top of page

Paul Tudor Jones anbefaler bitcoin og guld i makroøkonomiske svære tider

Paul Tudor Jones anbefaler bitcoin og guld i makroøkonomiske svære tider

Kilde: Blockworks


Investor og hedge fond manager Paul Tudor Jones fortsætter med at fremhæve bitcoin som investering på baggrund af de seneste makroøkonomiske udviklinger, som han siger, gør det svært at investere i aktier. Specielt den øgede geopolitiske risiko, som hersker og det høje amerikanske gældsloft kan gøre det svært og uforudsigeligt at eje aktier.


Ifølge Paul Tudor Jones forventer han, at USA vil komme i recession i første kvartal af 2024 og har i et interview til CNBC udtalt, ”I can’t love stocks, but I love bitcoin and gold”.


Kommentaren kommer i kølvandet på konflikten der har udspillet sig i Gaza-striben, som Paul Tudor Jones beskriver, som det måske mest truende og udfordrende geopolitiske miljø han nogensinde har set. Ifølge markedsanalytiker Edward Moya fra valutahandelsvirksomheden OANDA, har dette også fået flere investorer til at søge over i traditionelle ”safe-haven” aktiver som obligationer, olie og guld.


Paul Tudor Jones har siden 2020 været fortaler for en mindre allokering i bitcoin i sin portefølje. Dengang udtalte han selv at have 1-2% af sine formue i kryptoaktiver, mens han senere i 2021 udtalte at han ville øge denne andel til 5%. På trods af et hårdt for bitcoin i 2022, har Paul Tudor Jones fastholdt sin overbevisning om potentialet i bitcoin og har udtalt, at han stadig mener, at man bør fastholde en mindre allokering i bitcoin. Han understregede bl.a. bitcoins begrænsede udbud, som mennesker ikke kan manipulere med - "jeg holder fast ved det," sagde Tudor Jones dengang. "Jeg vil altid holde fast ved det."


Paul Tudor Jones, som også er ejer af Tudor Investment Corporation, der forvalter mere end 310 mia. kr. ($44 mia.), er ikke den eneste, som tror på, at bitcoin og guld kan tilbyde en ”safe-haven” position i den kommende tid.


Kapitalforvalteren AllianceBernstein, som forvalter mere end 4,5 billioner kr. ($646 mia.) har ligeledes i slutningen af oktober udsendt en rapport, hvori de anbefaler bitcoin over guld. Analytikerne fra AllianceBernstein fremhæver bl.a. Bitcoins begrænsning på 21 mio. bitcoin og at det i sin levetid har leveret væsentligt bedre afkast end guld.


Over de sidste tre år har udviklingen i prisen på guld været mere eller mindre konstant, mens bitcoin er oppe med 150% - på trods af, at være faldet over 60% i 2022. Samtidig skriver de, at hvis man udvider tidsaspektet til fem år, har bitcoin leveret afkast der er fem gange højere end guld.


Analytikerne fra AllianceBernstein har store forventninger til den forhåbentligt kommende bitcoin spot ETF-godkendelse i USA. De mener nemlig, at den største udfordring er bitcoins ”UX UI” problem, som de kalder det. Med dette mener de, tilgængeligheden af krypto wallets og de svindelsager, som f.eks. med handelsbørsen FTX, hvilket har gjort bitcoin utilgængelig for ”mainstream”. En bitcoin spot ETF vil gøre bitcoin tilgængelig på mæglerkonti, private banker og hos formueforvaltere/rådgivere.


Hos GL21 CAPITAL er vi enige i de to kapitalforvaltere, ift. at bitcoin kan være en god position og en ”safe-haven” mod det der sker i verden lige nu. Dog skal det ses i en større porteføljesammenhæng og en investering i bitcoin, eller kryptoaktiver generelt, skal derfor ikke stå alene i en portefølje, men opvejes med andre, mindre risikofyldte aktivklasser.


Interessen for bitcoin spot ETF når nye højder ifølge Google Trends

Interessen for bitcoin på de finansielle markeder gennem et potentiel børsnoteret produkt kaldet en spot exchange-traded fund (ETF) ser ud til at have spredt sig til almindelige investorer, viser data fra Google Trends.


