top of page

BlackRock vil tilbyde deres kunder at investere i bitcoin

Opdateret: 2. sep. 2022

BlackRock vil tilbyde deres kunder at investere i bitcoin


BlackRock, verdens største kapitalforvalter, har i august måned indgået et samarbejde med den børsnoterede krypto handelsbørs Coinbase om at kunne tilbyde deres institutionelle investorer direkte eksponering i krypto, startende med bitcoin.


BlackRock vil integrere Coinbase som en del af deres investeringsplatform Aladdin, hvormed deres kunder vil få et udvalg af kryptorelaterede muligheder, såsom f.eks. adgang til at handle med kryptoaktiver og custody løsninger. BlackRock, som per Q2 2022 har 63 billioner kr. ($8,5 billioner) under forvaltning (AUM), har på sin Aladdin platform mere end 200 institutionelle investorer, der inkluderer forsikringsselskaber, pensionskasser, virksomheder, kapitalforvaltere, banker og offentlige institutioner. I forbindelse med annonceringen af samarbejdet har Jospeh Chalom, global head of strategic ecosystem partnerships hos BlackRock udtalt: ”vores institutionelle kunder er i stigende grad interesserede i at få eksponering mod kryptoaktiver og er fokuseret på, hvordan de effektivt kan styre den operationelle livscyklus for disse aktiver”. I forlængelse heraf siger han: ”Opkoblingen mellem Aladdin og Coinbase Prime (red.) vil give kunderne mulighed for at styre deres bitcoin-eksponeringer direkte i deres eksisterende porteføljestyrings- og handelsarbejdsgange og dermed får de en samlet porteføljeoversigt på tværs af aktivklasser.


Investeringsplatformen Aladdin vil blive koblet sammen med Coinbases Prime løsning, som er en eksisterende integrerbar handelsplatform for institutionelle krypto investorer. De to virksomheder vil, ifølge offentliggørelsen om samarbejdet, løbende udvikle på platformens integration og udvide med flere funktioner, som eksempelvis at tilbyde flere kryptoaktiver.

BlackRock har løbet stærkt bag linjerne, efter at deres CEO, Larry Fink, for fire måneder udtalte at virksomheden var i gang med at eksperimentere med måder at kunne tilbyde digitale aktiver til deres kunder, idet de oplevede en fortsat interesse for området fra deres institutionelle investorer.


Coinbase, der ligesom resten af kryptomarkedet, har været ramt af nedadgående priser og har været udfordret af hård konkurrence og regulatoriske ændringer, kan se det som en redning med flere institutionelle investorer i ”banken”. Hos GL21 CAPITAL mener vi, at det også på sigt kan et give bredere opsving for hele markedet, da BlackRocks indtræden er endnu en blåstempling af kryptoindustrien og samtidig åbner døren op for nye kundegrupper.


Googles moderselskab, Alphabet, har investeret i de største funding runder over det seneste år

Googles moderselskab, Alphabet, har indtaget førstepladsen som det børsnoterede selskab, der har deltaget i funding runder med de største beløber investeret i blockchain virksomheder. Blockchain market intelligence virksomheden Blockdata har over det sidste år indsamlet data for verdens største børsnoterede selskaber i forhold til deres involvering i funding runder for blockchainindustrien. Opgørelsen fra Blockdata viser, at Alphabet i perioden har deltaget i funding runder, hvor der er indsamlet omkring 11 mia. kr. ($1,5 mia.). Investeringsstørrelsen fra Alphabet selv er ikke offentliggjort. Dog er det offentligt at virksomheden kun har investeret i fire selskaber; custody platformen Fireblocks, web3 spiludvikleren Dapper Labs, Bitcoin infrastrukturvirksomheden Voltage og venture capital selskabet Digital Currency Group. Alphabet har altså deltaget i funding runder med de største beløber, fordi listen med selskaber de har investeret i, er mere modne selskaber (growth selskaber) fremfor rene seed investeringer.


