top of page

Microsoft har planer om at bygge kryptowallet ind i deres browser, Edge

Microsoft har planer om at bygge kryptowallet ind i deres browser, Edge


Kilde: Twitter


Microsoft arbejder angiveligt på en Ethereum-baseret kryptowallet til deres internetbrowser, Edge. Denne wallet vil give brugere mulighed for at sende og modtage kryptoaktiver og Non-Fungible Tokens (NFT'er). Deres wallet er i øjeblikket i en begrænset testfase og er endnu ikke tilgængelig for offentligheden. Dog har flere Microsoft testere delt skærmbilleder af deres Edge-browser, hvori, at det ses, at der er en indbygget kryptowallet, som er baseret på Ethereum netværket – se billede øverst i artiklen.

Microsoft har udtalt, at de opfordrer deres testere til at teste deres første ”Web3”-wallet og give ærlig feedback undervejs – og samtidig nævner, at testerne har en unik mulighed for at forme deres indtræden i krypto.


Microsofts Edge-wallet er ”non-custodial”, hvilket betyder, at brugerne har fuld kontrol over deres aktiver, og Microsoft derfor ikke vil have adgang til aktiverne, adgangskoder eller genoprettelsesnøgler. Deres wallet genererer en Ethereum-adresse, som giver mulighed for at modtage og sende aktiver gennem Ethereum-netværket. Brugerne kan også administrere flere Ethereum-konti og vælge mellem den indbyggede Edge-wallet eller en udvidelse. Microsoft har ligeledes samarbejdet med Consensys, virksomheden bag MetaMask, for at gøre en swap-funktion tilgængelig, som understøtter swaps af ETH, DAI, UNI, USDC og USDT. Det er endnu uvist, om Microsoft vil tilføje andre kryptoaktiver i fremtiden.


Ifølge skærmbillederne har beta-versionen af deres wallet også en nyhedssektion til at følge med i kryptoindustrien samt en mulighed for at oprette forbindelse til decentraliserede apps, også kaldet dApps.


Nyheden om en kryptowallet fra Microsoft, et ”web2” selskab, er en yderst interessant udvikling for krypto og hele ”web3” industrien. Over de sidste par år har der været en stigende tendens til at web2 selskaber, som Microsoft, Google, Meta (Facebook) har udforsket måder, hvorpå de kan integrere deres nuværende løsninger til decentraliserede netværk og platforme. Muligheden for at opbevare Ethereum-baseret kryptoaktiver i en internetbrowser, som Edge, kan være med til øge adoptionen af krypto yderligere, da det sænker de tekniske barriere for at sende og modtage kryptoaktiver. I dag skal man installere udvidelser eller apps for at gøre dette, men bliver det en integreret del af ens internetbrowser, vil det lette adgangen for mindre tech-savy personer. Det er derfor interessant at følge, hvornår Google følger trop med en integreret wallet til deres Chrome browser. Dette kan for alvor satte gang i kryptoadoptionen, da Chrome, per februar 2023, klart er den mest brugte internetbrowser i verden – se figur 1.


Figur 1: Global brug af internetbrowsere

Fordeling i %, februar 2023

Kilde: gs.statcounter.com


Fortsat stor optimisme om brugen af krypto i Afrika

Mange ser Afrika som den sovende kæmpe inden for krypto, og flere talere til blockchain konferencen i Johannesburg, Sydafrika, i marts pegede på bitcoin og stablecoins som de to vigtigste faktorer for masseadoption af krypto på kontinentet.


Som vi tidligere har skrevet om, vedtog den Centralafrikanske Republik (”CAR”) sidste år at gøre bitcoin som lovligt betalingsmiddel. Marius Reitz, general manager for kryptohandelsbørsen Luno i Afrika, mener, at adoptionen af bitcoin på kontinentet sandsynligvis vil accelerere i løbet af de næste ti år, da flere nabolande til CAR også vil indføre bitcoin som lovligt betalingsmiddel. Han ser, at bitcoin både har potentiale til at blive en regional valuta, men også på sigt en fælles valuta i hele den afrikanske union.


Modsat tror, Jonathan Ovadia, CEO og medstifter af den sydafrikanske kryptohandelsbørs Ovex, mere på stablecoins end bitcoin – også selvom krakket af flere amerikanske banker i marts fik f.eks. Circles stablecoin, USDC, til midlertidigt at afvige fra dens fast kurs til dollaren. Han mener, at bitcoin har en styrke i at være ”permissionless” og næsten gratis at benytte til overførsler, men dens prisudsving, altså prisvolatilitet, gør, at han mener, at det er svært for befolkningen at opbevare deres formue – specielt hvis man er mindstelønnet i Afrika. Her mener han, at den stabile værdi for stablecoins har et bedre product-market-fit.


