top of page

BNY Mellon lancerer platform til at opbevare kryptoaktiver for kunder

BNY Mellon lancerer platform til at opbevare kryptoaktiver for kunder

BNY Mellon har i oktober måned annonceret et samarbejde med virksomheden Fireblocks om at kunne tilbyde opbevaring af kryptoaktiver for deres kunder. Til en start, vil der kun være tale om, at de kan opbevare bitcoin og ether for deres kunder. Talsmand for BNY Mellon, Steve LaMarca har udtalt at de vil tilbyde flere aktiver i fremtiden, baseret på kundernes efterspørgsel og de kommercielle og regulatoriske muligheder.


BNY Mellon lancerer en ny platform til digitale aktiver, som til en start vil være tilgængelig for udvalgte kunder. På platformen vil de bl.a. kunne tilbyde opbevaring af kundernes private keys og lave bogføring for deres kryptoaktiver. Udover at bruge Fireblocks infrastruktur til opbevaring (på engelsk, custody), vil BNY Mellon også gøre brug af blockchainanalysevirksomheden Chainalysis’ compliance software, der sikrer, at de kan lave KYT (Know Your Transactions) på alle de aktiver, som de kommer til at opbevare.


BNY Mellon laver ikke et ”hovedspring” ind i kryptoindustrien, da de siden starten af 2021 har haft ”dyppet tæerne” i krypto op til flere gange. I februar 2021 annoncerede BNY Mellon for første gang, at de var begyndt at kigge ind i at kunne opbevare kryptoaktiver for deres kunder bl.a. igennem et samarbejde med Chainalysis. En måned senere, i marts 2021, lancerede de muligheden for at opbevare bitcoin for deres kunder i Irland. I samme måned indgik de ligeledes i et samarbejde om at være bank for stablecoinen USDC – hvilket betyder, at BNY Mellon står for at opbevare den reserve, som der bruges til at stille sikkerhed for værdien af stablecoinen USDC.


BNY Mellon, som en af de 15 største banker i USA, har ifølge selskabets resultat for andet kvartal aktiver for over 322 billioner kr. ($43 billioner) og yderligere 15 billioner kr. ($2 billioner) under forvaltning. Bankens primære drift er at fungere som depotbank og opbevare kunders aktiver.


Annonceringen fra BNY Mellon er kun én af mange nyheder fra Wall Street, som vi også kunne berette om i vores nyheder for september. Som det fremgår af figur 1 nedenfor, er krypto for alvor ved at komme ind under huden på de store banker i både USA og Europa. En interessant betragtning er, at Bitcoins markedsværdi i skrivende stund kun svarer til 0,26% af bankernes aktiver – med andre ord, et datapunkt, som kan indikere, at der stadig er en stor, potentiel upside i fremtiden for Bitcoin.


Figur 1: Overblik over udvalgte banker, deres aktiver og offentliggørelse af krypto opbevaring

Ikke udtømmende liste, per 31. oktober 2022

Kilde: Bloomberg, Wikipedia

Note: 1) AuC = Assets under Custody og AuA = Assets under Administration


Google vælger Coinbase til at modtage og opbevare krypto

Google afholdt i starten af oktober deres Google Cloud Next konference, hvor de annoncerede, at de vil benytte den børsnoterede kryptohandelsbørs Coinbase til at kunne tage imod betalinger i kryptoaktiver for deres Google Cloud løsninger. Der er tale om et gensidigt samarbejde, da Coinbase i samme ombæring vil benytte sig af Googles cloud løsning til deres infrastruktur.