Google-søgningen ”spot bitcoin ETF” har i oktober nået et højdepunkt på 100 på tværs af hele verden over en femårsperiode. Dette indikerer derfor maksimal interesse blandt den brede befolkning. Værdien for "bitcoin ETF" er steget til 39, det højeste siden ProShares' futuresbaserede ETF blev lanceret for to år siden. Dengang nåede søgeværdien for "bitcoin ETF" også 100. Se figur 1 nedenfor for udvikling af de to søgeord.


Figur 1: Udvikling i trend for søgeordene ”spot bitcoin etf” og ”bitcoin etf”

Index 100, januar 2020 til oktober 2023

Kilde: Google Trends


Google Trends kan bruges til at se interessen i et søgeord på Google, hvor antallet af søgninger skaleres på en skala fra 0 til 100. Værdien repræsenterer søgeinteressen i forhold til det højeste punkt på diagrammet for den valgte region og tid.


Figur 1 viser med andre ord, at flere og flere almindelige mennesker søger på internettet efter oplysninger om bitcoin spot ETF'er og hvordan det måske påvirker prisen af bitcoin, verdens største kryptoaktiv, målt på markedsværdi.


Den øgede interesse kan formodes at komme fra det faktum, at den brede befolkning kan vil forstå, hvad en spot ETF for bitcoin indebærer. Det specielle ved en spot ETF er nemlig, at den vil skulle holde bitcoin i en 1:1 relation som det underliggende aktiv. Det vil altså sige, at man i denne form for ETF får den faktiske priseksponering til bitcoin, hvilket ikke er muligt i dag ved de allerede eksisterende ETF’er. Samtidig er tilgængeligheden væsentligt højere, da investorer vil kunne få adgang til ETF’en på lige fod med andre børsnoterede produkter, som der allerede handles i dag – uden behov for en wallet, seed phrase, e.l.


Nordamerika er stadig det største marked for krypto

Selvom der i det seneste års tid har været mange overskrifter fra USA omhandlende f.eks. den regulatoriske usikkerhed i krypto eller svindelsager, så forbliver Nordamerika stadig det største marked for transaktioner af kryptoaktiver i verden.


Blockchainanalysevirksomheden, Chainalysis, udgiver flere gange årligt rapporter, hvor de går i dybden med forskellige temaer inden for krypto transaktioner. Senest har de udgivet en rapport, hvor de analyserer det geografiske tema inden for kryptoaktiver. Rapporten dækker over en periode fra juli 2022 til juni 2023.


Ifølge rapporten står Nordamerika i perioden for 24,4% af al værdioverførsler af kryptoaktiver og kommer derfor ind på en første plads sammenlignet med andre regioner i verden. Den samlede værdioverførsel løber op i 8,45 billioner kr. ($1,2 billioner), hvoraf Nordamerika står for omtrent 7 billioner kr. ($1 billion).


Det er interessant at se disse resultater, eftersom der i det forgangene år har været flere sager i USA, hvor handelsbørser er blevet sagsøgt af de offentlige myndigheder, f.eks. Binance og Coinbase eller hvor enkeltstående personer er blevet tiltalt for svindel, f.eks. Sam Bankman-Fried i FTX-sagen. Disse begivenheder har ifølge Chainalysis ikke haft en signifikant indvirkning på værdioverførslen af kryptoaktiver, da Nordamerika siden Q4 2021 generelt har lagt over alle øvrige regioner (se grå linje nedenfor i figur 2).


Figur 2: Andel af værdioverførsel af kryptoaktiver fordelt på regioner

%, Q3 2021 til og med Q2 2023

Kilde: Chainalysis


Chainalysis fremhæver at FTX-svindelsagen og bankkrisen i marts 2023 med Silicon Valley Bank, Silvergate og Signature ikke har haft den stor indflydelse på retail-investorers samlede kryptohandelsaktivitet.


Institutioner trak sig imidlertid tilbage efter FTX-kollapset i november 2022 og efter bankkrisen i marts 2023, som Chainalysis konkluderer er den primære drivkraft i det samlede fald i aktiviteten i 2022 og 2023. Juni 2023 så dog ud til at være den måned, hvor institutionerne kom tilbage og øgede aktiviteten igen.


