top of page

Derivatives market

Et derivat marked er et offentligt marked for derivater (afledte produkter).

image.png
Hvad er et derivates market?

Et derivat marked er et offentligt marked for derivater (afledte produkter). Eksempler på derivater kan være futures kontrakter eller optioner, hvor man kan få eksponering mod et kryptoaktiv uden at eje det pågældende aktiv (som er tilfældet hvis man foretager en spot handel).

bottom of page