Samarbejdet mellem de to virksomheder vil betyde, at kunder som allerede bruger eller overvejer at bruge Googles cloud platform fra starten af 2023 vil kunne betale med kryptoaktiver. Dette muliggøres igennem en integration til Coinbase Commerce Service. Coinbase Commerce Service tilbyder for nuværende 10 kryptoaktiver til betaling, herunder bitcoin, bitcoin cash, dogecoin, ether, og litecoin. Ifølge VP, Head of Platform for Google Cloud, Amit Zavery, vil Google på sigt tillade at ”almindelige” kunder også ville kunne betale med kryptoaktiver. Andre virksomheder som fx PayPal var også med i overvejelserne for Google ift. valg af samarbejdspartner, men valget endte på Coinbase, da de havde den bedste løsning til Googles behov.


Udover at benytte Coinbse Commerce Service, udforsker Google også Coinbase Prime, som er en service vi også tidligere har skrevet om, at bl.a. BlackRock benytter. Denne løsning hjælper virksomheder med sikkert at kunne opbevare kryptoaktiver og handle med dem igennem Coinbase. Ifølge Amit Zavery, vil Google eksperimentere med løsningen og se hvordan de kan administrere kryptoaktiver. Der spekuleres i, om dette kunne være Googles forsigtige vej ind i at få kryptoaktiver på deres balance, på lige fod med andre børsnoterede selskaber som fx Tesla, MicroStrategy og Block (fhv. Square).


Fra Coinbases side vil samarbejdet betyde, at de vil modtage en procentdel af alle transaktioner, som kører igennem deres Commerce platform og samtidig vil de omlægge alle deres data-relaterede applikationer fra Amazon Web Services til Googles cloud løsning.


Den digitale bank N26 lancerer mulighed for at handle kryptoaktiver

Over det seneste år, har vi skrevet om flere digitale banker, som har udrullet muligheden for at handle med kryptoaktiver, fx den brasilianske digitale bank, Nubank, som har haft stor succes med dette. Vi kan nu berette om, at denne trend er ved at gøre sit indtog på det europæiske marked. Den europæiske digitale bank, N26, har i oktober annonceret, at de vil tilbyde deres kunder muligheden for at handle med kryptoaktiver.


N26 udvider deres forretning med N26 Crypto, som er en service der til en start kun vil være tilgængelig for kunder i Østrig. På deres handelsplatform vil det være muligt at handle 100 forskellige aktiver, herunder bitcoin og ether. Over de næste seks måneder har N26 planer om at rulle servicen ud til øvrige europæiske markeder samt at inkludere 96 ekstra kryptoaktiver.


N26 har forsøgt at gøre N26 Crypto så brugervenligt som muligt, hvorfor man kan handle og tilgå sine aktiver i den allerede etablerede brugerflade for N26. Brugerne behøver kun at overføre FIAT-valuta fra deres eksisterende beholdninger til et kryptodepot, hvorefter de kan komme i gang med at handle. Gebyrerne for at handle på deres platform vil være 2,5% på både køb og salg, undtaget bitcoin, som kun vil have et transaktionsgebyr på 1,5%. Derudover, hvis man er ”Metal” kunde hos N26, som koster ca. 126 kr. (€16,90) per måned, vil man få reduceret sit transaktionsgebyr for bitcoin til 1% og 2% for øvrige kryptoaktiver.


Som underliggende infrastruktur til at udføre handlerne, vil N26 gøre brug af Bitpanda, som er en Østrigsk krypto- og aktiehandelsbørs, der ligeledes modtager kommission af alle handlerne foretaget via N26 Crypto.


Bemærkelsesværdigt for N26’s løsning er dog, at de ikke inkluderer ”wallets” for deres kunder, hvilket betyder, at kunderne ikke vil have mulighed for at flytte deres kryptoaktiver væk fra N26’s platform til andre wallets, fx til en anden handelsbørs eller overføre til tredjemand. Ifølge Gilles BianRosa fra N26, skyldes dette, at de ønsker, at kundernes midler forbliver i et ”lukket” kredsløb, så der ikke foretages illegale betalinger med aktiverne. Modsat N26 har andre platforme som Robinhood og Revolut allerede planer om at åbne op for deres platform, så de netop kan tilbyde at brugerne får mere kontrol og fleksibilitet over deres aktiver.


