top of page

GL21 I A/S

Diversificeret eksponering i kryptomarkedet

GL21 I A/S’ investeringsstrategi er langsigtet med en investeringshorisont på 5-10 år. Derfor allokeres der efter 80% i bitcoin og resterende 20% i aktiv forvaltning af andre kryptoaktiver (altcoins). Hvor det er muligt, udnyttes staking, liquidity provision, osv. for at sætte kapitalen på arbejde, hvor alt afkast tilfalder fonden. Fonden investerer i kryptoaktiver med en asymmetrisk risikoprofil, dvs. hvor det potentielle afkast er signifikant højere end det potentielle tab.

Kvartalsvis afbalanceres mod denne 80/20 allokering. Dette mindsker menneskelig bias i beslutningstagen, hvor det i stedet er styret af den fastsatte allokering. Derudover vil der være konstant 100% eksponering i markedet og der benyttes ikke gearing.

Investeringsteser

Investeringerne i GL21 I A/S er allokeret i fire investeringsteser:

  1. penge revolutionen,

  2. den finansielle revolution,

  3. internetrevolutionen og

  4. organisationsrevolutionen.

 

Fonden har overvægt i pengerevolutionen med bitcoin og andre aktiver, men er også eksponeret i de øvrige teser, igennem altcoins.

investeringsteser

Dokumenter

Nedenfor kan du finde relevante dokumenter for GL21 I A/S:

Vil du høre nærmere?

bottom of page