top of page

Ny undersøgelse forudsiger Bitcoin pris på USD 288.000 inden 2024

Opdateret: 12. okt. 2022

Denne artikel er en udvidelse af den oprindelige S2F model, hvor guld og sølv tilføjes til modellen. Modellen estimerer en pris på $288.000 inden 2024.

Billede af den lineære regression over stock-to-flow og bitcoins markedsværdi, mere specifikt Bitcoin S2F Cross Asset Model

Denne artikel er en officiel oversættelse af artiklen Bitcoin Stock-to-Flow Cross Asset Model, som er publiceret af PlanB d. 27. april 2020. Det er udelukkende informativt materiale og altså ikke investeringsrådgivning fra GL21 CAPITAL.


“Den vigtigste ting i videnskabens verden er ikke så meget at skaffe nye fakta, som at opdage nye måder at tænke over det” – William Lawrence Bragg


Introduktion


Den oprindelige BTC S2F model er en formel baseret på månedlige S2F og pris data. Eftersom datapunkterne er indekseret i kronologisk rækkefølge, er det en tidsserie model. Denne model har aktiveret kvantitative analytikere verden over. Mange har bekræftet det ikke-falske forhold mellem S2F og Bitcoins pris [2] [3] [4].


Hvis du ikke er bekendt med den oprindelige S2F model, anbefales det kraftigt at læse den originale artikel først, fordi den forklarer baggrunden og terminologien.


I denne artikel bliver grundlaget for den nuværende S2F model slået fast ved at fjerne tid og ved at tilføje andre aktiver (sølv og guld) til modellen. Denne nye model kaldes for BTC S2F cross asset (S2FX) modellen. S2FX modellen muliggør værdiansættelse af forskellige aktiver som sølv, guld og Bitcoin med en formel.


Først beskrives konceptet omkring fase-overgange, fordi det introducerer en ny måde at tænke på Bitcoin og S2F. Det forklarer hvorfor S2FX modellen er vigtig.


Dernæst vil S2FX modellen beskrives, hvordan den virker og hvad resultaterne betyder.


Fase-overgange

Fase-overgange er et vigtigt perspektiv for at forstå S2FX modellen. Under fase-overgange får ting helt forskellige egenskaber. Overgangene er ofte diskontinuerlige. Tre eksempler på fase-overgange er:

 1. Vand

 2. US Dollar

 3. Bitcoin

Vand

Det klassiske eksempel for fase-overgange er vand. Vand eksisterer i fire forskellige faser (tilstandsforme): fast, flydende, luftart og ioniseret. Det er alt sammen vand, men vand har helt forskellige egenskaber i hver fase.Billede der illustrerer at vand eksisterer i fire forskellige faser (tilstandsforme): fast, flydende, luftart og ioniseret

US Dollar

Fase-overgange er også tilstedeværende indenfor finansvidenskab. Eksempelvis er US Dollar gået fra at være en guldmønt (en dollar = 24,05 gram ren sølv = 1,55 gram guld), til at være papirpenge der er bakket op af guld (”In gold coin payable to the bearer on demand”), til papirpenge bakket op af ingenting (”This note is legal tender for all debts, public and private”). Selvom den fortsat kaldes for Dollar, så har Dollaren helt forskellige egenskaber i de forskellige 3 faser.


Billede af dollaren i forskellige former; guldmønt og papirpenge

Bitcoin

Det samme er gældende for Bitcoin. Nic Carter og Hasu påviser deres i deres studie fra 2018 hvordan Bitcoin narrativer har ændret sig over tid. [5]


Billede der viser hvordan de største Bitcoin narrativer har ændret sig over tid

Hvordan de største Bitcoin narrativer har ændret sig over tid


Disse Bitcoin narrativer virker meget kontinuerlige i ovenstående graf. Men hvis vi kombinerer narrativerne med forskellige finansielle milepæle (og senere S2F og pris data), så ligner de meget mere faser med mere bratte overgange:

