top of page

Fondsløsninger til kapitalforvaltere

Ønsker du at lave en alternativ investeringsfond registreret hos Finanstilsynet i Danmark?

Hos GL21 CAPITAL tilbyder vi Management Company (ManCo)-løsninger til kapitalforvaltere, der ønsker at drage fordel af vores flerårige ekspertise med håndteringen af komplekse alternative investeringsfonde.

Registreret forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet med mulighed for kort go-to-market

Som registreret forvalter af alternative investeringsfonde tilbyder vi en solid platform så kapitalforvaltere kan fokusere på, hvad de gør bedst: at skabe værdi for deres investorer.

Viden om opsætning af komplekse alternative investeringsfonde

 • Omfattende netværk med førende eksperter inden for selskabsret, fondsret, skatteret og regnskabslovgivningen - både nationalt og internationalt.

 • Ekspertise i etablering af fonde med forskellige skattestrukturer, såsom skattefri, skattetransparente eller skattepligtig - samt momsfrie fonde.

 • Kompetence i at navigere i skatteregler på tværs af forskellige aktivklasser.

 • Besidder skabeloner til oprettelse af fonde, herunder bl.a. vedtægter, investerings- og KID-dokumenter.

 • Evne til at etablere børshandlede fonde baseret på klientinteresse.

 • Rådgivning om gebyrstrukturer, fondsforvaltning og relaterede aspekter for kapitalforvaltere.

Process excellence i håndtering af fonde

 • Intern håndtering af processer vedrørende anti-hvidvask (AML) og kundekendskab (KYC).

 • Mulighed for daglig on- og offboarding af investorer.

 • Evner at onboarde både danske og udenlandske investorer.

 • Kan forvalte både åbne (open-end) og lukkede (closed-end) fonde.

 • Ekspertise i skræddersyede gebyrstrukturer og high-water marks for forskellige investorer inden for samme fond.

 • "Plug-and-play" dashboard-løsning til realtidsrapportering af indre værdi til investorer.

Stærk brandanerkendelse i Danmark

 • Stærk brandanerkendelse, ofte citeret i større danske aviser, hvilket tilfører yderligere troværdighed til tilknyttede fonde.

Ønsker du at udforske mulighederne for oprettelse af en fond? Tryk på 'Kom i gang' nedenfor og udfyld vores formular for at få mere information.

Vil du høre nærmere?

bottom of page