Chainalysis konkluderer, at Nordamerikas kryptomarked er mere drevet af institutionel aktivitet end nogen anden regions med hele 76,9% af transaktionsvolumen drevet af overførsler på 7 mio. kr. ($1 mio.) eller mere – se figur 3 nedenfor.


Figur 3: Månedlig udvikling i transaktionsvolumen i US dollars fordelt på investor type

$, juli 2022 til og med juni 2023

Kilde: Chainalysis


Slutteligt har Chainalysis set ind i, hvilke aktiver, som dominerer overførslerne i Nordamerika. I tråd med en generel tendens set rundt om i verden, har de observeret et relativt fald i Nordamerikas brug af stablecoins sammenlignet med andre kryptoaktiver, begyndende omkring februar 2023. Fra februar og frem til juni 2023 faldt stablecoins fra 70% til 49% af Nordamerikas on-chain transaktionsvolumen. Selvom skiftet væk fra stablecoins muligvis allerede var i gang før bankkrisen i marts, er det muligt, at investorernes bekymringer over stablecoins efter bankkrisen har spillet en rolle i faldet. Den lave andel for stablecoins er det laveste niveau i to år.


Tallene fra Chainalysis er altid interessante at undersøge, da det giver en dybere forståelse for den bagvedliggende udvikling og aktivitet i blockchains og kryptomarkedet, som trods alt stadig har høj relativ aktivitet.

Lightning Network aktivitet er steget med 1.212% over to år

En rapport udgivet af bitcoinhandelsbørsen River, viser at Bitcoins layer 2 Lightning Network har oplevet en signifikant vækst over de seneste to år.


Bitcoin kan på sit inderste lag, også kaldet layer 1, ”kun” klare syv transaktioner i sekundet. Dette har sine fordele, bl.a. at det gør Bitcoin sikker. Omvendt er ulempen, at bitcoin kan være svær at bruge som et ”medium of exchange” aktiv, altså som en reel valutaform, da der vil være behov for væsentligt flere transaktioner i sekundet, skulle det være en verdensvaluta.


Dette faktum er ikke nogen nyhed blandt kryptokendere og udviklere har i flere år arbejdet på Bitcoins layer 2, bl.a. i form af Lightning Network. Lightning netværket er ifølge flere kilder bygget til at klare op mod 1 million transaktioner i sekundet, hvilket er væsentligt mere end VISAs knap kapacitet på 65.000 transaktioner per sekund.


Anvendelsen af Bitcoin Lightning Network har indtil videre ikke været så udbredt, da bitcoin i manges øje stadig anses som et ”Store of Value” aktiv. Undersøgelsen fra River viser dog, at antallet af transaktioner på Lightning netværket er steget med 1.212% over de sidste to år og at der i august 2023 blev foretaget 6,6 mio. transaktioner - hvilket er signikant højere end de 503.000 transaktioner, som blev målt i august 2021 af virksomheden K33 (tidligere Arcane Research) – se figur 4 nedenfor.


Antallet af transaktioner i august 2023 er et ”lower-bound” estimat fra River, da det ikke er muligt at måle alle faktiske transaktioner foretaget på Lightning netværket. Estimatet er derfor baseret på 2,5 mio. transaktioner, som repræsenterer 29% af al kapaciteten på netværket og 10% af betalingskanalerne. Dette er ifølge River nok data, til at kunne stole på deres estimat.


Figur 4: Estimeret antal Lightning transaktioner

Lower-bound estimat, august 2021 versus august 2023

Kilde: River


Udover antallet af transaktioner har River også kigget på transaktionsvolumen. Her er der tale om en stigning på 546% fra 85 mio. kr. ($12 mio.) i august 2021 til 549 mio. kr. ($78 mio.) i august 2023, mens volumen målt i BTC er steget med 874% - se figur 5 nedenfor. Dermed udgør Lightning transaktioner omtrent 47% af alle transaktioner på Bitcoins layer 1. Ifølge River, er dette et interessant nøgletal at følge, da det kan være en indikator for, at bitcoin bliver mere udbredt, som et ”medium of exchange” aktiv, altså et aktiv, som bruges som penge.


