top of page

Burn

Burn, på dansk at brænde, er et begreb, som bruges, når man bevidst har fjernet (brændt) et givent aktiv fra cirkulation i markedet.

image.png
Hvad er burn?

Burn, på dansk at brænde, er et begreb, som bruges, når man ”brænder” coins, tokens eller NFTer. Det vil sige, at man bevidst har fjernet det givne aktiv fra cirkulation i markedet.


Eksempelvis har handelsbørsen FTX hver mandag siden juli 2019 tilbagekøbt deres eget FTT token for at brænde det. Dette gør de for at mindske udbuddet og dermed øge knapheden af deres token, hvilket alt andet lige medfører prisstigninger.

bottom of page