top of page

Market cap.

En forkortelse for "Market Capitalization", som er en betegnelse for den samlede værdi af det pågældende kryptoaktiv.

Market cap.
Hvad er market cap?

En forkortelse for "Market Capitalization", som er en betegnelse for den samlede værdi af det pågældende kryptoaktiv. Hvis der eksempelvis er udstedt 1.000 bitcoin, som har en værdi på $1.000 per stk., er market cap. $1 mio.

bottom of page