Figur 5: Estimeret Lightning transaktionsvolumen

Lower-bound estimat, august 2021 versus august 2023

Kilde: River


I august 2023 var den gennemsnitlige Lightning-transaktionsstørrelse omkring 44.700 satoshis eller $11,84 og mellem 279.000 og 1,1 mio. Lightning-brugere var aktive i starten af september 2023.

River har i deres rapport også uddybet, hvorfor transaktionerne er steget så meget over de sidste to år. De konkluderer, at væksten overordnet set kommer fra seks områder:

  1. Gaming

  2. Tips (drikkepenge) på sociale medier

  3. Commerce (handel)

  4. Mikrobetalinger for indhold

  5. Udtræk og indskud på handelsbørser

  6. Udlandsoverførsler igennem handelsbørser

Alene inden for gaming-området, er transaktionerne steget med 226% fra februar 2022 til august 2023. De øvrige områder, går rapporten ikke yderligere i dybden med.


Hvis udviklingen skal fortsætte, er det dog vigtigt, at flere kryptohandelsbørser implementerer muligheden for Lightning-overførsler og at ikke-krypto relaterede virksomheder indfører muligheden for overførsel igennem Lightning netværket. Udbredelsen og væksten i Bitcoins Lightning netværk er interessant at følge, da det siger noget om interessen og udbredelsen af Bitcoin som en værdioverførsel og alt andet lige, er med til at skabe en efterspørgsel på bitcoin.


Ferrari tager nu imod betaling i krypto

Ferrari er i oktober 2023 begyndt at acceptere krypto som betaling for deres køretøjer, idet de ønsker at tiltrække velhavende personer, som har tjent deres formue på kryptoaktiver.


"Dette vil hjælpe os med at forbinde med folk, der ikke nødvendigvis er vores kunder, men måske har råd til en Ferrari," har Cheif Marketing & Commercial Officer Enrico Galliera udtalt i et interview til Reuters.


Initiativet er indtil videre kun lanceret i USA, da den amerikanske del af forretningen har oplevet en stor efterspørgsel fra deres velhavende kunder i at kunne betale med kryptoaktiver. Ferrari i USA accepterer derfor nu betalinger for deres køretøjet i form af bitcoin (BTC), ether (ETH) og stablecoinen USDC.


Selvom initiativet først lige er lanceret, er der allerede nu planer om at udvide betalingsmuligheden til andre regioner, heriblandt Europa. Det er i et samarbejde med krypto-betalingsvirksomheden BitPay, at Ferrari nu tester muligheden for at betale med krypto i USA. Den endelige tidsplan og hvilke regioner der udvides til, er endnu ikke blev oplyst.


Priserne på køretøjerne vil ikke blive justeret, hvis en kunde betaler med krypto, mens gebyrer heller ikke vil blive pålagt. Andre bilproducenter har bevidst undgået initiativet og nævner bl.a. prisudsvingene, som en risikofaktor. Men Ferraris samarbejde med BitPay gør, at betalingen i krypto øjeblikkeligt konverteres om til FIAT-valuta for den enkelte Ferrari forhandler, hvormed risikoen minimeres. Samtidig gør det også, at forhandlerne ikke behøver at forholde sig til opbevaring af kryptoaktiver, da de blot modtager FIAT-valuta, som var det en almindelig FIAT-betaling.


Et andet argument er den påståede klimapåvirkning, som kryptoaktiver har. Ferrari har til dette kommenteret, at de er mindre bekymrende for klimapåvirkning, specielt efter at Ethereum skiftede konsensus mekanisme til Proof-of-Stake sidste år – og deler derfor ikke samme bekymring som andre bilproducenter.


Tesla har tidligere været frontløber på at tage imod betalinger i bitcoin, men fjernede netop muligheden, da de var usikre på bitcoins klimapåvirkning. At Ferrari nu tager aktiv stilling og tilføjer flere kryptoaktiver som betalingsløsning, ser vi som en positiv udvikling – og igen er noget, som er med til at legitimere kryptoindustrien. Hos GL21 CAPITAL har vi sidste år skrevet en artikel om netop klimapåvirkningen af bitcoin, som kan læses på vores hjemmeside.

Comments


bottom of page