Den Berlin-baserede virksomhed N26, som er en af Europas største FinTech selskaber, med en værdiansættelse på 67 mia. kr. ($9 mia.), er kommet en smule sent til krypto-festen. Andre konkurrerende FinTech selskaber, som PayPal og Revolut har længe haft tilbudt deres brugere mulighed for at købe og sælge krypto. Selvom timingen ikke er ideel for N26, er det alligevel en positiv udvikling for adoptionen af krypto i Europa, da det muliggør endnu en måde at få kryptoeksponering på.


Platform gør det muligt for investeringsrådgivere at give deres kunder adgang til kryptoaktiver

Softwarevirksomheden Envestnet | Tamarac, der har udviklet en platform til investeringsrådgivning, har i oktober annonceret at de har indgået et samarbejde med virksomhederne Gemini og Flourish. Samarbejdet vil gøre det muligt for deres investeringsrådgivere at efterkomme efterspørgslen hos deres velhavende kunder på at få kryptoeksponering i deres portefølje. Platformen servicerer i dag mere end 1.000 registrerede investeringsrådgivere (RIA = Registered Investment Advisors), der råder over 9 billioner kr. ($1,2 billioner) i aktiver.


De to samarbejdspartner er handelsbørsen Gemini og FinTech-virksomheden Flourish, som begge skal kobles sammen med Envestnet’s RIA software, bedre kendt som Tamarac. Integrationen til Gemini vil gøre det muligt for både rådgivere og kunder at se deres kryptoporteføljer, afkast og øvrige information igennem deres Tamarac dashboard. Integrationen til Flourish muliggør at investeringsrådgiverne kan håndtere og rådgive om kryptoaktiverne på samme måde, som de gør for andre aktivklasser. Mere konkret betyder det, at krypto kan indgå i den nuværende porteføljestyring og rapportering.


Selvom der længe har været en efterspørgsel hos investeringsrådgivere til at kunne rådgive om kryptoaktiver til både individuelle og institutionelle investorer, har der endnu ikke været den nødvendige teknologiske infrastruktur til at understøtte og leve op til de krav, som investeringsrådgiverne har haft. Men igennem integrationer som Gemini og Flourish bliver det nu nemmere for rådgiverne at få krypto ind på deres egen ”hjemmebane” og dermed lettere for dem at tilbyde og rådgive om til deres kunder.


Udviklinger som disse, ser vi, hos GL21 CAPITAL, som yderst interessante, da lavere indgangsbarrierer for investeringsrådgivere og dermed velhavende personer, vil føre til en bredere adoption af krypto og i sidste ende have en positiv indvirkning på prisudviklingen.


Da det britiske pund faldt i værdi, søgte investorer over i bitcoin

Mens det britiske pund og euroen fortsat bliver ved med at tabe terræn til den stærke dollar, begynder der så småt at tegne sig et mønster af, at investorer forsøger at søge sikkerhed i bitcoin for at fastholde stabilitet.


Som det kan ses fra figur 2, har forholdet mellem det britiske pund (GBP), euroen (EUR) og dollaren (USD) mere eller mindre kun bevæget sig i én retning siden starten af 2022 – nemlig i favør for dollaren. Helt galt gik det, for det britiske pund d. 26. september, da investorer ikke accepterede den britiske regerings nye økonomiske plan fremført af den tidligere premierminister Liz Truss. Det britiske pund faldt til et historisk lavt niveau mod dollaren på $1,03. Den økonomiske plan fra Liz Truss gik ud på at øge landets gæld som modsvar på at finansiere skattelettelser, hvilket investorer så som benzin på inflations-bålet og dermed fik dem til at tvivle på Storbritanniens fremtidige økonomiske situation. Resultat var, at investorerne begyndte at brandsælge det britiske pund og søge over i andre mere ”stabile” aktiver.


