top of page

Grayscale vinder retssag om bitcoin ETF

Grayscale vinder retssag om bitcoin ETF


Kapitalforvalteren, Grayscale Investments, som har den største bitcoin fond i verden, har i slutningen af august vundet en retssag over det amerikanske finanstilsyn, SEC (United States Securities and Exchange Commission). SEC har tidligere nægtet at behandle Grayscales ansøgning om at konvertere deres fond til en ETF (Exchange Traded Fund), på lige fod med f.eks. BlackRocks bitcoin spot ETF. Det er denne beslutning, som retten i USA nu har omstødt og beordret SEC om at behandle Grayscales ansøgning på lige fod med andre ETF-ansøgninger. Dette er dog ingen garanti for, at fonden bliver godkendt som en ETF og dermed kan handles på en handelsbørs.


Ifølge dokumenter fra retssagen har dommer Neomi Rao i sin beslutning bl.a. lagt vægt på at SEC ikke har kunne forklare, hvorfor Grayscale skulle nægtes at ansøge og generelt påpeget en lettere useriøs stillingtagen til de åbenlyse fakta – f.eks. at spot og futuremarkedet for bitcoin er 99,9% korreleret. Nedenstående er et uddrag fra retssagen, som illustrerer denne pointe:Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) har været den gængse måde for institutionelle investorer at få eksponering til bitcoin på, hvilket også har gjort fonden til den største i verden og har i dag over 100 mia. kr. ($14 mia.) under forvaltning. GBTC har tidligere på året været handlet til næsten 50% af den faktiske pris på bitcoin, da Grayscales moderselskab, Digital Currency Group (DCG), har været i økonomiske problemer og er blevet efterforsket af det amerikanske finanstilsyn (SEC).


Da nyheden kom d. 29. august, fik det prisen på bitcoin til at stige fra omkring $26.000 til sin top på $28.145. I skrivende stund handles bitcoin til omkring $27.500 og er dermed steget med omkring 6% på baggrund af nyheden.


Retssagen om Grayscales bitcoin ETF er noget vi hos GL21 CAPITAL har været spændt på at få en afgørelse på, da vi, ligesom andre investorer og aktører i markedet, mener, at denne afgørelse kan være med til at bane vejen for godkendelsen at de mange bitcoin spot ETF-ansøgninger, som vi tidligere har skrevet om. I Grayscale sagen blev der navnlig lagt vægt på den høje korrelation mellem futures og spot for bitcoin, og idet SEC har godkendt bitcoin futures, kan det være en positiv indikator for, at de får svært ved at modbevise, at en spot ETF ikke er underlagt samme dynamikker som futures.


Alligevel har SEC så sent som i august måned valgt at udsætte deres afgørelse for ARK Invests bitcoin spot ETF-ansøgning. Som det kan ses på figur 1 nedenfor, så havde ARK Invests ansøgning deadline d. 13. august, men blev udsat – se rød markering. Det bliver dog spændende at følge, hvordan udfaldet bliver for de resterende ansøgninger, som alle har første deadline i starten af september. Sentimentet på sociale medier og fra eksperter er dog, at SEC med stor sandsynlig vælger at udsætte disse. Alt andet lige er de seneste udviklinger positive nyheder for bitcoin og kryptomarkedet generelt.


Figur 1: Overblik over bitcoin spot ETF-ansøgninger og deres deadlines

Udsteder, tickerkode og deadlines

Kilde: Bloomberg


Stribe af kapitalforvaltere ansøger nu om ETH future ETF’er

Selvom ansøgningerne om bitcoin spot ETF’er har stjålet de fleste overskrifter den seneste tid, så har en stribe af kapitalforvaltere nu vendt blikket mod Ethereums kryptoaktiv, ether (eller ETH). Alene Bitwise Asset Management og ProShares har i starten af august sendt syv ansøgninger om ETF’er (Exchange Traded Funds) til det amerikanske finanstilsyn, SEC (US Securities and Exchange Commission). Nedenstående figur 2 viser alle ETF-ansøgninger per 4. august.


