top of page

Ethereums Dencun opdatering sænker omkostningerne på layer-2 markant

Opdateret: 3. apr.

Ethereums Dencun opdatering sænker transaktionsomkostningerne på layer-2 markant

Den største opdatering til Ethereum siden ”the Merge”, som vi skrev om tilbage i oktober 2022, gik live d. 13. marts kl. 15.55 dansk tid.


Opdateringen, som kaldes Dencun, er en længeventet opdatering til Ethereum, også kaldt en ”hardfork”, som forventes at kunne reducere transaktionsomkostninger på layer-2 platforme og generelt forbedre Ethereums udfordringer med skalerbarhed.


Dencun-opdateringen kommer næsten et år efter Shanghai-opdateringen i april 2023, hvor det for første gang blev muligt at ”unstake” ether på netværket, efter at Ethereum tidligere i forbindelse med ”the Merge” havde overgået til Proof of Stake (PoS) konsensusmekanismen.

Den seneste opdatering til Ethereum indeholder hele ni forskellige Ethereum Improvement Proposals (EIPs) og navnet Dencun, er en sammentrækning af Cancun og Deneb – hvor førstnævnte refererer til en opdatering af Ethereums eksekverende lag (execution layer) og sidstnævnte referer til en opdatering af konsensuslaget (consensus layer).


Med opdateringen bliver ”data blobs” introduceret, hvilket også kendes som proto-danksharding, som er blandt de mest bemærkelsesværdige opdateringer. Dette skal være med til at reducere transaktionsomkostningerne på layer-2, da det forbedrer data tilgængeligheden. Transaktionerne på layer-1, altså på selve Ethereum netværket, bliver ikke reduceret, men kun på platforme, som er bygget ovenpå Ethereum. Dette kan også ses fra nedenstående figur 1, som viser den daglige transaktionsomkostning på udvalgte layer-2 platforme i løbet af marts.


Figur 1: Median transaktionsomkostninger på udvalgte layer-2 platforme

USD, 1. marts til 1. april 2024

Kilde: Dune


Figuren viser, at efter opdateringen d. 13. marts faldt omkostningerne betydeligt på alle platforme. Eksempelvis lå omkostningen på arbitrum omkring 2,76 kr. ($0,4) før opdateringen og er nu nede på omkring 0,17 kr. ($0,025) – altså en reduktion på ca. 2,6 kr. ($0,375) svarende til ca. 94%.


Som figur 1 også viser, er trenden for transaktionsomkostningerne på platformene stødt stigende. Specielt platformen base har oplevet stor stigning og volatilitet i dens transaktionsomkostninger. Både for base og de øvrige layer-2 platforme, skyldes stigningen primært at aktiviteten på disse platforme efter opdateringen er steget betydeligt. Figur 2 nedenfor viser udviklingen i aktiviteten på alle layer-2 platforme over de sidste tre måneder, som er omtrent firedoblet fra godt 5.000.000 transaktioner til næsten 20.000.000.


Figur 2: Transaktioner på Ethereum layer-2 platforme (rød linje) og Ethereum Mainnet (blå linje)

Daglige transaktioner, 3. januar til 1. april 2024


Sammenholdes dette med udviklingen i base for samme periode, i figur 3, er det tydeligt at se, at stigende aktivitet har haft en stor indvirkning på de stigende transaktionsomkostninger.


Figur 3: Transaktioner per sekund på layer-2 platformen base

Daglige transaktioner, 31. december 2023 til 29. marts 2024

Kilde: L2beat


Udviklere på Ethereum har endnu engang vist, at de kan eksekvere på store opdateringer til netværket og er med til at understøtte robustheden i Ethereum. Den seneste opdatering er et skridt i den rigtige retning for Ethereum, da det øger skalerbarheden og tilvejebringer muligheden for helt nye forretningsmodeller, specielt ved brugen af de nu væsentligt lavere transaktionsomkostninger på layer-2 platforme og underbygger den langsigtede investeringstese for Ethereum.

 

Fortsat optimisme om ether spot ETF’er godkendelse i USA

Marts måned begyndte med, at det amerikanske finanstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), udsatte deres afgørelse om BlackRock’s ansøgning til en ether spot ETF. Men på trods af dette, har marts vist, at de amerikanske kapitalforvaltere ikke lader sig afskrække, men tværtimod forbliver optimistiske om en mulig godkendelse.


Blandt andet kom det frem, at handelsbørsen CBOE (Chicago Board Options Exchange), på vegne af Fidelity, havde indsendt en S-1 ansøgning. Denne ansøgning skal i kombination med den første 19b-4 ansøgning godkendes af SEC, før Fidelity’s ether spot ETF kan handles på CBOE. Ligeledes indgav Bitwise også deres S-1 ansøgning i slutningen af marts.