 1. ”Proof of concept” -> efter Bitcoins white paper [6]

 2. “Betalinger” -> efter USD paritet (1 BTC = $1)

 3. ”E-Guld” -> Efter den første halving, hvor der næsten var guld paritet (1 BTC = 1 ounce af guld)

 4. ”Finansielt aktiv” -> Efter anden halving (milepæl med 1 milliarder dollars i daglige transaktioner, lovgivningsmæssig klarhed i Japan og Australien, futures markeder på CME og Bakkt)

Disse tre eksempler på fase-overgange i vand, US Dollar og Bitcoin giver et nyt perspektiv på Bitcoin og S2F. Det er vigtigt ikke kun at tænke i form af kontinuerte tidsserier, men også i faser med bratte overgange. I udviklingen af S2FX modellen bliver Bitcoin i hver fase betragtet som et nyt aktiv, med helt andre egenskaber. Et logisk næste skridt er at identificere og kvantificere Bitcoins fase-overgange.


BTC S2F Cross Asset (S2FX) Model

Grafen nedenfor viser det månedlige BTC S2F og pris datapunkter som er brugt i den oprindelige S2F model. Man kan visuelt identificere fire klynger (clusters).


Grafen der viser det månedlige BTC S2F og pris datapunkter som er brugt i den oprindelige S2F model. Man kan visuelt identificere fire klynger (clusters).

Disse fire klynger kan bestemt indikere fase-overgange.


At kvantificere disse klynger kan gøres ved at minimere afstanden mellem BTC data og klyngerne. Der bruges i dette studie en genetisk algoritme (minimere den totale distance) til at kvantificere fire klynger. Fremtidig forskning kunne fokusere på forskellige klynge-algoritmer (fx k-means algorithm).


Grafen der viser det månedlige BTC S2F og pris datapunkter som er brugt i den oprindelige S2F model. Man kan visuelt identificere fire klynger (clusters), som nu har fået tilsat en label ift. de fire narrativer, som Bitcoin har været under

Hver af de fire identificerede Bitcoin klynger har en meget forskellig S2F-markedsværdi kombination, der synes at være overensstemmende med halvings og skiftende Bitcoin narrativer.

 1. BTC ”Proof of concept” (S2F på 1,3 og markedsværdi på 1 millioner dollars).

 2. BTC “Betalinger” (S2F på 3,3 og markedsværdi på 58 millioner dollars)

 3. BTC ”E-Guld” (S2F på 10,2 og en markedsværdi på 5,6 milliarder dollars)

 4. BTC ”Finansielt aktiv” (S2F på 25,1 og en markedsværdi på 114 milliarder dollars)


Ligesom med vand og US Dollar så repræsenterer disse fire Bitcoin klynger fire forskellige aktiver, hver især med forskellige narrativer og karakteregenskaber. Bitcoin ”Proof of concept” med S2F på 1,3 og en markedsværdi på kun 1 millioner dollars er et helt andet aktiv end Bitcoin ”Finansielt aktiv” med S2F på 25 og en markedsværdi på 114 milliarder dollars.


Med dette fase-overgange perspektiv af Bitcoin klynger som forskellige aktiver, kan der nu tilføjes andre aktiver som guld og sølv til modellen. Dette laver det til en rigtig ”cross asset model” – altså en model der kan bruges på tværs af forskellige aktiver. For sølv og guld bruges stock og flow værdier fra den seneste analyse af Jan Nieuwenhuijs [7] og ultimo december 2019 priser fra TradingView.


5. Sølv S2F på 33,3 og en markedsværdi på 561 milliarder dollars

6. Guld S2F på 58,3 og en markedsværdi på 10.088 milliarder dollars


Grafen viser de fire kvantificerede Bitcoin klynger (plus de oprindelige BTC månedlige data for kontekst), sølv og guld. De skaber en perfekt, lige linje.

