top of page

MicroStrategy har købt for yderligere 1 mia. kr. bitcoin siden august 2023

MicroStrategy har købt for yderligere 1 mia. kr. bitcoin siden august 2023

Kilde: MicroStrategy


Den amerikanske business intelligence virksomhed MicroStrategy har fortsat sin strategi med at akkumulere bitcoin, og har netop annonceret, at de har købt for yderligere 1 mia. kr. ($150 mio.) i bitcoin siden august 2023. Dermed fortsætter virksomheden sin strategi med at tilføje betydelige mængder bitcoin til sin balance.


MicroStrategy har i de seneste år været en interessant virksomhed at følge på kryptomarkedet, da de gentagne gange har købt store mængder bitcoin som en del af deres kapitalallokering. Det seneste køb for 1 mia. kr. ($150 mio.) markerer endnu et skridt i denne retning.


Det er værd at bemærke, at MicroStrategy, under ledelse af administrerende direktør Michael Saylor, har vedtaget en "Bitcoin-first" strategi, hvor virksomheden ser på bitcoin som et langsigtet reserveaktiv. De mener, at bitcoin er overlegen i forhold til at holde FIAT-valuta, fx amerikanske dollars. Tilbage i 2020 omlagde virksomheden derfor sin ”treasury” politik til at have bitcoin fremfor dollars. Virksomheden adskiller sig altså markant fra andre virksomheders mere traditionelle tilgange til kapitalallokering, og MicroStrategy har været en af de første større virksomheder, der har taget dette skridt.


MicroStrategy har tidligere købt stort op i bitcoin på væsentlige højere priser, men har med den seneste tids udsving i markedet set et godt købstidspunkt. Bitcoin har oplevet både stigninger og fald i løbet af de seneste uger, delvist på grund af eksterne faktorer som reguleringsspørgsmål og bredere makroøkonomiske tendenser.


Til at finansiere købet, måtte MicroStrategy sælge 403.362 af deres MSTR-aktie. MSTR-aktien er år-til-dato oppe med ~120% (se figur 1) og anses af mange som den bedste måde, at få indirekte bitcoin eksponering, givet at MicroStrategy har en så stor beholdning af bitcoin. Med dette seneste køb er MicroStrategy's samlede beholdning af bitcoin nu oppe på 158.248 BTC til en gennemsnitlig købspris på $29.582 per bitcoin.


Figur 1: År-til-dato afkast for MicroStrategy (MSTR) sammenholdt med bitcoin (BTC)

%-vis afkast fra 3. januar 2023 indtil 27. september 2023

Kilde: Yahoo Finance


Denne strategi har gjort MicroStrategy til en unik aktør i markedet og det har fået flere andre virksomheder til at få øjnene op for, hvordan de skal forholde sig til bitcoin – og krypto generelt. Hos GL21 CAPITAL har vi fulgt MicroStrategy og Michael Saylor i mange år, da han har et interessant – om end meget aggressiv – tilgang til virksomhedens porteføljeallokering, men noget som virksomheden indtil videre har opnået gode resultater ved.Et år efter ”the Merge” – hvad er status på Ethereum?

Et år er gået siden vi skrev om ”the Merge”, Ethereum’s overgang fra Proof-of-Work til Proof-of-Stake (PoS) konsensusmekanismen – men hvordan er det egentligt gået siden?


Fra et teknologisk perspektiv, har det været en succesfuld overgang, da blockchainen stadig er intakt og fungerer i bedste velgående. Fra et investeringsperspektiv, er der stadig betydelige barrierer for institutionel adoption.


Overgang til PoS betyder, at man nu kan ”stake” på Ethereum. Oversat til dansk betyder det, at man nu kan låse 32 ETH i en given periode, hvormed man kan hjælpe med at validere transaktioner på blockchainen og for dette arbejde, får en man belønning i form af Ethereum’s kryptoaktiv, ETH. Dermed er det muligt for investorer at få et yderligere passivt afkast på deres ETH investering, hvis det stakes.