Udover Alphabet, er der også andre velkendte navne på listen i figur 1 nedenfor. F.eks. Samsung, som det selskab med fleste investeringer, har investeret i 13 forskellige blockchainvirksomheder. Samsung viser generelt interesse i krypto, som der også kan læses om senere i denne måneds nyheder. Investeringsbankerne BlackRock og Morgan Stanley har taget et mere centraliseret approach til deres investeringer med kun hhv. tre og to investeringer – dog stadig i funding runder med investeringer for over 7 mia. kr. ($1 mia.).


Ifølge Blockdatas undersøgelse er der tale om 61 blockchain/krypto virksomheder som har modtaget investeringer fordelt på 71 investeringsrunder. Interessant er det at se, at virksomheder som fokuserer på løsninger til non-fungle tokens (NFTer) har modtaget flest investeringer. Blandt de 61 virksomheder udgør 19 af dem virksomheder, som leverer en eller anden form for løsning til NFT-området, f.eks. inden for gaming.


For de 40 virksomheder i figur 1 er det totale funding beløb omkring 59 mia. kr. (ca. $8 mia.). Det er yderst positivt at se, hvordan blockchain/krypto industrien stadig formår at tiltrække kapital på trods af de relative negative udviklinger i kryptomarkedet.


Figur 1: Top40 mest aktive børsnoterede investorer i blokchain virksomheder

September 2021 – juni 2022

Kilde: Blockdata


Fundraising for krypto har i første halvår overgået niveauet for hele 2021

I forlængelse af forrige nyhed omkring investering fra børsnoterede selskaber i blockchain/krypto selskaber har krypto analysevirksomhederne Messari og Dove Metrics udgivet en rapport, hvor de giver et overblik over fundraising i kryptoindustrien for første halvår af 2022. Selvom markedet overordnet set har været nedadgående siden årets begyndelse, har kryptoindustrien alligevel rejst omkring 225 mia. kr. ($30,3 mia.) i kapital, hvilket overgår niveauet for hele 2021, som endte lige under 225 mia. kr. ($30,2 mia.).


Rapporten fra Messari og Dove Metrics viser at de 225 mia. kr. er fordelt over 1.199 funding runder og går på tværs af Centralised Finance (CeFi), Decentralised Finance (DeFi), Non-Fungible Tokens (NFTs) og infrastruktur – se figur 2 nedenfor. Over en tredjedel af den rejste kapital er tilfaldet CeFi sektoren, som beløber sig til 76 mia. kr. ($10,2 mia.). CeFi området er kort fortalt et sted mellem DeFi og TradFi. CeFi giver muligheden for at deltage i kryptoindustrien igennem køb og salg af krypto, lån af penge, brugen af krypto kreditkort, osv., men er lettere tilgængeligt at komme i gang med end DeFi ved brug af velkendte platforme og teknologier fra TradFi. Eksempler på dette er krypto handelsbørser som Binance eller FTX, hvilket også er det område inden for CeFi, som modtog mest kapital (24 mia. kr.). Modsat CeFi har DeFi området, som det mindste område, ”kun” rejst kapital for 13 mia. kr. ($1,8 mia.), hvor det mest investerede område var i Decentralised Exchanges (DEX).


Figur 2: Krypto fund raising total og opdelt på hovedområder

Mia. kr., H1 2022

7Kilde: Messari; Dove Metrics


Inden for web3 og NFT-området er gaming området klart det område, som tiltrækker mest kapital. Af de 64 mia. kr. ($8,6 mia.) som er blevet rejst inden for web3 og NFT-området, står gaming for næsten 50% af dette, da der her er rejst 30 mia. kr. ($4,1 mia.), hvilket er næsten fire gange mere end andre vertikaler inden for området. Nogle af de mest populære gaming investeringer inkluderer Axie Infinity, Aavegotchi, CryptoKitties, Galaxy Fight Club og Gods Unchained.


