top of page

Support

Support referer til det område, hvor en nedadgående pris kan forventes at stoppe på grund af en koncentration af efterspørgsel eller købsinteresse og er et begreb, der ofte bruges inden for teknisk analyse.

Support
Hvad er support?

Support referer til det område, hvor en nedadgående pris kan forventes at stoppe på grund af en koncentration af efterspørgsel eller købsinteresse og er et begreb, der ofte bruges inden for teknisk analyse. Når et aktivs pris rammer support prislejet betyder det, at prisen er så relativ lav, at efterspørgslen for aktivet stiger, hvilket skaber et købs pres, som får prisen til at stige igen.


Ligesom med resistance (det modsatte af support), kan support prislejet findes ved at trække en lige linje ved de laveste priser for et aktiv over en given periode. Denne linje vil vise, hvordan aktivet stiger i pris, hver gang support linjen nås

bottom of page