Antallet af validator nodes, som er det, det kræver at stake, er steget markant siden overgangen til PoS, hvilket betyder, at udbuddet af ETH, som er staked, ligeledes er steget markant. Efter "the Merge" er antallet af Ethereum-netværksvalidatorer (validator nodes) steget fra cirka 400.000 til over 900.000, som ses af nedenstående figur 2. Men på trods af tydelig vækst møder institutionel adoption udfordringer såsom regulatorisk usikkerhed og den makroøkonomiske situation, hvilket holder mange på sidelinjen.


Figur 2: Udvikling i antallet af validators de seneste 12 måneder

Antal af validators


Mere end 40% af institutionerne, der ejer ETH hos platformen Anchorage Digital, benytter sig af staking. Samtidig beretter platformen at mens mængden af ETH, der er staked på deres platform, er firedoblet siden udgangen af 2022, er det primært kun blandt kryptofonde at staking er populært.


Venturekapitalfonde, især dem med indløsningskrav, staker ikke al deres ETH på grund af likviditetsbekymringer. Dog har det indtil videre ikke været noget problem at få sine ETH ”unstaked”, dvs. ud af validator nodes. Men omvendt, grundet den store efterspørgsel på at stake, har der været lange ventetider på at komme i gang med at stake – se figur 3 nedenfor.


Figur 3: Udviklingen i kø tid på hhv. ind- og udgangs kø (entry og exit) til at stake på Ethereum

Antal dage


Regulatorisk usikkerhed er som nævnt en betydelig hindring, som visse kryptohandelsbørser allerede har reageret på. Flere handelsbørser, f.eks. Bitstamp og Kraken, har stoppet ETH-staking for deres amerikanske kunder.


Trods hindringerne for større institutionel adoption har Ethereum alligevel oplevet en stigning i staked ETH. Brian Mosoff, CEO for Ether Capital, har udtalt, at mens de aktivt staker 97% af deres reserver, er de i mindretal. De primære aktører inden for staking af ETH er detailinvestorer gennem handelsbørser og individuelle stakere. Lido er den største aktør med ca. 29% andel af alt staked ETH. Centraliserede handelsbørser holder 20% af staked ETH, hvor Coinbase udgør omkring halvdelen af det.


Før ”the Merge” blev Ethereum mere set som en langsigtet investering, men skiftet til PoS og ændring af tokenomics har ændret hele investeringscasen for Ethereum, som nu har flere løftestænger for den fremtidige prisudvikling, heriblandt staking-afkast som en del af dem.


I en undersøgelse foretaget af Nickel Digital Asset Management blandt institutionelle investorer har 40% af disse investorer en forventning om, at prisen på ETH vil være mindst $2.000 ved udgangen af 2023. I skrivende stund ligger prisen på omkring $1.620, en stigning på 35% år-til-dato, men en nedgang på ca. 11% i den seneste måned.


Ud over regulatoriske bekymringer påvirker den makroøkonomiske situation også efterspørgslen efter ETH-staking. Traditionelle investorer vælger typisk mere sikre investeringer som statsobligationer på grund af stigningen i renterne.


Hos GL21 CAPITAL har vi fulgt udviklingen efter ”the Merge” tæt og har i juli lanceret vores anden fond, Ethereum Staking. Ethereum Staking allokerer 100% af fondens midler i ETH, som efterfølgende stakes i samarbejde med NORTHSTAKE. Fonden adskiller sig fra andre produkter ved at tilbyde staking på en compliant måde. Det vil sige, at udover priseksponeringen til kryptoaktivet ETH, vil investorer ligeledes gennem staking få en passiv årlig indkomst på fondens ETH. Læs mere om Ethereum Staking på dette link.Beslutninger om bitcoin spot’er ETF udskydes igen

Efter det amerikanske finanstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), har udskudt afgørelsen om godkendelse eller afvisning af den seneste bølge af spot bitcoin ETF'er, har de i september gjort det klart, at de ikke ønsker at skynde sig med beslutningstagningen.