Det er yderst interessant at se hvordan kryptoindustrien stadig formår at tiltrække investeringer, hvilket vi også kunne berette om i maj måned, hvor krypto i Q1 2022 var det mest investerede område inden for FinTech. Ifølge PwC’s seneste hedge fund rapport fra juni, har 38% af de adspurgte hedge fonde investeret i digitale aktiver, hvilket er en stigning på 21% siden 2021. John Garvey, ansvarlig for PwC’s Global Financial Services mener, at denne stigning skyldes, hedge fund managers jagt på at adskille sig fra konkurrenterne. Uagtet årsagsforklaringen vidner disse datapunkter stadig om en industri der er i kraftig vækst på trods af mindre positive kursudviklinger.


Samsungs investeringsselskab vil lancere en krypto handelsbørs

Samsung Securities, som er tech-gigantens investeringsselskab, har annonceret, at de arbejder hen imod at lancere en krypto handelsbørs i løbet af 2023. Det sydkoreanske selskab, er dog ikke det eneste selskab i landet, der har planer om dette. Seks andre børsnoterede selskaber fra Sydkorea, inklusiv Mirae Asset Securities har ligeledes planer om at lancere en krypto handelsbørs i 2023.


Sydkorea har generelt et ry for at holde stærkt tilsyn med kryptoverdenen. Sidste år forhindrede landet mere end 60 platforme i at handle med kryptoaktiver. Disse virksomheder skulle registrere sig og overholde reglerne fastsat af FIU, den største lokale, finansielle tilsynsmyndighed, for at genoptage deres aktiviteter. Størstedelen af handelsbørserne kunne ikke leve op til myndighedernes krav, hvilket resulterede i, at kun de fire største handelsbørser i Sydkorea ”overlevede” – disse var Upbit, Bithumb, Coinone og Korbit. Ydermere har landet øget deres fokus på regulering af handelsbørser efter Luna krakket, hvilket sikkert skyldes, at grundlæggeren til Terra økosystemet, Do Kwon, er fra Sydkorea. Det skærpede fokus skal ikke nødvendigvis ses som en negativ udvikling, da landets nye præsident Yoon Suk-Yeol, som kom til i maj 2022, er krypto entusiast og har lovet bl.a. mere lempelige beskatningsregler for krypto investeringer.


Samsung og de seks andre børsnoterede selskaber, som har planer om at lancere deres krypto handelsbørser i 2023, ser altså med stor sandsynlighed et hul i markedet, som de gerne vil ind og have en del af.


Udover at Samsung kommer ind på en fjerdeplads blandt børsnoterede selskaber, som har deltaget i funding runder inden for blockchainvirksomheder det sidste år (se nyheden ovenfor med overskriften ”Googles moderselskab, Alphabet, har investeret i de største funding runder over det seneste år”), så har den sydkoreanske tech-gigant også lanceret andre initiativer. Eksempelvis har de udviklet en wallet funktion til deres Galaxy smartphones, et TV som understøtter NFTer og eksponeret sig i Cardano igennem partnerskabet med blockchainvirksomheden Veritree. Virksomheden ønsker nu igennem deres investeringsselskab at bygge en handelsbørs, som skal facilitere handel med såkaldte security tokens. Security tokens er ikke layer 1 blockchain tokens, som fx ether, men afledte produkter, som reguleres af gældende ”security” regler – en mere dybdegående forklaring kan findes her. Det er værd at huske, at virksomheden sidste år allerede forsøgte at lancere en handelsplatform for disse aktiver, men var ude af stand til at fortsætte med projektet på grund af mangel på kompetente fagfolk. Det er derfor spændende at følge projektet denne gang og hvorvidt det lykkedes.


Sydafrikas central bank giver grønt lys for handel med kryptoaktiver

I løbet af august måned udmeldte den sydafrikanske centralbank, at det nu er tilladt for finansielle institutioner i landet at tilbyde handel med digitale aktiver for deres kunder. Helt konkret har centralbanken, South African Reserve Bank (SARB), udsendt nye guidelines der beskriver, at banker i landet må agere som mellemmand til krypto serviceudbydere og at de må understøtte deres kunder i køb og salg af kryptoaktiver ved f.eks. at understøtte udbetalinger i FIAT-valuta på deres kunders bankkonti.