Grafen viser de fire kvantificerede Bitcoin klynger (plus de oprindelige BTC månedlige data for kontekst), sølv og guld. De skaber en perfekt, lige linje.


Der benyttes en regressionsanalyse til at lave S2FX modellen. Bemærk, at en stor forskel fra den oprindelige S2F model er, at der bruges sølv og guld S2F og markedsværdi data i denne regressionsanalyse. S2FX modellen viser et signifikant forhold mellem S2F og markedsværdi på disse seks aktiver (lave p-værdier på F-testen og lave P-værdi koefficienter) som passer perfekt (99,7% R2).


Output for regressionsanalysen for S2FX-modellen, som viser et signifikant forhold mellem S2F og markedsværdi på disse seks aktiver (lave p-værdier på F-testen og lave P-værdi koefficienter) som passer perfekt (99,7% R2).

S2FX modellens formel kan bruges til at beregne markedsværdien for den næste Bitcoin fase (BTC S2F vil være 56 i 2020-2024):


Markedsværdi = exp(12,7598) * 56 ^ 4,1167 = 5,5 billioner dollars.


Dette svarer til en Bitcoin pris (under antagelse af 19 millioner Bitcoins i 2020-2024) på 288.000 dollars.


Bitcoin prisforudsigelsen er signifikant højere end de 55.000 dollar fra det oprindelige studie. Vær opmærksom på, at S2FX modellen er et første skridt, og at den ikke er blevet replikeret og evalueret af andre endnu.


Selvom seks observationer er et lavt antal, så vurderes resultaterne fra S2FX modellen som relevante. S2FX modellen betragtes som en foreløbig hypotese, ligesom S2F modellen. Fremtidig forskning kunne fokusere på at tilføje flere aktiver til analysen. Bemærk dog, at de fleste aktiver har lave S2F værdier (< 1), hvorfor de ikke er interessante. Derimod har diamanter en høj S2F værdi men en meget kompleks værdiansættelse (uforarbejdet/beskåret, karat, forskellige farver, klarhed osv).


S2FX modellen tillader interpolation, fremfor ekstrapolation i den oprindelige S2F model. Den oprindelige S2F model laver en forudsigelse der falder udenfor data området, der blev brugt til at lave modellen. Den nye S2FX model laver en forudsigelse der falder indenfor dataområdet der er brugt i at udlede formlen.


Eksempel på interpolation (venstre) og ekstrapolation (højre) – dataen er blå, den sorte linje er modellen og den røde linje er forudsigelsen

Eksempel på interpolation (venstre) og ekstrapolation (højre) – dataen er blå, den sorte linje er modellen og den røde linje er forudsigelsen


Konklusion

I denne artikel bliver grundlaget for den nuværende S2F model slået fast ved at fjerne tid og ved at tilføje andre aktiver (sølv og guld) til modellen. Denne nye model kaldes for BTC S2F cross asset (S2FX) modellen. S2FX modellen muliggør værdiansættelse af forskellige aktiver som sølv, guld og Bitcoin med én formel.


Konceptet omkring fase-overgange er blevet beskrevet. Fase-overgange introducerer en ny måde at tænke på Bitcoin og S2F, hvilket ledte til S2FX modellen.


S2FX modellens formel passer perfekt med dataen (99,7% R^2).


S2FX modellen estimerer en markedsværdi for den næste Bitcoin fase/klynge (BTC S2F vil være 56 i 2020-2024) på 5,5 billioner dollars. Dette er overenstemmende med en Bitcoin pris (under forudsætning af 19 millioner Bitcoins i 2020-2024) på 288.000 dollar.


Ved at konsolidere kendte fakta fra det oprindelige S2F studie, så tilbyder S2FX modellen en ny måde at tænke på Bitcoins overgang til dens femte fase.Referencer

[6] https://bitcoin.org/bitcoin.pdf — Satoshi Nakamoto, 2008


Comments


bottom of page