top of page

Tokenomics

Tokenomics er en sammentrækning af ordene ”token” og ”economics” og bruges til fx at forstå udbuds- og efterspørgselsegenskaberne ved et givent kryptoaktiv.

Tokenomics
Hvad er tokenomics?

Tokenomics er en sammentrækning af ordene ”token” og ”economics” og bruges til fx at forstå udbuds- og efterspørgselsegenskaberne ved et givent kryptoaktiv.


Tokenomics går i dybden med områder som supply schedule, distributionen af projektets token og værditilvæksten også kaldet value captures mv.

bottom of page