Bitwise er den seneste, som melder sig ind i kampen om godkendelse af en ether spot ETF. Bitwise har modsat de andre ansøgninger vedlagt et bilag til deres ansøgning, som viser en korrelationsanalyse mellem spotprisen på ether og CME-futures markedets pris på ether baseret på SEC’s regnemetode. Dette var nemlig én af de primære årsager til at bitcoin spot ETF’erne blev godkendt – at de to markeder var mere eller mindre fuldt korreleret. Dermed mener Bitwise, at det burde være en lignende situation for ether spot ETF’erne, som bør godkendes på et lignede grundlag. Samtidig har Bitwise også undladt at beskrive ”staking” i deres ansøgning, hvilket kan tolkes som, at de håber, at dette vil gøre godkendelsesprocessen lettere.


Den første frist for SEC til at tage endelig stilling til at godkende eller afvise ether spot ETF-ansøgninger er den 23. maj 2024, der starter med ansøgningen fra VanEck.


Selvom en godkendelse kan være lige om hjørnet, er der alligevel større usikkerheder forbundet med denne dato. Først og fremmest peger flere eksperter på, at fem måneder, ikke er nok tid for SEC til at vurdere og reflektere over bitcoin spot ETF-godkendelserne. Derudover har der endnu ikke været en tæt dialog mellem SEC og ansøgerne, ligesom der var hen over julen for ansøgerne til bitcoin spot ETF’erne. Slutteligt, er der usikkerhed om, hvordan SEC anser ether – med andre ord, om det skal anskues som et værdipapir (”security”) eller en råvare (”commodity”).


Modsat, er SEC’s godkendelse af futures-baserede ether ETF’er i oktober 2023 et positiv tegn – kombineret med ovenstående pointe fra Bitwise, at spot- og futures-markedet er højt korreleret – hvilket kan vægte tungt i beslutningstagen om en godkendelse.


Kort sagt, er der stadig mange usikkerheder forbundet med en godkendelse allerede i maj. Det er et sandsynligt scenarie, at ETF’er i første runde i maj vil blive afvist. Men markedet forbliver optimistisk og mener ikke længere, at det er spørgsmål om ether spot ETF’er kan blive en realitet, men nærmere et spørgsmål om godkendelsen kommer i 2024 eller først i 2025.

 

London Stock Exchange accepterer nu bitcoin og ether ETN’er

Handelsbørsen London Stock Exchange (LSE) har i marts annonceret, at den i andet kvartal af 2024 vil begynde at acceptere ansøgninger til børsnoterede produkter, kaldt exchange-traded notes (ETN), som følger værdien af bitcoin og ether.


Den 11. marts bekræftede handelsbørsen, at den vil acceptere ansøgninger efter retningslinjerne specificeret i dens ”Crypto ETN Admission Factsheet”, men ikke den præcise dato for, hvornår dette kan ske.


I dokumentet beskrives handelsbørsen, at krypto-ETN’erne skal være fysisk understøttet og må ikke være gearede. De skal have en markedspris eller værdi svarende til det underliggende aktiv og skal være understøttet af bitcoin eller ether. Derudover, skal de underliggende aktiver være "hel eller hovedsageligt" opbevaret i en cold wallet eller lignende. Slutteligt stilles der krav til at aktiverne skal være opbevaret af en depositar (custodian) underlagt anti-hvidvaskningslove i Storbritannien, EU, Schweiz eller USA.


En ETF (Exchange-Traded Fund) er en børsnoteret fond, der typisk investerer direkte i en samling af aktiver. Den repræsenterer ejerskab af disse underliggende aktiver og prissættes normalt tæt på aktivernes faktiske værdi. På den anden side er en ETN (Exchange-Traded Note) en gældsforpligtelse udstedt af en finansiel institution. Den følger blot prisudviklingen af et underliggende aktiv eller indeks, men ejer ikke direkte disse aktiver. Værdi fastsættes ud fra præstationen af det underliggende aktiv, og investorer er derfor udsat for kreditrisikoen for udstederen. Fordi der kun er tale om ETN’er, vil det sandsynligvis ikke åbne op for et lige så stort efterspørgselspres på bitcoin og ether, som er set ved de amerikanske spot ETF’er. Selvom LSE definerer en ETN som et "gældsværdipapir, der giver eksponering mod et underliggende aktiv.", er det stadig blot et blødere alternativ til børshandlede fonde (ETF'er) - også selvom der i dette tilfælde stilles krav om at holde de underliggende aktiver hos modparten i gældspapiret.


I forbindelse med annonceringen af LSE, meddelte det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority (FCA), også, at den ikke ville modsætte sig anmodninger fra Recognised Investment Exchanges (RIEs) om at oprette et markedssegment for krypto-relaterede ETN’er. Ifølge FCA kan handelsbørser tilbyde produkterne til "professionelle investorer," herunder kreditinstitutter og investeringsfirmaer, der er autoriseret eller reguleret til at operere på finansmarkederne. Dermed understregede de også, at produkterne er uegnede for detailinvestorer på grund af deres risici. Salg af krypto-relaterede ETN’er til detailforbrugere vil fortsat være forbudt i Storbritannien.


