top of page

Block reward

Block reward er en belønning man får ved at vedligeholde en blockchain.

image.png
Hvad er en block reward?

Block reward er en belønning man får ved at vedligeholde en blockchain. At vedligeholde en blockchain kræver enten computerkraft og elektricitet (mining) eller at man pantsætter en stor mængde af et given kryptoaktiv for at kunne garantere, at man er troværdig (staking). 


Folk har altså udgifter forbundet med at vedligeholde en blockchain, og derfor skal de have et økonomisk incitament til at gøre det. I Bitcoins tilfælde har man udgifter i form af investeringer af computere (ASICs) og løbende udgifter til elektricitet og lagerplads. 


Belønningen opvejer disse udgifter i form af en block reward der består af to dele. Første del er block subsidy, som pt. er på 6,25 BTC pr. blok (nyligt producerede bitcoins – det er sådan bitcoins bliver produceret). 


Anden del er transaktionsfees, som defineres af de brugere der vil have deres transaktioner inkluderet i blokken og som kan svinge meget. Miners vil altid inkludere de højeste fees først, da de vil tjene så mange penge som muligt. 


Hvis en miners omkostninger er større end hans udgifter vil de højst sandsynligt lukke ned før eller siden.

bottom of page