top of page

Optimal bitcoin allokering i 2023 var 19,3% ifølge ARK Invest

Optimal bitcoin allokering i 2023 var 19,3% ifølge ARK Invest

I februar måned har ARK Invest igen i år udgivet deres ”Big Ideas” rapport, hvor de ser på tendenser indenfor disruptive innovationer. Ligesom sidste år er hovedoverskriften den teknologiske konvergens og ARK Invest peger på fem innovative platforme, som så småt vil begynde at konvergere og smelte sammen frem mod 2030. Ifølge deres estimater vil markedsstørrelsen på disse platforme vækste med en årlig rate på 40% og gå fra en værdi på ca. $19 billioner til $220 billioner i 2030.


De fem konvergerende platforme, som ARK Invest har udpeget er:

-       Kunstig intelligens (”Artificial Intelligence”)

-       Offentlige blockchains (”Public Blockchains”)

-       Energi opbevaring (”Energy Storage”)

-       Robotics (”Robotics”)

-       Multiomisk sekvensering (”Multiomic Sequencing”)


I vores artikel vil vi gå i dybden med innovation nummer 2, offentlige blockchains, og deres analyse vedrørende allokering i bitcoin. Den fulde rapport kan findes på ARK Invests hjemmeside på følgende link.


Bitcoins voksende rolle i enhver investeringsportefølje

ARK Invest indleder deres afsnit med overskriften ”Bitcoin Allocation” med en advarsel om, at bitcoin stadig er en relativ ny aktivklasse og der stadig kan forventes store udsving i prisen – både i op og nedadgående retning. Der er derfor ingen garanti for at bitcoin kan holde sin værdi over en længere periode. Men når det er sagt, så skriver ARK Invest også, at deres afsnit er med til – objektivt set – at afdække det fremtidige potentiale i bitcoin og hvordan det efterhånden fortjener en plads i enhver investeringsportefølje.


ARK Invest starter med at definere bitcoin, som værende del af den relative nye aktivklasse, digitale aktiver, som har mange ligheder – men også mange forskelligheder - med eksisterende aktivklasser. Ét sted, hvor bitcoin adskiller sig fra de øvrige aktivklasser, er på dens afkast – både på kortere og lang sigt. Som figur 1 nedenfor viser, har bitcoin klaret sig bedre end mange andre aktivklasser. Bitcoins gennemsnitlige vækstrate over de sidste syv, seks, fem, fire og tre år er på 44%, mens det for de resterende aktivklasser, herunder guld, råvarer, ejendomme, obligationer, aktier og ”emerging markets” kun er på 5,7%. Det er kun i perioden for de sidste tre år, at bitcoin overgås af råvarer. Med dette in mente påpeger ARK Invest også, at det ikke handler om timing af sine investering, men derimod tidshorisonten for ens bitcoin investering. Deres analyser viser, at investorer som har holdt bitcoin i 5 år eller mere er i profit på deres investering, uanset hvornår investeringen er foretaget siden 2011.

 

Figur 1: Årligt afkast på tværs af aktivklasser

%-vis afkast målt på CAGR (Compound Annual Growth Rate)

Kilde: ARK Invest – Big Ideas 2024

Note: Aktivklasserne der indgår er SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY, equities), Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares (VBMFX, bonds), Vanguard Real Estate Market Index Fund Investor Shares (VGSIX, real estate), SPDR Gold Trust (GLD, gold), iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF (GSG, commodities), and Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX, emerging markets) og Bitcoin (BTCUSD)


Udover, at bitcoin har været en god langsigtet investering, viser de også, hvordan bitcoins korrelation til andre aktivklasser generelt er relativ lav. I gennemsnit har der over de seneste fem år været en korrelation på 0,27. Ifølge statistisk-teori er en korrelation over 0,8 stærk, mens en korrelation under 0,3 anses for at være svag eller ikkeeksisterende. Derudover angiver en positiv korrelation, at aktivklasserne bevæger sig i samme retning, mens en negativ korrelation betyder, at aktivklasserne bevæger sig i forskellige retninger. Ses der på korrelationerne i figur 2 er den positive korrelation størst med aktier, men langt fra stærk (0,41).


Figur 2: Korrelationsmatrix over forskellige aktivklasser

Korrelation

Kilde: ARK Invest – Big Ideas 2024

Note: Samme aktivklasser som beskrevet ved figur 1 indgår i denne figur.