Figur 2: Kursudvikling mellem GBP/USD og EUR/USD

01-01-2022 til 31-10-2022

Kilde: Finance.yahoo


Valutamarkederne har i 2022 været presset af en stærk amerikansk dollar, men også præget af volatilitet ligesom de øvrige finansielle markeder. Denne uro har fået investorer til at overveje kryptoaktiver som et alternativ. Som det ses af nedenstående figur 3, nåede handelsvolumen for handelsparret GBP/BTC (altså det britiske pund handlet mod Bitcoin) et rekordhøjt niveau d. 26. september på $881 millioner, hvor det daglige gennemsnit er omkring $70 millioner. Sammenlignes der med sidste år er det en stigning i volumen på omkring 1.414% (se figur 4).


Figur 3: Handelsvolumen for GBP/BTC

Opgjort i USD, 01-12-2020 til 26-09-2022, aggregeret volumen for 9 handelsbørser

Kilde: Kaiko, CoinShares


Udover at handelsvolumen i det britiske pund er steget, er der også data, som indikerer, at det samme mønster ses for den svækkede euro. Handelsvolumen i euro fra slutningen af august til slutning af september er steget med 85%, mens handelsvolumen i dollar kun er steget med 67%.


Figur 4: Handelsvolumen for bitcoin for udvalgte FIAT valutaer

Procentvis ændring med udgangspunkt i 26. september 2022

Kilde: Kaiko, CoinShares

Note: JPY = Japanske Yen, KRW = Sydkoreansk Won


Selvom ovenstående kun er et udvalg af datapunkter, indikerer det stadig, at der kan være grundlag for hypotesen om, at når en FIAT valuta er truet, så søger investorer mod ”safe-havens”, som fx bitcoin.


Selvom krypto er en aktivklasse med høj volatilitet, har bitcoin alligevel de sidste 136 dage haft et prisleje omkring de $20.000, hvilket må anses som forholdsvis stabilt for et aktiv som bitcoin. Flugten fra FIAT over i bitcoin har dog ikke haft en reel indvirkning på prisen, udover et eventuelt pris-support for bitcoin. Hos GL21 CAPITAL, mener vi dog stadig, at dette er nogle spændende datapunkter, som indikerer, at tesen for bl.a. bitcoin, som et alternativt safe-haven og som et store-of-value aktiv, stadig er intakt, selvom prisen for 2022 har været nedadgående. Bitcoin er, og vil længe endnu være, et volatilt aktiv (læs; prisudsvingene vil være store), men den matematiske sikkerhed for ikke at blive udvandet, som pt. sker kraftigt i FIAT-valutaer i form af inflation vil fortsat blive mere og mere appellerende for såvel institutionelle som private aktører.

Lovgivere i Storbritannien stemmer for lovforslag om at anerkende krypto som et reguleret finansielt instrument

I oktober måned har lovgivere i Storbritannien stemt for at anerkende kryptoaktiver som et reguleret finansielt instrument på lige fod med andre aktivklasser.


Selvom lovforslaget stadig skal igennem House of Lords og yderligere revideres inden det fremlægges til godkendelse hos Kong Charles III, er der en overvejende positiv holdning til lovforslaget blandt lovgiverne i Storbritannien.


Lovforslaget, som i grove træk dækker over Storbritanniens post-Brexit økonomiske strategi, blev i løbet af oktober måned revideret til bl.a. at inkludere en udvidelse af de allerede beskrevne foranstaltninger om at regulere kryptoaktiver. Lovforslaget indeholdt allerede foranstaltninger angående stablecoins, men skulle udvides til at dække mere bredt over kryptoaktiver. Tilføjelse af den bredere definition af kryptoaktiver vil gøre det nemmere for landet at kunne imødegå den hurtige udvikling inden for kryptoindustrien og dermed kunne lave reguleringer i en ”agil” måde, som er i tråd med landets generelle tilgang til regulering af det finansielle marked. Håbet er, at ved at inkludere kryptoaktiver i lovforslaget, vil man kunne udnytte de unikke fordele som kryptoindustrien tilbyder, samtidig med at man kan håndtere nogle af de potentielle risici, der kunne opstå.


