top of page

BlackRock ansøger om bitcoin spot ETF og igangsætter kavalkade af ansøgninger

BlackRock ansøger om bitcoin spot ETF og igangsætter kavalkade af ansøgningerVerdens største kapitalforvalter, BlackRock har i midten af juni indsendt deres ansøgning på en bitcoin spot ETF (exchange traded fund) til det amerikanske finanstilsyn (SEC). BlackRock stiller sig dermed i rækken af kapitalforvaltere, som forsøger at få lanceret en bitcoin spot ETF i USA – noget ingen er lykkedes med endnu.


BlackRock, som har over 61 billioner kr. ($9 billioner) i aktiver under forvaltning (AUM) har igennem deres selskab iShares ansøgt om en bitcoin spot ETF ved navn Bitcoin Trust.


Modsat andre børsnoterede produkter (ETP), som der allerede kan handles på amerikanske handelsbørser i dag, er BlackRock’s ETF en spot ETF, hvilket betyder, at der vil investeres 1:1 i en dollarværdi af bitcoin, hvor de fleste ETP’er i dag er futures kontrakter og ikke har faktiske bitcoin, som det underliggende aktiv, og dermed ikke nødvendigvis følger den faktiske pris på bitcoin.


En bitcoin spot ETF vil være en milepæl for den bredere adoption af bitcoin (og krypto generelt), da det kan muliggøre handel med bitcoin på lige fod med handel med aktier igennem etablerede handelsplatforme, hvilket nedbringer kompleksiteten og usikkerheden i at købe og opbevare faktiske bitcoin. ARK Invest’s CEO, Cathie Wood, har bl.a. udtalt i forbindelse hermed, at “godkendelsen af en Bitcoin ETF er vigtig og vil være et væsentligt vendepunkt i bitcoins vej til institutionel adoption.”


Udover at ETF’en er væsentligt anderledes end de nuværende børsnoterede produkter, er der også positiv stemning, netop fordi det er BlackRock, som indsender ansøgningen. BlackRock har en 575-1 succesrate på ansøgninger om ETF’er hos SEC. Det ene afslag skyldes en ETF, som ikke var transparent nok i, hvad der blev investeret i. Generelt har der været lange udsigter til en bitcoin spot ETF i USA, da SEC’s formand, Gary Gensler, den seneste tid har udvist en negativ holdning til kryptomarkedet med en stribe af sagsøgninger, bl.a. mod Binance og Coinbase. Men med BlackRock’s gode omdømme og årelange erfaringer med SEC, kan det muligvis overgå den ellers negativ holdning fra SEC’s formand.


Coinbase er udpeget som depot, på engelsk, custodian, for ETFen’s beholdning af bitcoin, på trods af, at Coinbase i den seneste tid er blevet gransket af det amerikanske finanstilsyn og anklaget for at operere som en uregistreret handelsbørs. Dette har ikke været til hindring for et samarbejde med BlackRock, som sidste år integrerede deres investeringsplatform Aladdin med Coinbase Prime, der kan tilbyde handel med krypto, opbevaring (custody), rapportering, osv.


Ansøgningen fra BlackRock igangsatte en kavalkade af ansøgninger til det amerikanske finanstilsyn fra andre større amerikanske kapitalforvaltere. Af disse kan bl.a. nævnes Fidelty Investments, ARK Invest, Invesco, WisdomTree, Bitwise Asset Mananagement og Valkyrie. Derudover er der ligeledes i juni blevet annonceret lanceringen af en gearet bitcoin ETF af Volatility Shares, som vil svare til to gange merafkastet af S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index, og CME Group har ligeledes annonceret, at de i slutningen af juli vil tilbyde en ether/bitcoin ratio future.


Prisen på bitcoin steg med over 20% som følge af nyheden om BlackRock og passerede $30.000 for første gang siden april. Men glæden over prisstigningen var dog kun kortvarigt, da det i slutningen af sidste uge kom frem, at SEC allerede havde afvist de mange ETF-ansøgninger. Dette fik prisen til at falde 5%, men ligger i skrivende stund stadig over de $30.000 per bitcoin.


SEC har siden 2017 afvist 30 ansøgninger om en bitcoin spot ETF primært på baggrund af risikoen for svindel og markedsmanipulation. Afvisningerne i sidste uge skyldes ifølge flere kilder en mangel i ansøgningerne på oplysningen om, hvilken handelsbørs, som handlerne vil blive foretaget på, og om der med børsen er indgået en ”surveillance-sharing agreement” – en kontrakt som muliggør overvågning af handler for lettere at opdage svindel eller markedsmanipulation.


