top of page

Hvad er Bitcoin Halving?

Opdateret: 12. okt. 2022

I denne artikel ses der nærmere på hvad Bitcoins halving (halvering) er. Halving er en sjælden begivenhed i Bitcoin protokollen, der forekommer hvert fjerde år, og reducerer den mængde der produceres med 50%.

Udvikling i prisen for bitcoin fra 2021 til 2022, hvor der er markeret de forskellige bull, bear og pre-bull markeder, samt hvornår halving har fundet sted i hhv. 2012, 2016 og 2020

Bitcoins halving er en halvering af det løbende udbud der produceres (mines). En af Bitcoins unikke egenskaber er, at den er meget knap og sjælden, da der kun kommer til at være 21 millioner Bitcoins i alt - nogensinde. Dette står i skærende kontrast til de pengepolitiske tiltag vi ser fra diverse centralbanker i øjeblikket, hvor der bliver printet billioner af dollars, og hvor der ikke er noget loft på hvor mange penge der kan produceres.


I skrivende stund er der produceret (minet) 18,7 mio. Bitcoins på de seneste 11+ år og det kommer til at tage ca. 120 yderligere år for de resterende 2,3 mio. at blive produceret. Dette skyldes Bitcoins unikke kode, hvor det løbende udbud halveres hvert fjerde år.


Hvert 10. minut bliver der produceret en ny blok i Bitcoins blockchain, hvor de virksomheder der investerer computerkraft og strøm på at producere denne blok (mining) får en belønning. Denne belønning ligger i øjeblikket på 6,25 Bitcoins.Tabel der viser udviklingen i produktionen af bitcoins, det vil sige, hvordan det løbende udbud halveres hvert fjerde år

I 2016 blev det yderligere reduceret fra 25 til 12,5 Bitcoins hvert 10. minut. Den sidste halving fandt sted tirsdag d. 12. maj 2020, hvilket reducerede produktionen til 6,25 Bitcoins hvert 10. minut (det nuværende niveau). Vi gik således fra en årlig produktion af Bitcoins på 670.000 til 328.500.


Bitcoins årlige inflation gik altså fra ca. 3,6% til 1,7% som følge af denne halving, og dette sker samtidigt med at inflationsraterne verden over forventes at stige, som følge af massiv pengeprintning fra centralbankerne. Der er aldrig i verdenshistorien blevet printet så mange penge som i år 2020, som modsvar på COVID-krisen.


Halving medfører ekstreme prisstigninger på Bitcoin

Økonomiske teorier om udbud og efterspørgsel fortæller os, at hvis efterspørgslen efter et aktiv forbliver det samme (konstant) mens udbuddet reduceres, så vil værdien på det pågældende aktiv stige. Dette er præcist hvad der er sket for Bitcoin ved de seneste halvings.


1. halving (2012)

Den første halving var d. 28. november 2012, og på dette tidspunkt var Bitcoins pris på $12,22.


Billede af den første halving d. 28. november 2012, og på dette tidspunkt var Bitcoins pris på $12,22 og sted i de efterfølgende måneder til over $1000

Som følge af halving kom der et bull-run der fik prisen op over $1.000 med en top på $1.167 – altså en stigning på mere end 9.400%. Som med alle andre bull-markeder efterfulgtes dette af et bear-marked, hvor priserne faldte igen.


2. halving (2016)

Den anden halving var d. 9. juli 2016, hvor prisen var på $650.

Billede af den anden halving d. 9. juli 2016, hvor prisen var på $650 og igangsat et bull marked med en stigning på ca. 3000% og toppede på knap $20000

Dette førte til endnu et nyt bull-run, hvor prisen toppede på knap $20.000, altså en stigning på ca. 3.000%. Dette toppede i december 2017, og blev efterfulgt af endnu et bear-marked.


3. halving (2020)

Som forventet, og som vores direktør forudså i medierne, har den tredje halving igen igangsat et bull-marked.

Udvikling i prisen for bitcoin fra 2021 til 2022, hvor der er markeret de forskellige bull, bear og pre-bull markeder, samt hvornår halving har fundet sted i hhv. 2012, 2016 og 2020

Ved at bruge kvantitative modeller kan man komme med nogle statistiske bud på hvad Bitcoins pris bliver som følge af halving i 2020. Disse estimater skal naturligvis taget med forbehold, og det er nærmere tankegangen bag forudsigelserne der er relevante at forholde sig til. Et kvantitativt studie, udgivet i marts 2019, forudsiger en Bitcoin pris på $55.000. Forskeren bag dette studie kom i april 2020 med en opdateret model hvor guld og sølv også var med i, og dette estimerer en Bitcoin pris på $288.000 efter halving – altså næsten 2.000.000 kr.


Hvis du er interesseret i tankegangen bag disse studier, og hvordan man kan værdiansætte Bitcoin ved at sammenligne med andre, knappe aktiver på jorden (som fx guld og sølv) anbefales du at læse ovenstående forskningsstudier.


Det er selvsagt der ingen garantier er, og disse studier skal netop i de kommende år testes for om de fortsat er præcise. Som med mange andre kvantitative modeller kan de naturligvis invalideres. Men hvis scenariet indenfor de næste 4 år er at Bitcoin i worst-case kan gå til $0 og i best case kan gå til $288.000, så er det en stor asymmetrisk risiko. Det er altså en investerings-case man som investor leder længe efter, og en man burde allokere en mindre del af sin investeringsportefølje efter, da den potentielle upside er langt højere end den potentielle downside. Indtil videre har modellen være retvisende, og som forventet jf. modellen ville det tage ca. et halvt år om halving at indfinde sig i markedet. Det er også hvad vores direktør har kommunikeret i medierne, at man måtte forvente - og vi er i øjeblikket i gang med det bull marked som den 3. halving har igangsat.


Alle markeder er præget af udbud og efterspørgsel, og det er først i dette årti, at det vil gå op for de fleste folk hvor sjældent det bliver at eje en hel Bitcoin. Hvis alle verdens dollar millionære ville eje en Bitcoin hver var der ikke nok til dette. Bitcoin er på sigt et deflationært aktiv – hvor alle andre aktiver vi kender i dag er inflationære aktiver.

Yorumlar


bottom of page