På konferencen i Johannesburg, var fokus og fællesteamet stablecoins. Hundredvis af deltagere fra Afrika og resten af verden mødte op for at høre mere end 45 talere diskutere emner som "fremtiden for stablecoins" og "adoption af krypto på tværs af Afrika”.


Den Internationale Valutafond (”IMF”) har estimeret at Afrikas befolkning vil fordoble fra de nuværende ~1 milliarder til +2 milliarder inden 2050. Derimod er de vestlige befolkninger på en stabil nedgang. Dette betyder at allerede om to år, vil hver sjette globale internetbruger være afrikansk og inden for år 2050 vil en ud af tre unge globalt - dem mellem 15 og 35 år - være afrikansk. Afrika anses derfor af flere eksperter for den sovende kæmpe inden for krypto, da kontinentet med denne demografiske udvikling – lokalt, men også globalt - vil drive en højere adoption af krypto, både i form af stablecoins og ”almindelige” kryptoaktiver, som f.eks. bitcoin.


En masseadoption af krypto vil ikke være første gang, Afrika oplever en digital betalingsrevolution. I 2007 oprettede et par kenyanske mobilnetværksudbydere M-Pesa, en service der giver betalinger, kredit og opsparing uden bankkonto eller internetforbindelse. Tjenester som M-Pesa kaldes "mobile money", og omkring en tredjedel af voksne i det sub-saharanske Afrika har nu en mobilpenge-konto. Ulempen ved mobilpenge er, at den ikke har den globale ”interoperabilitet”, der er indbygget i aktiver som stablecoins og bitcoin.


I Afrika er den finansielle infrastruktur forholdsvis fragmenteret. I Nigeria bruges bankoverførsler meget. I Kenya er M-Pesa dominerende. I Ghana er det MTN's Momo, som er MTN's mobile penge. En sådan fragmentering gør løsninger som stablecoins og bitcoin ekstremt attraktive - i det mindste i teorien – men vi hos GL21 CAPITAL, mener stadig, at det bl.a. er en masse adoption og indførelse af bitcoin som lovligt betalingsmiddel i ikke-vestlige lande, som fx Afrikanske lande, som vil drive en fortsat positiv prisudvikling for bitcoin – og kryptomarkedet generelt.


Nasdaq på trapperne med løsning til opbevaring af kryptoaktiver

I slutningen af 2022 skrev vi , at den amerikanske tech-tunge aktiebørs, Nasdaq Inc., havde oprettet en afdeling ved navn Nasdaq Digital Assets, som havde til formål at tilbyde custody services (opbevaring) af bitcoin og ether til institutionelle investorer. Det er i marts 2023 kommet frem, at de nu er ved at være klar med en løsning, som forventes lanceret inden udgangen af andet kvartal. Ifølge Bloomberg arbejder Nasdaq Digital Assets på at få den nødvendige tekniske infrastruktur og regulatoriske godkendelser på plads.


Nasdaq udtalte sig første gang om deres ambitioner om krypto i september 2022, hvor deres præsident og administrerende direktør, Adena Friedman, sagde at "teknologien, der ligger til grund for krypto (red.), har potentiale til at transformere markederne på lang sigt. For at udnytte denne mulighed vil vores fokus være at levere institutionelle løsninger, der bringer større likviditet, integritet og gennemsigtighed."


Nasdaqs lancering kommer netop på et tidspunkt, hvor interessen fra den traditionelle finanssektor er stigende og kan være en indikator for, at institutionelle investors interesse i krypto stadig er stærk, på trods af et hårdt 2022.


Med lanceringen af deres custody service vil Nasdaq gå i direkte konkurrence med allerede etablerede spillere som Coinbase og BitGo. Dog har førstnævnte været i stærk modvind blandt de amerikanske myndigheder den seneste måneds tid – men også TradFi virksomheder som BNY Mellon og State Street tilbyder allerede lignende services.

VISA fortsætter eksekveringen af deres kryptostrategi

På baggrund af den uro der har været i kryptoindustrien i 2022 med konkurser og FTX-svindelsagen har det fået rygterne til at sive om at ”traditionelle” virksomheder er begyndt at trække deres krypto-satsninger tilbage. F.eks. har Reuters tidligere i marts rapporteret, at VISA har sat bremserne i nye partnerskaber med krypto-relaterede virksomheder. Men den amerikanske betalingsgigant har i slutning af marts været ude og kommentere på rygterne og meddelt, at de stadig er stærkt engageret i at investere i kryptosektoren og støtte teknologien. En talsmand fra VISA har udtalt, at "de nylige fiaskoer ændrer ikke vores kryptostrategi og fokus på at fungere som en bro, der hjælper med at forbinde platforme og teknologier, der opstår i kryptoøkosystemet," sagde talsmanden. "Det er der, vi har investeret, og vi har planer om at fortsætte med at investere."


