top of page

Derivative

Et derivat (på engelsk derivative) er et afledt produkt man kan investere i, fx en kontrakt der afspejler værdien af det underliggende aktiv, indeks eller rente – men uden at eje det pågældende aktiv.

image.png
Hvad er derivate (derivat)?

Et derivat (på engelsk derivative) er et afledt produkt man kan investere i, fx en kontrakt der afspejler værdien af det underliggende aktiv, indeks eller rente – men uden at eje det pågældende aktiv. 


Eksempelvis er mange af de gængse måder at få eksponering mod bitcoin som regel derivater, altså et finansielt instrument der tracker prisen – men det er altså ikke det samme som at eje bitcoin spot (eje en reel coin).

bottom of page