Figur 2: Overblik over futures ETF-ansøgninger som indeholder ether per 4. august 2023

Udsteder, tickerkode og deadlines

Kilde: Bloomberg


Modsat bitcoin spot ETF-ansøgningerne er der her tale om future ETF-ansøgninger, det vil sige, at produkterne ikke direkte ejer det underliggende aktiv, f.eks. ether, men i stedet et værdipapir, som følger værdien af ether. Som nævnt i ovenstående nyhed om Grayscale, så er bitcoin future ETF’er tidligere blevet godkendt af SEC, hvorfor kapitalforvaltere nu søger at få godkendt future ETF’er indeholdende ether.


F.eks. vil der i en af Bitwises fonde blive allokeret i kontrakter baseret på den relative markedstørrelse mellem bitcoin og ether, mens en anden vil have en ligelig fordeling mellem bitcoin og ether future kontrakter.


Ifølge Bloomberg Intelligence analytiker James Seyffar og Eric Balchunas er sandsynligheden for en godkendelse af ether future ETF’er steget markant efter der i starten af august er kommet så mange nye ansøgninger. De vurderer, at der er 75% chance for, at der lanceres en ether future ETF på en amerikansk handelsbørs inden året er omme.


Planerne om ether future ETF’er er dog ikke ligefrem nye. Allerede tilbage i maj indsendte Grayscale Investments, Bitwise, Direxion og Roundhill Investments deres ansøgninger til SEC, men trak kort efter ansøgningerne tilbage. Kilder udtalte på tidspunktet, at SEC havde bedt virksomhederne om at udsætte deres ansøgninger. Men kapløbet om at lancere en sådan fond startede igen i slutningen af juli, da Volatility Shares ansøgte om deres første ether future ETF. Andre - inklusiv Grayscale, Bitwise, Roundhill, ProShares og VanEck - fulgte trop tidligere i august, som det også ses af figur 2.


Ifølge kilder til nyhedsmediet Blockworks, der er direkte bekendt med de seneste ether future ETF-ansøgninger, har SEC nu tilkendegivet, at det er på tide at overveje at få lanceret et sådant produkt.


Hos GL21 CAPITAL mener vi, at dette er endnu et positivt datapunkt, som viser, at der stadig er interesse fra institutionelle investorer i at få en allokering i kryptomarkedet - hvilket over tid vil øge efterspørglen og potentielt kan føre til prisstigninger.


PayPal lancerer stablecoin, PYUSD, men møder blandet kritik

Betalingsgiganten PayPal introducerede i starten af august deres seneste satsning ind i kryptoindustrien med lanceringen af stablecoinen PYUSD. Som navnet indikerer, er dette en stablecoin som vil følge værdien af 1 US dollar ($1).


Stablecoinen PYUSD kan overføres mellem PayPal og kompatible eksterne wallets. PayPals kunder kan bruge PYUSD til at foretage betalinger eller konvertere til andre understøttede kryptoaktiver. PYUSD er derfor skabt til at lette transaktionerne for PayPals kunder, men også for at PayPal kan få del i den efterhånden store markedsværdi for stablecoins, som i slutningen af august ifølge Coingecko er på ca. 860 mia. kr. ($124,6 mia.).


PYUSD bliver udstedt af virksomheden Paxos Trust Co. og er lanceret på Ethereumsblockchain. Værdien af PYUSD er understøttet af dollar-indskud, kortsigtede obligationer og andre lignende likvide aktiver. Betalingsgigantens indtog i stablecoin markedet gik ikke ubemærket hen. F.eks. annoncerede Circle, som står bag USD Coin (USDC), at de vil udbrede USDC til at kunne bruges på tværs af 15 forskelle blockchains.


Lanceringen af PYUSD møder blandet kritik i kryptoindustrien. Især er der rejst bekymringer på sociale medier for, at PYUSD er centraliseret og drives af et af verdens største regulerede betalingsselskaber. I praksis betyder dette, at PYUSD kan fryses og beslaglægges. F.eks. indeholder kildekoden for PYUSD en funktion ved navn ”assetProtection”, som kan slette ens balance i to transaktioner. Men ifølge udviklere fungerer andre stablecoins, som tether (USDT) og USD Coin (USDC) på lignende vis, hvor brugerne må placere deres tillid til at selskaberne bag administrerer brugernes penge. Derudover kan PYUSD-adresser, ligesom USDT og USDC, sættes på pause, blokeres og ophæves. Men det bør ikke komme som en overraskelse for nogen, at PYUSD har centraliserede karakterer, da det ellers vil være svært at få de amerikanske myndigheder til at godkende stablecoinen. Disse karakteristika ville også skulle være opfyldt i den snart gældende MiCA-forordning i EU.