I en tweet sagde VISAs chef for krypto, Cuy Sheffield, at rapporterne om, at VISA ønsker at bremse ned for partnerskaber med krypto-relaterede virksomheder, er unøjagtige, og gentog, at VISA fortsætter deres samarbejde. Han skrev, at "trods udfordringerne og usikkerheden i krypto har vores synspunkt ikke ændret sig, og vi mener, at FIAT-understøttede kryptoaktiver, der kører på offentlige blockchain-platforme, har potentiale til at spille en vigtig rolle i betalingssystemet." Mastercard blev også rapporteret at trække sig tilbage fra kryptoindustrien. Men en talsmand fra Mastercard har dog ligeledes efterfølgende udtalt, at virksomheden stadig har til hensigt at "arbejde med partnere for at bringe relevante betalingsløsninger på markedet."


I forlængelse af nyheden om betalingstjenesterne VISA og Mastercard, som fortsætter deres kryptostrategi, er der også den Japanske elektronikgigant, Fujitsu, som i marts har ansøgt om en lang række varemærker inden for finansielle services, som f.eks. betalingsløsninger, handel med krypto og opbevaring. Det fulde omfang af Fujitsus potentielle kryptostrategi er ikke kendt uden for varemærkeregistreringen. Men virksomheden har tidligere eksperimenteret med blockchain ved at udvikle teknologi til validering af digital identitet i 2019. Uagtet strategien er det positivt for den fortsatte udvikling af kryptoindustrien at traditionelle virksomheder fortsat prioriterer industrien som en del af deres strategi.


Ethereum tester den sidste fase i ”the Merge”

Som vi berettede om tilbage i september 2022, gennemførte Ethereum det længeventede ”the Merge”, som er betegnelsen for Ethereums overgang fra konsensusmekanismen Proof-of-Work (PoW) til Proof-of-Stake (PoS). Konsensusmekanismen er den mekanisme, som benyttes på en blockchain for at opnå ”enighed” på netværket om, at de givne transaktioner er ”lovlige”, det vil sige, at de ikke bryder de regler, som der er skrevet i koden – f.eks. at man ikke kan sende de samme coins to gange (double spending).


Ved begge mekanismer, vil den miner (i PoW termer) eller validator (i PoS termer), som vinder retten til at lave den næste block blive belønnet med en blanding af transaktionsomkostninger og dugfriske ether (ETH).


Modsat miners i PoW konsensusmekanismen, er det ”nemmere” at blive validator ved PoS, da det, meget forsimplet, kun kræver at man ejer 32 ether, som man er villige til at låse i en given periode. For nuværende vil man ved staking kunne forvente et årligt afkast på ~4,4% - læs mere her.


Ethereum's fulde overgang til et PoS netværk vil ske ved Shanghai opgraderingen, da denne fuldfører de sidste skridt i overgangen. En af opgraderingerne er, at Ethereum netværket vil tillade at ”validators” kan trække deres ”staked” ETH tilbage – også kaldet ”withdrawal” processen. Validators ETH har været låst siden december 2020, da Ethereum's PoS Beacon Chain blev lanceret. I marts er withdrawal funktionen blevet testet, bedre kendt som "Shapella" opgraderingen. Testen af Shapella fandt sted på testnetværket Goerli og simulerede tilbagetrækning af ETH.


Ligesom så mange andre software-projekter, foretages der simuleringer og test på miljøer, uden for det faktiske hoved netværk. Goerli testnetværket, som Shapella opgraderingen blev foretaget på, er det testnetværk, som ligner Ethereum netværket mest og dermed er en succes withdrawal proces på testnettet yderst positivt ”the Merge”.


Den endelige dato for Shanghai opgraderingen er endnu ikke på plads endnu, men det forventes at være i begyndelsen af april, hvilket afviger lidt fra den oprindelige tidsplan, der var sat til marts.


Som tidligere nævnt har vi, hos GL21 Capital, fulgt “The Merge” tæt, da Ethereums opgradering til proof-of-stake bliver betragtet af mange som et af de største og historiske øjeblikke i krypto. I samarbejde med Northstake, en ledende staking provider indenfor regulatorisk compliant staking produkter, er vi snart klar med en fond, Ethereum Staking, som tilbyder eksponering i Ethereum med tilhørende staking rewards - med andre ord eksponering i et afkastgenerende aktiv, som p.t. er på 4,4% p.a. (eksl. fees). Hvis det kunne have interesse, kontakt os på info@gl21.dk eller +4542725621 for at høre nærmere.

Comentarios


bottom of page