Tirsdag, d. 26. september, startede SEC med at udsætte sin afgørelse om en bitcoin spot ETF fra ARK Invest’s 21Shares samt en lignende planlagt fond fra Global X. Det bemærkelsesværdige ved disse udsættelser, var at beslutningerne blev offentliggjort tidligere end forventet – oftest kommer udsættelsen først i dagene op til deadline.


Udmeldelsen signalerer, at SEC tager al den tid, der er tildelt, for at beslutte sig om de foreslåede bitcoin spot ETF’er. Selvom det fra sagsdokumenterne ikke var klart, om samme beslutning vil være gældende for konkurrerende spot ETF’er fra BlackRock, Fidelity og andre aktører, blev disse ETF’er ligeledes udskudt to dage senere, torsdag d. 28. september.


SEC har i alt 240 dage til at beslutte, om de vil tillade de forskellige bitcoin spot ETF’er. I løbet af denne periode skal SEC meddele, om de har truffet en afgørelse eller har brug for mere tid til at overveje forslagene. Sådanne meddelelser kan komme i løbet af fire perioder: 1) senest efter 45 dage, herefter har de 2) 45 dage mere, 3) 90 dage og til slut 4) 60 dage – samlet set 240 dage.


ARK Invest og 21Shares indsendte deres bitcoin spot ETF i april. SEC meddelte efter den første 45-dages periode, at de havde brug for mere tid til at træffe afgørelsen. Ansøgningen var dermed i gang med anden periode, som havde en frist den 11. november. Men SEC afslørede tirsdag - uger før fristen - at det ville tage indtil den 10. januar at godkende eller afvise ansøgningen. Samtidig meddelte de vedrørende Global X's planlagte bitcoin spot ETF, at de giver sig selv mindst yderligere 45 dage - fra en frist den 7. oktober - før de godkender, afviser eller igen udskyder en beslutning.


Fristerne for de andre planlagte bitcoin spot ETF’er - BlackRock, Fidelity, Invesco, Bitwise, VanEck, WisdomTree og Valkyrie – skulle falde mellem den 16. og 19. oktober, men blev allerede udskudt d. 28. september. De endelige frister for disse ansøgninger er i midten af marts 2024. Men ifølge flere analytikere forventes det, at ansøgningerne behandles over en ”bred kam” og dermed er ARK Invest’s ansøgning typisk en god indikator for, hvad der sker med de resterende ansøgninger. Efter udsættelsen tirsdag annoncerede Franklin Templeton og Hashdex ligeledes deres bud på en bitcoin spot ETF.


Figur 4: Overblik over ETF-ansøgninger

Udsteder, tickerkode og deadlines

Kilde: Bloomberg


Analytikere har understreget, at det er normalt for SEC at udskyde sine afgørelser indtil slutningen af de 240 dage.


Bitcoin og bitcoin spot ETF’er er fortsat et populært emne både i og uden for USA. Senest efter BlackRock kom i kapløbet i juni, har det medført yderligere pres på SEC, men også Grayscale’s sejr over SEC, som vi skrev om i sidste måned. Derudover har formanden for SEC, Gary Gensler netop været til høring foran kongressen. Her blev han bl.a. kritiseret for ikke at svare direkte på, hvordan man skal anskue bitcoin – et værdipapir (security) eller en råvare (commodity).


Analytikere fra det amerikanske investeringsrådgivningsfirma Bernstein har i forbindelse med udskydelserne udtalt, at de ser godkendelserne som en nødvendighed for den fremtidige værditilvækst i krypto. Kryptomarkedet kan ifølge Bernstein gå fra at være en ”niche” på omtrent 350 mia. kr. ($50 mia.) i aktiver under forvaltning til en formaliseret, reguleret formueforvaltningsindustri med 3,5-4,6 billioner kr. ($500-650 mia.) i aktiver under forvaltning over de næste 5 år. Efterspørgslen, hævder Bernstein, vil komme fra investeringsrådgivere, formue- og bankprodukter samt evnen til nemt at få adgang til bitcoin spot ETF'er.


