top of page

Børsnoteret spot ether produkt kan snart blive en realitet i USA

Børsnoteret spot ether produkt kan snart blive en realitet i USA

Kilde: u.today


I slutningen af maj, kom der endnu en historisk begivenhed for kryptoindustrien, da det amerikanske finanstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC) gav grønt lys til ether spot exchange-traded funds (ETF’er) i USA.


SEC godkendte d. 23. maj 19b-4 ansøgninger fra VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy og Bitwise – hvilket betød regelændringer, der tillader ether spot ETF’er at blive noteret og handlet på deres respektive børser. Beslutningen kom trods spekulationer om, at SEC har undersøgt, hvorvidt ether skal klassificeres som et værdipapir (security), fremfor en ”råvare” (commodity).


Selvom 19b-4 ansøgningerne er blevet godkendt, skal ETF-udstederne stadig have godkendt deres respektive S-1 ansøgninger af SEC, før ETF’erne officielt kan handles. Brancheanalytikere siger, at dette kan tage dage, uger eller endda måneder. SEC bad angiveligt ansøgerne om at fremskynde deres 19b-4 ansøgninger den 20. maj, få dage inden godkendelsen, hvor bl.a. fjernelsen af staking er den mest bemærkelsesværdige ændring set i flere ansøgninger. Det vil sige, at ETF’erne ikke kan opnå passivt afkast ved at stake de underliggende ether i fondene.


Godkendelsen af ether spot ETF’erne kommer fire og en halv måned efter, at SEC den 10. januar 2024 godkendte flere bitcoin spot ETF-ansøgninger, som ligeledes var en historisk milepæl for hele kryptoindustrien.


Næste skridt for de mange ether spot ETF-ansøgere er S-1 godkendelsesprocessen. Mens der for 19b-4 ansøgningerne var et 240-dages vindue for SEC til at overveje disse, er der ikke nogen specifik deadline forbundet med S-1 processen.


Bloomberg Intelligence-analytiker James Seyffart har i et X-opslag (tidligere Twitter) skrevet, at han forventer, at processen kan tage alt fra to uger til flere måneder. Tilsvarende har hans kollega, Bloomberg-analytiker Eric Balchunas udtalt, at han tror, det kan tage fire til seks uger, før der kommer nyt fra SEC ift. S-1 ansøgningerne.


S-1 processen for bitcoin spot ETF’erne tog ca. tre måneder om at blive bearbejdet og der var flere runder mellem SEC og ansøgerne inden de blev godkendt i januar. Samme proces kan sandsynligvis forventes for ether spot ETF’erne, med en forhåbning om en kortere proces grundet læring fra bitcoin ETF’erne.


VanEck er den første ansøger, som efter godkendelsen af 19b-4 ansøgningerne har indsendt en opdateret S-1 ansøgning. Det forventes dog, at de øvrige ansøgere følger trop i løbet af den kommende tid. Ligesom ved bitcoin spot ETF’erne vil det være samtlige ansøgninger, som godkendes (eller afvises) på samme tid, så konkurrencen blandt ETF-udstederne er mest fair og giver investorerne flest produkter at vælge imellem.


Ligesom med bitcoin spot ETF’erne, mener vi hos GL21 CAPITAL, at det på lang sigt kan føre til prisstigninger på ether, hvis ETF’erne godkendes. Selvom ether ikke har samme begrænset mængde som bitcoin, har ether andre karakteristika, som kombineret med en potentiel stigende efterspørgsel fra ETF’erne, alt andet lige burde føre til prisstigninger på lang sigt. Vi mener ikke, at det er spørgsmål om SEC godkender S-1 ansøgningerne, men snarere et spørgsmål om hvornår.

 

BlackRocks IBIT overhaler GBTC som verdens største bitcoin ETF

BlackRocks bitcoin spot exchange-traded fund (ETF) har i løbet af maj overgået Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) som verdens største bitcoin ETF.


Ved afslutningen af handlen den 28. maj registrerede BlackRocks iShares Bitcoin Trust, kendt som IBIT, en tilgang af kapital på 704,5 mio. kr. ($102,5 mio.), mens GBTC registrerede en afgang på 722 mio. kr. ($105 mio.) Denne tilgang og afgang for de to ETF’er, har betydet at BlackRocks IBIT efter handelsdagen kom op på i alt 288.670 bitcoin sammenlignet med Grayscale, der på tidspunktet havde 287.450 bitcoin. GBTC startede ved konverteringen til spot ETF i januar med 620.000 bitcoin og har altså haft en afgang på over 330.000 bitcoin, mens IBIT næsten har fået det tilsvarende i tilgang. Per 31. maj havde IBIT en beholdning på 291.567 bitcoin, mens GBTC nu er nede på 285.139 bitcoin – se figur 1 nedenfor med udviklingen.