Selvom ETN’er ikke vil give en direkte eksponering i kryptoaktiver, er det alligevel et skridt i den rigtige retning for at skabe en større kendskab og i sidste ende investorbase for kryptoaktiver.


BlackRock ansøger SEC om lancering af tokeniseret fond

BlackRock, verdens største kapitalforvalter, har indsendt en Form D-ansøgning til det amerikanske finanstilsyn (SEC) for deres BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Dette markerer lanceringen af BlackRocks første tokeniserede fond.


Ifølge ansøgningen oprettede BlackRock allerede fonden i 2023 på De Britiske Jomfruøer, men har endnu ikke lanceret den officielt. Form D-ansøgninger bruges til at opnå forskellige undtagelser fra SEC. BlackRock har i deres ansøgninger angivet, at de søger en undtagelse under Investment Company Act Section 3(c), der fritager dem fra visse SEC-reguleringer.


Fonden vil have en minimumsinvestering på 689.550 kr. ($100.000) og blive tilbudt af Securitize, en amerikansk virksomhed inden for digitale værdipapirer, der også vil gennemføre salget af fondens tokens.


Fonden vil blive tokeniseret på Ethereum med en ERC-20-token kaldet BUIDL, som i øjeblikket har ni indehavere og en markedsværdi på 0 kr. ($0) ifølge Etherscan.


BlackRocks administrerende direktør, Larry Fink, har siden BlackRock’s lancering af deres bitcoin spot ETF været positiv over for krypto og fortalte i et interview med Bloomberg efter ETF-godkendelsen: "Vi tror, at næste skridt fremad vil være tokeniseringen af finansielle aktiver, og det betyder, at hver aktie, hver obligation [...] vil være på én hovedbog (ledger, red.)." I samme interview, tilføjede han, at: "hver investor, du og jeg, vil have vores eget nummer, vores egen identifikation. Vi kunne slippe af med alle problemer med ulovlige aktiviteter om obligationer og aktier ved at have tokenisering,”. Larry Fink fortalte desuden, at tokeniseringen kan hjælpe med at lave bedre, individuelle investeringsstrategier og øjeblikkelige afviklinger (settlements).


Selskabet, som står for tokenisering, Securitize, er registreret som en aktieoverførselsagent (stock transfer agent) og et alternativt handelssystem (alternative trading system) hos SEC. Selskabet har tokeniseret aktiver for formueforvalteren KKR og den spanske ejendomsinvesteringsfond Mancipi, samt dannet et partnerskab med SBI Digital Markets i Singapore og købt krypto kapitalforvalteren Onramp Invest, som havde over 276 mia. kr. ($40 mia.) under forvaltning.


MicroStrategy fortsætter med at købe bitcoin – denne gang igen for lånte penge

Kilde: X (tidl. Twitter)


MicroStrategy er ikke færdig med at købe op i bitcoin - tværtimod. Denne gang er det for lånte penge i form af konvertible seniorobligationer.


Konvertible seniorobligationer er en type gældsbeviser, der kan konverteres til aktier i udstedende selskab på et senere tidspunkt. De tilbyder investorer en fast renteindkomst som traditionelle obligationer, men giver også mulighed for at drage fordel af eventuel prisstigning i udstedende selskabs aktier.


I løbet af marts har MicroStrategy to gange udbudt et salg af konvertible seniorobligationer for at kunne købe yderligere op i bitcoin. I starten af marts udbød de først obligationer for 4,1 mia. kr. ($600 mio.), som senere blev øget til 4,8 mia. kr. ($700 mio.). Dette udbud lukkede allerede den 8. marts og d. 11. marts annoncerede virksomheden, at der var solgt obligationer til en værdi af 5,5 mia. kr. ($800 mio.).


Senere på måneden udbød de igen disse obligationer, men denne gang på 3,5 mia. kr. ($500 mio.), som forfalder i 2031. Ligesom det første salg, blev obligationerne kun tilbudt til institutionelle investorer. Den 19. marts annoncerede virksomheden at have lukket udbuddet til en værdi på 4,2 mia. kr. ($603,75 mio.) med en rente på 0,875%.


Ifølge MicroStrategy’s officielle meddelelse, skal midlerne bruges på "at erhverve yderligere bitcoin og til almindelige virksomhedsformål."


Kort efter det første udbud annoncerede virksomheden at have købt yderligere 12.000 bitcoin for 5,6 mia. kr. ($821 mio.). Købene blev foretaget fra den 26. februar til den 10. marts. Senere på måneden annoncerede de igen at have købt yderligere 9.245 bitcoin for 4,3 mia. kr. ($623 mio.) ved brug af pengene fra obligationerne og overskydende likviditet. Dette gør, at MicroStrategy nu i alt har 214.246 bitcoin.

Comments


bottom of page