Sverige har de største børsnoterede kryptoprodukter

Selvom mange i øjeblikket holde et skarpt øje med udviklingen i USA og de omtalte bitcoin spot ETF’er, er det også interessant at følge med i, hvad der foregår uden for USA's landegrænser. Som vi tidligere har nævnt, er der allerede banet vej for den første bitcoin spot ETF i Europa, men ønsker man eksponering til krypto i form af bitcoin eller ether, er der allerede adskillige muligheder i form af børsnoterede produkter, kaldet ETP’er (Exchange-Traded Products).


Coingecko har lavet en opgørelse over de 25 største ETP’er i verden, hvor der overraskende nok kun er fire, som kommer fra USA. Dette kan dog hurtigt ændre sig, hvis de nuværende bitcoin spot ETF ansøgninger godkendes.


Dette betyder derfor også, at i dag er de klart største børsnoterede kryptoprodukter noteret i Sverige. Hvis man ser på figur 5 nedenfor, kan man se at XBT Provider's Bitcoin Tracker One (COINXBT) og Ethereum Tracker One (COINETH), der er baseret i Sverige, har en markant højere værdi end øvrige produkter.


Figur 5: Overblik over top25 globale krypto ETP’er målt på værdi

$, 11. september 2023

Kilde: Bloomberg, coingecko.com/research


Begge af XBT’s produkter er Exchange-Traded Notes (ETN'er), som er gældsinstrumenter, der typisk er sikret af den underliggende eksponering. Det er derfor ikke en direkte allokering i hverken bitcoin eller ether, men en allokering i et produkt, som afspejler værdien af den underliggende eksponering i aktiverne.


COINXBT og COINETH har per 11. september hhv. 31 mia. kr. ($4,4 mia.) og 18 mia. kr. ($2,6 mia.) i aktiver - langt foran Hashdex Nasdaq Crypto Index-fonden i Brasilien, der ligger på tredjepladsen med næsten 8 mia. kr. ($1,1 mia.).


På fjerdepladsen kommer ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) - en fond, der holder bitcoin futures kontrakter og blev lanceret i USA i oktober 2021. Dette produkt har aktiver for 6,4 mia. kr. ($915 mio.), mens Canadas Purpose Bitcoin ETF ligger på femtepladsen med 5,8 mia. kr. ($819 mio.). Canada huser seks af verdens 25 største ETP'er, men er stadig langt nede på listen sammenlignet med de tre svenske.


Listen over krypto ETP'er inkluderer ni ETF'er (Exchange-Traded Fund), fem ETN'er (Exchange-Traded Note), otte ETC’er (Exchange-Traded Commodity), to closed-end fonde og en investeringsforening.


Hvis SEC ændrer sin holdning, kan der dog hurtigt blive lavet om i rækkefølgen. Ifølge Bloomberg Intelligence-analytiker James Seyffart kan en amerikansk bitcoin spot ETF "blive den største, hvis ikke en af de største lanceringer i historien". Derudover udtalte Matt Hougan, Chief Investment Officer for Bitwise, under et webinar i august, at en sådan fond (spot ETF) kunne tiltrække omkring 390 mia. kr. ($55 mia.) i sine første fem år på markedet – altså markant mere end værdien for alle top-25 ETP’er lagt sammen.


Som vi også nævnte i sidste måneds nyheder, er der over de sidste par måneder for alvor kommet gang i ansøgningerne om krypto ETP’er – også for andre aktiver end bitcoin. Specielt ETP’er som indeholder Ethereums kryptoaktiv, ETH, i form af futures kontrakter er der i USA indsendt adskillige ansøgninger om. Derudover planlægger både ARK Invest og VanEck om at ansøge om en spot ETH ETF – også selvom de mange ETH futures ETF’er endnu ikke er godkendte.