Denne mangel virker umiddelbart som en bagatel, da CBOE allerede fredag eftermiddag indsendte nye ansøgninger på vegne af Fidelty, WisdomTree, VanEck, Invesco og ARK Invest, hvori de har tilføjet at have indgået en surveillance-sharing agreement med Coinbase. Nasdaq, som er ansvarlig for BlackRock’s indsendelse, har endnu ikke indsendt en opdateret ansøgning, men ifølge kilder vil BlackRock indgå en lignende aftale med Coinbase, så de opfylder kravet. Opdatering 03-07-2023: BlackRock har nu indsendt opdateret ansøgning.


Processen for ansøgningen har flere faser. Når først en børs- eller kapitalforvalter har indsendt en ansøgning, har SEC 15 dage til at kommentere på ansøgningen offentligt, hvor de kan returnere/afvise ansøgningen på den syvende dag. Efter 15-dagesperiodens udløb har SEC op til 240 dage til enten at godkende eller afvise ansøgningen. Med andre ord, vil en potentiel godkendelse sandsynligvis først være i februar 2024.


Hos GL21 CAPITAL, anser vi også BlackRock – og andres ansøgninger – som en yderst positiv nyhed for bitcoin – og markedet generelt. En lettere tilgængelighed til bitcoin, vil alt andet lige øge efterspørgslen på bitcoin. F.eks. foretog Nasdaq i april 2022 en undersøgelse, som viste at 72% af de adspurgte investeringsrådgivere ville rådgive om en allokering i krypto, hvis der var en bitcoin spot ETF tilgængelig i USA. Hvilket understøttes af en undersøgelse foretaget i januar af Bitwise og VettaF, hvor 32% af de adspurgte finansielle fagfolk nævner "manglen på lettilgængelige investeringsinstrumenter som ETF'er og fonde" som en barriere for kryptoallokering.


Slutteligt kan det nævnes, at BlackRock bl.a. i form af deres guld ETF, har været med til at skabe det guld ETF-marked, som ses i dag, der er klart domineret af BlackRock’s iShares Gold ETF og State Street’s SPDR Gold ETF. Forhåbningen i markedet er, at samme effekt vil ramme bitcoin spot ETF-markedet, som ultimativt vil betyde prisstigninger for bitcoin.


Wall Street giganter går sammen om kryptohandelsbørsen EDX Markets

I juni kom det ligeledes ud, at den længeventede Wall Street finansierede kryptohandelsbørs, EDX Markets, var begyndt at handle og dermed officielt var lanceret. Som vi skrev om i september sidste år, har EDX Markets en stor opbakning af traditionelle finansvirksomhed og har modtaget investeringer fra bl.a. Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Virtu Financial, Charles Schwab, Sequoia Capital og Paradigm.


Selvom handelsbørsen har været undervejs i noget tid, er det alligevel bemærkelsesværdigt, at den lanceres i en periode, hvor det amerikanske finanstilsyn, SEC, har travlt med at sagsøge den ene kryptohandelsbørs efter den anden, bl.a. Binance og Coinbase, som tidligere nævnt. De to handelsbørser er bl.a. sagsøgt for at facilitere handel med værdipapirer (securities), hvilket de ikke er godkendt til. Mere konkret, er de blevet sagsøgt, fordi SEC har klassificeret SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS og COTI som værdipapirer handlet på Binance, mens det for Coinbase er kryptoaktiverne CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH og NEXO. På baggrund af dette, har EDX Markets forsøgt at tage en mere forsigtig tilgang, hvilket betyder, at handelsbørsen kun vil tilbyde handel med fire kryptoaktiver for en start: bitcoin, ether, litecoin og bitcoin cash.


Derudover er EDX's forretningsmodel bygget op med inspiration fra aktiemarkedet, som har en klarere regulatorisk paraply end krypto. På samme måde at aktieinvestorer ikke har direkte adgang til New York Stock Exchange, vil EDX ligeledes foretage deres handler gennem retail ”brokerages”. Dette er en vigtig forskel fra, hvordan Binance og Coinbase fungerer, som begge giver investorer mulighed for direkte at handle tokens.


Samtidig er EDX ikke en depotbørs (non-custodian exchange), hvilket betyder, at aktiverne ikke opbevares på deres platform – hvilket igen er en anden afgørende forskel i forretningsmodellen. Dog planlægger EDX at lancere et ”clearinghus” til at afvikle handlerne. Men udover dette, vil de bruge tredjepartsbanker og en kryptodepotbank (custodian). Kort sagt, så er EDX bygget op efter forretningsmodellen fra den traditionelle finansverden (tradFi), som institutionelle investorer kender i dag, hvilket sandsynligvis er en konkurrencemæssig fordel i at tiltrække institutionelle investorer over deres krypto-native konkurrenter.


For en start vil EDX kun være for amerikanske investorer, da handelsbørsen, ifølge CEO, Jamil Nazarali, er stiftet for at løse et problem i USA – men at de har en international udvidelse på deres roadmap.