De nye guidelines kommer bl.a. efter at flere banker i landet har lukket kunders bankkonti, hvis de har været tilknyttet en krypto handelsbørs, med det argument, at der var en risiko forbundet med dette. SARB påpeger denne episode i deres guidelines og understreger, at selvom der stadig skal være en grundig risikovurdering i bankerne, udgør masseopsigelser af kunder en trussel mod landets finansielle integritet.


I juni 2021 blokerede flere banker i landet ligeledes kunders kredit og debit kort, hvis de forsøgte at købe kryptoaktiver på udenlandske kryptohandelsbørser. Dette er der stadig ikke åbnet op for i de nye guidelines fra SARB, da de stadig ikke tillader ”cross-border or foreign exchange transfers for the explicit purpose of purchasing crypto assets.”. Sydafrikanere kan i stedet bruge op til 1 million sydafrikanske rand (omkring 440.000 kr.) af deres ”single discretionary allowance” eller op til 10 million rand (omkring 4,3 mio. kr.) af deres ”foreign capital allowance” til at købe kryptoaktiver.


At Afrikas femte største land (målt på befolkningens størrelse) giver grønt lys for handel med kryptoaktiver til landets banker er ikke blot en positiv udvikling for landets ~60 mio. mennesker, men også for kryptoindustrien som helhed, da det vil øge hastigheden for adoptionen af krypto. Vi mener stadig, at det kun er et spørgsmål om tid, før vi ser flere afrikanske lande følge trop med den Centralafrikanske Republik og indfører kryptoaktiver, som fx bitcoin, som lovligt betalingsmiddel.


Latinamerikas største e-commerce virksomhed vil ekspandere deres services for handel med krypto

Mercado Libre, som er Latinamerikas største e-commerce virksomhed målt på markedsværdi, annoncerede i august 2022, at de har planer om at ekspandere deres service for handel med kryptoaktiver. Tilbage i december åbnede Mercado Libre op for, at brasilianske kunder, som brugte deres digitale wallet, Mercado Pago, kunne købe og sælge hhv. bitcoin, ether og stablecoinen Pax dollar (USDP). Allerede efter to måneder nåede virksomheden 1 million brugere i Brasilien og det er med stor sandsynlighed denne succes, som Mercado Libre ønsker at tage med videre til øvrige latinamerikanske lande.


Brasilianere har generelt en stor interesse i at handle og bruge kryptoaktiver. Eksempelvis berettede vi om i maj måned, at Nubank, den største digitale bank i Brasilien, havde åbnet op for at deres kunder kunne handle med bitcoin. Spoler vi tiden en måned frem fra lancering i juni, udtalte banken, at de allerede havde 1 million aktive brugere på deres handelsplatform. En undersøgelse foretaget af Mastercard i juli måned viser ligeledes at 51% af de adspurgte latinamerikanske respondenter har foretaget minimum én transaktion med et kryptoaktiv – sammenlignet med kun 11% på global plan. Osvaldo Gimenez, direktør for Mercado Libres Fintech område, udtaler at det er den store interesse, som gør at de nu investerer yderligere i at kunne ekspandere deres service til andre latinamerikanske lande - ”det er en alternativ investeringsmulighed, som vi finder meget interessant og genererer en masse interesse fra brugerne.


Mercado Libre er som virksomhed selv ”bullish” omkring kryptoindustrien. Virksomheden har offentliggjort, at de i maj 2021 købte bitcoin for 58 mio. kr. ($7,8 mio.). Derudover investerede de i januar 2022 i hhv. virksomheden 2TM, som er holdingselskabet for Brasiliens største krypto handelsbørs Mercado Bitcoin og i blockchaininfrastrukturvirksomheden Paxos.

Comments


bottom of page