Figur 1: Antal bitcoin for Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) og BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT)

11 januar til 31 maj 2024, # bitcoin

Kilde: Bitmex Research; Apollo Bitcoin Tracker


Per 31. maj har IBITs en værdi på ca. 135 mia. kr. ($19,7 mia.), mens GBTC har en værdi på 133 mia. kr. ($19,3 mia.). På tredjepladsen kommer Fidelity, som har bitcoin i deres fond for en værdi af 76 mia. kr. ($11,1 mia.).


Som det kan ses fra nedenstående figur, er det klart BlackRocks ETF, som har stået for størstedelen af tilgangen af bitcoin blandt de 11 bitcoin spot ETF’er.

 

Figur 2: Akkumuleret flow for IBIT, GBTC og øvrige amerikanske ETF’er

11 januar til 31 maj 2024, flow i # bitcoin

Kilde: Bitmex Research; Apollo Bitcoin Tracker


Udover interessen fra institutionelle investorer, så allokerer BlackRock også selv kapital i deres IBIT-ETF igennem andre af deres fonde. Ifølge indberetninger til SEC har BlackRocks Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) allokeret for 24,5 mio. kr. ($3,56 mio.), mens deres Strategic Global Bond Fund (MAWIX) har allokeret for 3,3 mio. kr. ($485.000).


BlackRock er ikke den eneste institutionelle investor, som allokerer i spot ETF’erne. I maj måned blev der indgivet 13F-registrering til SEC, hvilket giver indsigt i institutionelle investorers allokeringer. Indberetningerne viste, at over 600 institutionelle investorer i større eller mindre grad har taget en position i en eller flere af de amerikanske bitcoin spot ETF’er.


Morgan Stanley, JPMorgan, Wells Fargo, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, UBS og store hedgefonde, herunder Millennium Management og Schonfeld Strategic Advisors, var nogle af de firmaer, man kunne læse på listen.


Hedgefonden Millennium Management er ifølge 13F-registreringerne den største bitcoin spot ETF-investor med en investering på ca. 13 mia. kr. ($1,8 mia.), fordelt på IBIT, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), Grayscale (GBTC), Ark Invest (ARKB) og Bitwise (BITB).

 

Figur 3: Top10 største institutionelle investorer i amerikanske bitcoin spot ETF’er

Mio. USD, 13F-registreringer, maj 2024

Kilde: Bloomberg


Ovenstående vidner o m, at der allerede nu er stor institutionel appetit på bitcoin, da så relativt mange og store institutionelle investorer har allokeret i bitcoin spot ETF’erne. Dette er yderst positivt, både for succesen af ETF’erne, men også for bitcoin og kryptoindustrien, da den øget efterspørgsel har haft en indflydelse på prisudviklingen siden godkendelse i januar og generelt er med til at blåstemple aktivklassen.

 

Børsnoterede Semler Scientific annoncerer bitcoin treasury strategi

Nasdaq-noterede Semler Scientific (SMLR) oplevede en stigning i deres aktiekurs på 30% den 28. maj efter at have annonceret, at selskabet vil forfølge en bitcoin treasury strategi, som betyder, at bitcoin vil blive deres primære reserveaktiv. Som en del af strategien købte virksomheden 581 bitcoin for i alt 275 mio. kr. ($40 mio.).


Formanden for Semler Scientific, Eric Semler, har i forbindelse med annonceringen udtalt at "vores bitcoin-treasury-strategi og køb af bitcoin understreger vores tro på, at bitcoin er en pålidelig store-of-value og en overbevisende investering," og i forlængelse heraf; ”vi mener, at det har unikke karakteristika som et knapt og begrænset aktiv, der kan fungere som en rimelig inflationssikring og et sikkert hedge midt i global ustabilitet, (..) Efter at have studeret forskellige alternativer besluttede vi, at den bedste brug af vores overskydende kontanter ville være at holde bitcoin.”


Ifølge formanden gør Bitcoins arkitektoniske robusthed det mere attraktivt end guld. "Givet værdiforskellen mellem guld og bitcoin mener vi, at bitcoin har potentialet til at generere betydelige afkast, efterhånden som det opnår stigende accept som digitalt guld,”. Ifølge udtalelsen brugte virksomhedens bestyrelse og ledelse angiveligt "meget tid" på at undersøge potentielle anvendelser for deres kontantreserver, herunder at evaluere opkøbsmuligheder.


Eric Semler er ligeledes præsident for investeringsfonden TCS Capital Management, som primært er kendt for sine aktivistiske investeringsstrategier, f.eks. ved investeringer ind i den crowdsourcede anmeldelsesplatform, Yelp. For nuværende ser fonden dog ikke ud til at have nogen direkte eller indirekte eksponering i bitcoin.


Semler leverer teknologiske enheder og software til sundhedssektoren. Ifølge deres seneste kvartalsrapport genererede virksomheden 109 mio. kr. ($15,9 mio.) i omsætning i første kvartal af 2024, hvilket er 13% mindre end samme periode sidste år. Imidlertid steg netto resultatet med 22% og nåede 42 mio. kr. ($6,1 mio.). Ved udgangen af marts viste Semlers balance 576 mio. kr. ($83,86 mio.) i aktiver.


