top of page

TradFi

TradFi er en forkortelse for det engelske udtryk ”Traditional Finance” og er det traditionelle, almindelige finansielle system, som vi kender i dag, der drives af finansielle institutioner, som fx banker, hedgefonde eller børsmæglerselskaber.

TradFi
Hvad er TradFi?

TradFi er en forkortelse for det engelske udtryk ”Traditional Finance” og er det traditionelle, almindelige finansielle system, som vi kender i dag, der drives af finansielle institutioner, som fx banker, hedgefonde eller børsmæglerselskaber.


TradFi er karakteriseret ved en høj grad af centralisering og kontrol samt primært forbeholdt den vestlige verden. Decentraliseret Finans (DeFi)er modsvaret på TradFi, der bl.a. kan hjælpe med at øge den finansielle inklusion i verden, da alle med adgang til internettet kan være med.

bottom of page