Uagtet om lovforslaget bliver gjort til lov i Storbritannien er det nok ikke sidste gang, vi kommer til at berette om regulatoriske ændringer vedrørende kryptoindustrien i Storbritannien. Landets nye premierminister Rishi Sunak, som tidligere var finansminister under Boris Johnson, har i sin tid som finansminister vist stor interesse i krypto og har bl.a. udtalt, at han ønsker at gøre Storbritannien til et krypto-hub. Dermed kan en krypto-venlig premierminister være med til at sætte yderligere skub i kryptoindustriens udvikling, hvilket bliver spændende at følge.


74% af institutionelle investorer har planer om at købe kryptoaktiver

Den amerikanske finansielle virksomhed Fideltiy har i oktober udgivet deres fjerde udgave af ”Institutional Investor Digital Asset Study”, som undersøger institutionelle investorers holdning til krypto. Undersøgelsen er baseret på 1.052 respondenter fordelt nogenlunde ligeligt på tværs af Europa, USA og Asien. Størstedelen af respondenterne er enten investeringsrådgivere (~31%) eller velhavende investorer (~29%), mens de resterende udgør Family Offices (~12%), pensionsfonde (~9%), venture capital og krypto fonde (~6%), traditionelle hedge fonde (~9%) og øvrige fonde (~4%).


Tom Jessop fra Fidelty Digital Assets har i forbindelse med udgivelsen af undersøgelsen kommenteret at ”mens markederne har været udsat for modvind i de seneste måneder, mener vi, at de digitale aktivers fundamentale egenskaber (red.) stadig er stærke, og at institutionaliseringen af markedet i løbet af de sidste mange år har positioneret det til at klare de seneste begivenheder.” Dette er også en af årsagerne til at undersøgelsen kan påvise, at investeringer i kryptoaktiver blandt respondenterne er steget sammenlignet med sidste år. Andelen af respondenter der har investeret i kryptoaktiver er højest i Asien med 69%, efterfulgt af Europa med 67% og til sidst USA med 42%. Sammenlignet med sidste år er Europa steget med 11 procentpoint, mens USA er steget med 9 procentpoint. I begge regioner er stigningen drevet af velhavende investorer, men også blandt investeringsrådgivere i Europa.


Prisvolatilitet er den største barriere for investeringer i kryptoaktiver, hvilket var angivet af 50% af de adspurgte investorer. Dette var dog i overensstemmelse med tidligere år. Andre bekymringer, der nævnes af de adspurgte investorer, omfatter mangel på fundamentale faktorer til værdiansættelse (37%), bekymringer omkring sikkerhed (35%) og markedsmanipulation (35%).


Krypto er bestemt et område, som respondenterne mener er kommet for at blive. I forhold til respondenternes fremtidige planer om at investere i kryptoaktiver, angav næsten tre ud af fire (74%), at de har planer om at investere i kryptoaktiver i fremtiden. Købsintentionen steg i både Europa og USA på hhv. fem og syv procentpoint sammenlignet med 2021. Dette er primært drevet af investeringsrådgivere i Europa og velhavende investorer i USA. For de øvrige respondentgrupper var købsintentionen nogenlunde ens sammenlignet med 2021.


Når forskellen mellem svarprocenter for købsintentionen (74%) og ejerskabet over kryptoaktiver (59%) sammenlignes, indikerer det, ligesom de øvrige nyheder vi har bragt denne måned, at der stadig er optimisme at spore, på trods af at kryptomarkedet, ligesom de øvrige finansielle markeder, har haft et hårdt 2022.

Comments


bottom of page