Derudover er udviklere ikke helt enige om, hvorvidt PYUSDs brug af ”gammel” kode er en god eller dårlig ting. Brugen af gammel kode kan betyde, at PYUSD ikke er noget nyt eller innoverende, men omvendt betyder det også, at PYUSD benytter kode, som allerede er afprøvet og dermed mindsker sandsynligheden for fejl, udnyttelse, e.l.


Den positive kritik for PYUSD lyder dog på, at den lettere adgang for nuværende PayPal kunder til brug af PYUSD – og dermed også andre kryptoaktiver – kan være en fordel for industrien som helhed, da det kan føre til øget adoption. Samtidig er det også en blåstempling for industrien, at en af de største betalingsudbydere i verden går hårdt ind i industrien.


Selvom PayPal har mere end 350 mio. brugere i hele verden, er det kun en meget lille andel der i den første måned enten har benyttet sig af PYUSD til betaling eller har overført til deres egne wallets. Ifølge onchain data fra blockchainanalysevirksomheden Nansen har udstederen, Paxos Trust, stadig omkring 90% af det totale udbud af PYUSD i deres egen wallet. Derudover har handelsbørser som Kraken, Gate.io og Crypto.com omtrent 7% af udbuddet, hvor de resterende 3% er på wallets, som ikke er ejet af handelsbørser eller andre lignende aktører.


På decentraliserede handelsbørser (DEX) som f.eks. Uniswap har volumen for PYUSD/wETH og PYUSD/USDC haft en forholdsvis lav handelsvolumen, med under 50.000 handler for hvert af de to tokens. Slutteligt viser analysen fra Nansen, at der er mindre end 10 wallets, som ikke er ejet af handelsbørser e.l., som har en balance over $1.000 – med andre ord, er adoptionen stadig forholdsvis lav. Det er dog værd at nævne i denne kontekst, at PYUSD har eksisteret i under én måned og lanceringen kom uden nogen forudgående offentlig annoncering.


Hvorvidt PYUSD for alvor bliver en succes på niveau med USDT og USDC er svært at spå om, men PayPal har igennem deres platform og kundebase muligheden for en større og hurtigere adoption end de øvrige stablecoins – hvilket i sidste ende kan give en positiv effekt på kryptomarkedet som helhed.


Hash rate for Bitcoin når rekordhøjt niveau

Hash rate er et nøgletal som ofte bruges til at beskrive hvor ”sikker” en blockchain er og dette nøgletal nåede i august et rekordhøjt niveau for Bitcoin. Hash rate refererer til den hastighed, hvormed en computer eller en miner inden for et netværk udfører en specifik beregning, kaldet en ”hash-funktion”. I blockchain-netværk, der bruger Proof of Work (PoW) konsensusmekanismen (f.eks. Bitcoin) spiller hash rate en central rolle. Jo højere hash raten er, desto mere ressourcekrævende er det for en angriber at manipulere netværket eller udføre ondsindede handlinger.


Bitcoin-netværket nåede d. 18. august en hash rate på 414 exahases per sekund (EH/s), hvilket er det højeste niveau i Bitcoins levetid. Omsat til menneskelige termer betyder dette, at der blev foretaget 414 trillioner hashberegninger per sekund.


Ifølge data fra Blockchain.com er hashraten for Bitcoin steget med 64% siden starten af 2023 og 98% over de siden august 2022 – se figur 3.


Figur 3: Udvikling i hash rate for Bitcoin

TH/s, januar 2021 – august 2023

Kilde: Blockchain.com


Selvom dette umiddelbart er et positivt tegn for Bitcoins sikkerhed, så er det tværtimod en negativ udvikling for Bitcoin miners, som har oplevet signifikante fald i deres omsætning. Ifølge data fra HashPriceIndex er omsætningen for Bitcoin miners kun $0,060 per terahash per sekund per dag (0,41 kr.), hvilket er omtrent en halvering siden toppen i maj 2023, hvor hypen om Bitcoin Ordinals skabte stor efterspørgsel på blockchainen, men et fald på 85% siden toppen i november 2021.