Semler Scientific er ikke den eneste børsnoterede virksomhed, som i maj annoncerede at have en bitcoin treasury strategi. Det japanske selskab Metaplanet annoncerede i starten af maj, at de grundet den økonomiske situation i Japan havde ændret deres reserveaktiv i selskabet til bitcoin.


Både Semler Scientific og Metaplanet følger en velkendt strategi af selskabet Microstrategy, som vi også har skrevet om i tidligere nyheder. Microstrategy var det første børsnoterede selskab i verden, til at ændre deres treasury strategi til kun at holde bitcoin som reserveaktiv – fremfor amerikanske dollars. Der er stadig lidt vej endnu for Semler og Metaplanet til at nå MicroStrategys beholdning af bitcoin, som per første kvartal 2024 har en beholdning på 214.400 bitcoin.


Som vi tidligere har skrevet, mener vi, at dette kun er starten og vi over tid vil høre om flere børsnoterede (og privatejede) selskaber som i større eller mindre grad kommer til at have bitcoin som en del af deres reserveaktiver.

 

Bitcoin og ether produkter kan nu handles på London Stock Exchange

D. 28. maj blev det officielt, at den sjette største handelsbørs i verden, London Stock Exchange (LSE), nu også har bitcoin og ether-baserede børsnoterede produkter i handel. Dette kommer efter at Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) den 22. maj godkendte ansøgningerne fra WisdomTree og 21Shares.


Hos WisdomTree er der tale om noteringen af to exchange-traded products (ETP’er), ved navn WisdomTree Physical Bitcoin ETP og WisdomTree Physical Ethereum ETP. Som navnene siger, giver den ene ETP eksponering i bitcoin og den anden i ether. 21Shares lancerer hele fire ETP’er ved navn 21Shares Bitcoin ETN, 21Shares Ethereum Staking ETN, 21Shares Bitcoin Core ETN og 21Shares Ethereum Core ETN.


De seks produkter, som noteres, er alle ETP’er, som er en bred betegnelse for et finansielt produkt, der kan handles på en handelsbørs. Mere specifikt er der tale om exchange-traded notes (ETN), som er et finansielt instrument udstedt af en bank eller anden finansiel institution. En ETN er en form for gældsinstrument, der, ligesom obligationer, repræsenterer en fordring mod udstederen. ETN'er er designet til at give afkast, der er knyttet til performance af et underliggende benchmark eller indeks, minus eventuelle gebyrer. I dette tilfælde vil ETN’er følge prisudviklingen for hhv. bitcoin og ether.


ETN'er adskiller sig fra exchange-traded funds (ETF'er) ved, at de ikke ejer de underliggende aktiver, men snarere er afhængige af udstederens løfte om at betale det afkast, der svarer til indeksets performance. Dette betyder, at investorer i ETN'er er udsat for kreditrisikoen fra udstederen. Hvis udstederen bliver insolvent, kan en investor risikere at miste deres investering. Dog vil disse nye ETN’er være fysisk understøttet af hhv. bitcoin og ether, men skal i teorien ikke være det, hvorfor der oftest er mindre risiko forbundet med spot ETF’er, som netop ejer de underliggende aktiver i en 1:1 relation.


De seks ETP'er vil kun være tilgængelige for professionelle og institutionelle investorer på grund af forbuddet fra 2021 mod privatinvestorer, der handlede med krypto-derivater.


Alexis Marinof, chef for Europa hos WisdomTree, har udtalt, at FCA's godkendelse af deres krypto-ETP'ers prospekt vil gøre det lettere for britisk-baserede professionelle investorer at investere i krypto-baserede produkter, der i øjeblikket får adgang til krypto-ETP'er via udenlandske børser.


Noteringen af WisdomTrees to ETP'er kommer ca. to måneder efter LSE's offentlige meddelelse om, at krypto ETP’er ville blive tilladt på handelsbørsen. I den officielle meddelelse fra den 25. marts annoncerede LSE, at ansøgninger til krypto-ETP'er var åbne indtil den 8. april, med mulighed for notering i maj, forudsat godkendelse af landets finansielle tilsynsmyndighed, FCA.


For at opnå FCA-godkendelse skal krypto-ETP'erne kun være denomineret i bitcoin eller ether, være fysisk understøttet og ikke benytte gearing. Udstederne skal også samarbejde med en Anti-Money Laundering-licenseret depotbank i USA, Storbritannien eller EU og opbevare de underliggende aktiver i ”cold storage”.


Selvom London Stock Exchange er den sjette største handelsbørs i verden, forventes der ikke en lige så stor tilgang af kapital til disse ETN’er, som for de amerikanske spot ETF’er. For det første på grund af markedets størrelse, men også fordi der er tale om ETN’er, der, som nævnt ovenfor ikke er lige så attraktive som spot ETF’er. Dog er det en udvikling i den rigtige retning, da det muliggør investeringer fra flere investorer ind i kryptoaktiver, end hvad der hidtil har været muligt.

댓글


bottom of page