-statslig organisation, der er berømt for sine årlige Davos-konferencer, hvor verdens- og erhvervsledere deltager for at påvirke globale samtaler og dagsordener. At de nu også giver sig i kast med krypto, er interessant, men kommer sandsynlig i kølvandet på bl.a. MiCA og den seneste tids regulatoriske uro i USA.Ethereum står stadig stærkt efter overgangen til Proof-of-Stake

I maj måned har Ethereum oplevet den højeste staking aktivitet efter Shapella opdateringen tidligere på året. Efter Ethereums overgang til Proof-of-Stake (PoS), som vi tidligere har skrevet om, kombineret med Shapella netværksopgradering i april, hvor det nu er blevet muligt for stakers at ”hæve” deres ether (ETH), har efterspørgsel på nye validators nået det højeste niveau i over to år. At være en validator betyder groft sagt det samme som at være en ”staker” på Ethereum netværket. En ”validator node” er dog krævet for at kunne stake på Ethereum. Når man først har sat sin validator node op, kan man hjælpe med at validere transaktioner på Ethereum netværket og modtager en belønning for dette (staking rewards).


Det har været muligt at stake ETH på Ethereums Beacon Chain siden december 2020, men det var først, da Shapella blev fuldt implementeret, at det blev muligt at hæve ens indskud i form af staked ETH. Som vi tidligere har berettet om, betød dette, at store mængder ETH blev hævet kort efter opgraderingen. Dette skabte en midlertidig bekymring for, at efterspørgslen og dermed prisen på ETH ville falde, men det har siden været det modsatte mønster, som er set.


For tiden er køen til at blive validator væsentligt større end køen til at få hævet sine staked ETH, hvilket indikerer en vedvarende efterspørgsel på at stake. Ifølge en onchain-analyse fra Coin Metrics har indgangskøen nået det højeste niveau siden Beacon Chain's begyndelse i december 2020, med i alt 64.000 validators, der ivrigt venter på at deltage. Derimod er der reelt set ingen validators, der ønsker at hæve. Det står i skarp kontrast til hævekøerne for bare en måned siden, der var på omkring 17.500 validators. De mange nye validators har hjulpet med at øge antallet af aktive validators til næsten 584.000. Når antallet af aktive validators krydser 589.000, vil en intern protokolparameter, der kendes som Churn Limit, stige, hvilket muliggør daglig aktivering af yderligere 225 validators. Men selv med et øget tempo vil nye validators skulle stå i kø i lidt over en måned for at blive aktive.


Som det kan ses af figur 1, var der en stor mængde ”withdrawal” (hævninger), i april, men dette antal er faldet, mens antallet af deposit (indskud) er steget. Samtidig er der over 21,5 mio. ETH låst i validator nodes, hvilket svarer til omkring 16% af det samlede ETH-tokens udbud.


Figur 1: Indskud, hævninger og totalt antal låste ETH

# ETH, 01-01-2022 til 30-05-2023

Note: Deposit = indskud, Principal + reward = hævninger

Kilde: Nansen


Det stigende antal validators er generelt et sundhedstegn for Ethereum, da det indikerer en langsigtet tro på netværket, da personer eller organisationer er villige til at låse deres ETH i en given periode, for at hjælpe med at validere transaktioner.


Et andet sundhedstegn for Ethereum er, at antallet af ETH, som er opbevaret på handelsbørser, har nået et ny lavpunkt. Data fra Glassnode, som også kan ses nedenfor i figur 2, viser at kun omkring 15% af alt ETH er placeret på centraliserede handelsbørser – dette niveau er ikke set siden Ethereums spæde start i 2016.


Figur 2: Andel af ETH-tokens på handelsbørser sammenholdt med prisen på ETH

Andel i %, pris i USD, 2016 til maj 2023

Kilde: Glassnode


En relativ mindre mængde ETH på centraliserede handelsbørser er typisk et godt tegn, da det betyder, at der er en relativ lavere mængde ETH til salg, hvilket – efter klassisk udbud-efterspørgsel teori – vil medføre højere priser. En lavere mængde ETH på centraliserede handelsbørser er ikke kun et udtryk for den netop beskrevne stigende efterspørgsel på at stake ETH, men en kombination af flere faktorer. F.eks. en større opmærksom på at minimere tredjepartsrisiko ved ikke at opbevare sine ETH på en centraliseret handelsbørs, men også f.eks. at der er en stigende interesse i at benytte decentraliserede handelsbørser (DEX).


Hos GL21 CAPITAL ser vi optimistisk på den seneste udvikling for ETH og Ethereum som helhed. Vi tror ligeledes, at det er datapunkter som dette, som indikerer, at Ethereum står stærkere end nogensinde og der fortsat vil være en langsigtet efterspørgsel for Ethereum, som værende en løftestang for web3 internetrevolutionen.


Fortsat interesse i at investere i krypto fra velhavende og family offices

I en undersøgelse udgivet i maj måned af virksomheden Ocorian, viser resultaterne, at der stadig er en stigende interesse for velhavende i at investere i digitale aktiver.


I undersøgelsen fra Ocorian, som har spurgt 134 ”family offices”, der forvalter omkring 432 mio. kr. ($62,4 mio.), siger hele 90% af de adspurgte, at de har oplevet en større efterspørgsel på kryptoaktiver i investeringsstrategien for de velhavende familier, som de repræsenterer.


Et "family office" er en professionel organisation eller en dedikeret afdeling, der administrerer og varetager en velhavende families økonomiske forhold. Det primære formål med et family office er at centralisere og koordinere forskellige aspekter af en families formueforvaltning, skatteplanlægning, ejendomsadministration, juridiske spørgsmål, filantropiske aktiviteter og andre finansielle anliggender.


Resultaterne fra Ocorian står i skarp kontrast til resultaterne fra en Goldman Sach undersøgelse, som blev udgivet i starten af maj, hvor andelen af family offices, som indikerede, at de ikke var interesseret i krypto var steget fra 39% til 62% over de sidste to år. Den store forskel i resultaterne kan skyldes flere ting, men bl.a. at spørgsmålet til respondenterne i de to undersøgelser er stillet på vidt forskellige måder.


Amy Collins, ansvarlig for Ocorians family office afdeling mener dog, at ”den stigende interesse i kryptoaktiver blandt velhavende personer og family offices er uomtvistelig.” Omvendt pointerede hun også, at den største bekymring blandt de adspurgte velhavende personer og family offices, er den regulatoriske usikkerhed for digitale aktiver. F.eks. viser undersøgelsen, at det bl.a. er de forskellige skatteregler i forskellige jurisdiktioner, som kan gøre det besværligt eller usikkert at investere, hvorfor hun oplever, at disse family offices ofte har behov for yderligere ekspertise for at kunne foretage investeringerne.


Om resultaterne fra Ocorian eller Goldman Sachs viser det sande billede af appetitten fra family offices og velhavende personer til kryptoaktiver kan ikke entydigt konkluderes, men de øvrige betragtninger om de stadig relative høje adgangsbarrierer for at diversificere sin portefølje i kryptoaktiver er en sandhed uden modifikationer. Som de øvrige nyheder i denne måned har båret præg af, er der dog positive tendenser ift. at skabe mere regulatorisk klarhed – og kombineret med en vedtaget MiCA-forordning – ser vi, hos GL21 CAPITAL, stadig positivt på fremtiden for industrien som helhed.


Comentarios


bottom of page