Figur 4: Udvikling i prisen per terahash per sekund per dag i USD

USD, januar 2021 – august 2023

Kilde: HashPriceIndex


Prisen på bitcoin er derfor nødsaget til at stige, hvis de nuværende Bitcoin miners skal holde deres virksomheder kørende. Bitcoin miners kan holde sig profitable så længe, at de bitcoin, som de miner og sælger på det frie marked, kan dække de omkostninger, som er forbundet med at mine. Men givet en højere hash rate, ergo højere konkurrence, stiller det krav til mere og hurtigere computerkraft, hvilket kræver investeringer. Derfor ses det også, at mange børsnoterede Bitcoin mining selskaber i den seneste tid har haft behov for at sælge ud af deres aktier. Ifølge Bloomberg har de 12 største børsnoterede mining selskaber i andet kvartal 2023 solgt aktier for omkring 3 mia. kr. ($440 mio.).


Dette er også en af årsagerne til, at JPMorgan (JPM) i en rapport udgivet i august påpeger, at Bitcoin miners er begyndt at undersøge nye forretningsområder, som f.eks. ”high performance computing” (HPC) som kan bruges til den hurtigt vækstende AI-sektor. ASIC-computere kan bruges til HPC, når de ikke længere er brugbare til mining. Derudover har bl.a. Hive Blockchain Technologies (HIVE) ændret navn til Hive Digital Technologies og Riot Blockchain (RIOT) til Riot Platforms for at afspejle deres ændrede forretningsmodel.t


Objektivt set er det en positiv udvikling, at hash raten for Bitcoin er stigende, da det øger sikkerheden for netværket – omvendt er der også behov for Bitcoin miners kan forblive profitable, så der stadig er incitament i at mine blokke. Selvom omsætningen for Bitcoin miners er faldet, er mining stadig en milliardindustri, som ikke fra dag til anden vil forsvinde. F.eks. har Nodal Power lige rejst 90 mio. kr. ($13 mio.) til at kunne investere i at omdanne metangas til elektricitet, som kan bruges af Bitcoin miners. Dette emne har vi tidligere skrevet om i artiklen ”er Bitcoin dårligt for miljøet?”, som kan læses her.


74% af finansielle institutioner udforsker DLT eller digitale aktiver

En ny undersøgelse fra banken Citi viser, at flere finansielle institutioner er i gang med at udforske mulighederne i kryptoindustrien – selvom teknologierne og industrien stadig er i de tidligere stadier.


Undersøgelsen foretaget af Citi på tværs af 483 finansielle institutioner i hele verden viser, at på trods af flere dårlige sager i 2022, som f.eks. FTX-svindelsagen, er interessen i distributed ledger technology (DLT) og digitale aktiver steget markant. Undersøgelsen viser, at 74% af de adspurgte udforsker DLT eller digitale aktiver, hvilket er en stigning på 27 procentpoint fra 2022, hvor kun 47% svarede dette.


Citi har kommenteret i deres undersøgelse, at der i dag bliver opbevaret og overført milliarder af dollars ved brug af DLT på tværs af nogen af verdens største finansielle institutioner. Men den største udfordring i at udbrede teknologierne yderligere er ikke selve teknologien, men at finde de rigtige mennesker og få opsat de rigtige processer. Derudover mener 51% af de adspurgte, ikke overraskende, at usikkerhed om lovgivningen inden for kryptoindustrien kan være hæmmende for udviklingen de næste tre år – især i Nordamerika og Europa.


Undersøgelsen konkluderer ligeledes at specielt den digitale pengesektor - som inkluderer Central Bank Digital Currencies (CBDC'er) – vokser hurtigt. 87% af de adspurgte ser sektoren som "levedygtig" før 2026, hvilket er en stigning fra 72% sidste år. Derudover svarede hele 87% af de adspurgte ”custodians”, dvs. depot-tjenesteudbydere, at de arbejder på DLT-projekter eller med digitale aktiver.


Undersøgelsen har nogle interessante datapunkter, som kan indikere, at kryptoindustrien så småt er ved at være moden nok til at de traditionelle finansielle institutioner tør udforske de mange muligheder i industrien.

Comments


bottom of page