Uagtet om det er lettere adgang til kryptoaktiver i form af ETF’er, som med BlackRock, eller det er en tradFi-baseret handelsbørs, i form af EDX Markets, er begge nyheder noget, som indikerer den fortsatte appetit og tro på kryptomarkedet.


MicroStrategy køber yderligere 12.333 bitcoin

I løbet af de sidste to måneder har MicroStrategy købt mere end 12.000 bitcoin, hvilket bringer deres samlede beholdning op på 152.333 bitcoin, hvilket i skrivende stund, med en pris på ~$30.700 betyder en værdi på 31,8 mia. kr. ($4.676.623.100). MicroStrategy har i gennemsnit købt bitcoin for $29.668 og står dermed overordnet set med et plus.


MicroStrategy, der er verdens største børsnoterede business intelligence virksomhed, har mellem 29. april 2023 og 27. juni 2023 købt 12.333 bitcoin til en værdi af 2,3 mia. kr. ($347 mio.), hvilket betyder en gennemsnitspris $28.136. Selvom bitcoin er steget med hele 85% i år overgår stigningen på MicroStrategy’s aktie alligevel bitcoin, og er i samme periode steget med over 136%. Selvom virksomheden, MicroStrategy, i sig selv er en business intelligence virksomhed, gør deres store beholdning af bitcoin, at de for mange investorer anses som en indirekte eksponering i bitcoin, hvilket sandsynligvis også har drevet en højere stigning i aktiekursen.


Købet af de 12.333 bitcoin er den største tilføjelse til deres bitcoin-beholdning siden juni 2021, hvor virksomheden købte 13.005 bitcoin. Disse blev købt til en gennemsnitspris på $37.617, da prisen på bitcoin senere på året toppede på omkring $69.000.


Årsagen til købelysten kan ifølge flere analytikere være den ovennævnte nyhed om BlackRock og andre større kapitalforvaltere, som har ansøgt om en bitcoin spot ETF. Dette har sandsynligvis fået MicroStrategy’s CEO, Michael Saylor, til at ville have en endnu større andel af de maksimalt 21 mio. bitcoin, inden de store institutioner for alvor gør deres entré i markedet.


Hos GL21 CAPITAL ser vi det som et positivt tegn, at den største individuelle investor i bitcoin, MicroStrategy, fortsætter med at købe op i bitcoin, hvilket indikerer at lysten til at allokere i markedet er tilbage.


Deutsche Bank ansøger om at opbevare kryptoaktiver

Selvom der i juni har været store nyheder fra USA, er der ligeledes sket nyhedsværdige begivenheder i Europa. Den tyske investeringsbank Deutsche Bank har ansøgt det tyske finanstilsyn (BaFin) om at kunne tilbyde opbevaring af kryptoaktiver, også kaldet custody services.


Det tyske finanstilsyn har ikke villet kommentere på sagen, men Global Head of Corporate Bank hos Deutsche Bank, David Lynne, har i et interview udtalt, at banken er i gang med at vækste deres område inden for digitale aktiver og opbevaringsservices (custody). Ansøgningen om opbevaring af kryptoaktiver, er led i bankens strategi om at tilføje nye indtjeningskilder fra den digitale aktivklasse ved bl.a. opbevaringsservices, men også igennem deres datterselskab DWS, som investerer ind i den digitale aktivklasse. I februar kom det bl.a. frem, at DWS overvejede at investere i to tyske kryptoselskaber, herunder en handelsbørs ved navn Deutsche Digital Assets og Tradias, et såkaldt ”market-making” selskab.


Hvis Deutsche Bank får godkendt deres ansøgning, må de begynde at markedsføre, at de tilbyder opbevaring af kryptoaktiver og samtidig med at tilbyde denne service i Tyskland. Dog er der umiddelbart intet til hinder for, at banken får deres godkendelse, da licensen allerede er givet til flere selskaber, heriblandt børsen Boerse Stuttgart, kryptoservicevirksomheden Finoa og kryptohandelsbørsen Bitpanda.


Samtidig med Deutsche Bank’s ansøgning i Tyskland, har CACEIS Bank, en fransk finansvirksomhed ejet af Credit Agricole og Santander, registreret sig som en ”digital asset service provider” hos det franske finanstilsyn. CACEIS tilbyder et bredt udvalg af services inden for det finansielle område, herunder services til kapitalforvaltere, forsikringsselskaber, pensionskasser, banker, private equity- og ejendomsfonde, børsmæglere og virksomheder. Selskabet opbevarer i dag aktiver for omkring 34 billioner kr. ($5 billioner).


Som vi tidligere har skrevet, er det også specielt Tyskland og Frankrig, som har været proaktive over for kryptoindustrien i Europa - og udviklingerne i den seneste måned er bestemt i den positive retning og kan være med til at skabe flere tilhængere fra den traditionelle finansverden.


Comments


bottom of page