Mens ETH futures ETF'er kan blive godkendte allerede fra næste måned, forventer vi først at se de endelige spot ETF beslutninger op til deres deadline i 2024. Med alle de ETF-ansøgninger, som der lige nu er hos det amerikanske finanstilsyn, SEC, ligger det naturligt et ekstra pres på dem, da der tydeligvis er en efterspørgsel i markedet og blandt investorer for en mere tilgængelig måde at få eksponering i kryptoaktiver på.


Kryptoinvesteringer fra institutionelle investorer stiger i De Forenede Arabiske Emirater (UAE)

Blockchainanalysevirksomheden Chainalysis udgav i september en rapport, hvori de har analyseret kryptoinvesteringer fra bl.a. de Forenede Arabiske Emirater (UAE). Institutionelle investeringer, defineret som alle investeringer over 7 mio. kr. ($1 mio.), udgjorde mere end 67% af krypto-relaterede transaktioner i UAE i perioden juli 2022 til juni 2023.


Udover investeringer fra institutionelle investorer, ser Chainalysis også en stor aktivitet blandt professionelle investorer, defineret som investorer med investeringer fra 70.000 – 7.000.000 kr. ($10.000 til $1 mio. kr.).


Tilgangen af institutionelle investeringer indikerer et aktivt engagement i markedet og søgen på en bredere diversificering i deres porteføljeallokering. Kim Grauer, Director of Research, mener "at når (red.) klart den største del af kryptoinvesteringer i De Forenede Arabiske Emirater er for institutionelle og professionelle transaktioner, indikerer det en ivrighed fra organisationer og velhavende personer for at tilføje kryptovaluta til deres investeringsporteføljer." Og i forlængelse heraf udtaler han ligeledes: "Tilliden til markedet er en bekræftelse af de bestræbelser, der gøres af landets ledelse for at tilbyde anerkendelsesværdig regulatorisk klarhed og at etablere nationen som et globalt kryptohub."


I undersøgelsen fremlægger Chainalysis også, at den samlede kryptoværdi modtaget af De Forenede Arabiske Emirater i perioden beløb sig til næsten 250 mia. kr. ($35 mia.). Dermed oversteg kryptomarkedet i UAE ifølge rapporten flere andre lande i regionen som Qatar, Oman, Jordan og Libanon.


De Forenede Arabiske Emirater forsøger at positionere sig som et forretningsvenligt område med minimal beskatning, hvilket gør det til et attraktivt sted for virksomheder, der ønsker at maksimere deres indtjening. Samtidig er området strategisk placeret mellem Europa, Asien og Afrika, hvilket hjælper virksomheder med nemt at nå globale markeder i forskellige tidszoner.


Lovgivere i UAE har engageret sig tidligt i krypto, især i Dubai, som har været en frontløber inden for krypto siden lanceringen af sin blockchain-strategi i 2016. For at fremme udviklingen yderligere har UAE senest i 2022 etableret VARA, Virtual Asset Regulatory Authority.


Ydermere identificerede Chainalysis i deres undersøgelse, at UAE er et af de få lande i Mellemøsten og Nordafrika, hvor en større del af kryptoaktiviteten foregår på decentraliserede handelsbørser (48%) sammenlignet med centraliserede handelsbørser (46%). Decentraliserede handelsbørser foretrækkes blandt andet frem for centraliserede på grund af forbedret sikkerhed, brugerens kontrol med midler og bevarelse af privatlivet.


Slutteligt blev der ligeledes observeret betydelig entusiasme for NFT'er i området, hvor UAE's NFT-hjemmesider modtog 4 millioner webtrafikbesøg mellem juli 2022 og juni 2023. Til dette udtalte Kim Grauer, at ”den vedvarende interesse for NFT'er i UAE giver virksomheder mulighed for at vokse ud over hypen og begynde at introducere praktiske anvendelser baseret på denne teknologi.”


Comments


bottom of page