Men det gode spørgsmål er, hvordan man så bør sammensætte en optimal portefølje af de forskellige aktivklasser. ARK Invest har i deres rapport simuleret på dette ud fra ”efficient frontier”. Efficient frontier refererer til den optimale porteføljeallokering, der giver det højeste forventede afkast for en given risikotolerance eller den laveste risiko for et givet forventet afkast. Det repræsenterer kombinationen af aktiver, der giver den bedste balance mellem risiko og afkast, og det er grundlaget for moderne porteføljeteori udviklet af Harry Markowitz. Som det kan ses fra figur 3 nedenfor, viser ARK Invests simulering at en allokering på hele 19,4% i bitcoin vil have været den optimale allokering i 2023.


Figur 3: Simuleret optimal portefølje allokering per år og i 2023

Kilde: ARK Invest – Big Ideas 2024

Note: Samme aktivklasser som beskrevet ved figur 1 indgår i denne figur, pånær ejendomme og ”emerging markets”, fordi deres indvirkning i den optimale portefølje i alle årene har været marginal.


Ser man den gennemsnitlige allokering ud fra efficient frontier modellen siden 2015, ville den optimale gennemsnitlige allokering have været på 4,8% – se figur 4 nedenfor.


Figur 4: Allokering i bitcoin fra 2015 til 2023 ud fra den simulerede portefølje

%, 2015-2023

Kilde: ARK Invest – Big Ideas 2024


ARK Invest tager deres analyse skridtet videre og forsøger at perspektivere de beregnede allokeringer over i institutionelle investors allokeringer. I et hypotetisk eksempel med 1% allokering vil det kunne få prisen på bitcoin til at stige til ~$120.000. Ved den gennemsnitlige allokering på 4,8% vil tallet være $550.000 og ved den optimale allokering i 2023 vil prisen være hele $2.300.000. Selv med et konservativt estimat på 1% allokering, er det alligevel nogle ret store prisstigninger og ARK Invest er derfor positive om bitcoins fremtidige pris.


Figur 5: Hypotetisk påvirkning af institutionelle investors investering i prisen på bitcoin

Kilde: ARK Invest – Big Ideas 2024

Note: Estimatet er baseret på den globale investerbare kapital på $250 billioner og det maksimale antal bitcoin på 21 millioner.


Udover ovenstående afsnit om allokering i bitcoin, er ARK Invest også gået i dybden med en status på Bitcoin netværket i 2023 med overskriften ”demostrating resilience and recovery after challenges in 2022”. Dette afsnit kan læses i deres fulde rapport på følgende link.

Som læser af ovenstående afsnit er det værd at huske, at ARK Invest har et økonomisk incitament til at stille bitcoin i et positivt lys, da de fik godkendt deres bitcoin spot ETF (ARKB) d. 10. januar 2024. Men selvom ARK Invest i flere år har været relativ optimistiske i deres forudsigelser om bitcoin, er der nu også ni andre bitcoin spot ETF udstedere, som har et incitament til at anbefale en mindre allokering i bitcoin. Bl.a. anbefaler den canadiske afdeling af Fidelity, som står bag Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), en allokering på alt i mellem 1-3% i en traditionel 60/40 portefølje – se figur 6 nedenfor.

  

Figur 6: Overblik over All-in-One fonde hos Fidelity Canada med allokering i krypto

Note: ”Crypto” udgør alene allokering i bitcoin ETF


Kapitalforvalteren VanEck, som står bag VanEck Bitcoin Trust (HODL), viser i deres investeringstese, at hvis man blot allokerer 3% i bitcoin, hvor man tager 1,5% fra aktier og obligationer, så vil man signifikant forbedre en klassisk 60/40 allokering. Kort sagt, begynder institutionelle investorer nu at få øjne op for, at der er plads til bitcoin – og andre kryptoaktiver – i enhver moderne investeringsportefølje, hvilket er noget vi hos GL21 CAPITAL har været fortaler for i flere år.

 


MicroStrategy fortsætter med at købe op i bitcoin selvom priserne stiger

Kilde: X (tidl. Twitter)


Over det sidste år, har det efterhånden været en tilbagevendende nyhed, at verdens største business intelligence virksomhed, MicroStrategy, har købt mere og mere bitcoin. I slutningen af februar annoncerede selskabet, at de mellem d. 15. og 25. februar havde købt yderligere 3.000 bitcoin til en samlede pris på 1,1 mia. kr. ($155 mio.) og en gennemsnitlig pris på 356.748 kr. ($51.813).


MicroStrategy har nu en samlet beholdning på 193.000 bitcoin og er dermed det børsnoterede selskab i verden, der har den største beholdning af bitcoin. Disse 193.000 bitcoin er købt for en samlet pris på 41,9 mia. kr. ($6,09 mia.) og en gennemsnitlig pris på 217.190 kr. ($31.544). Med den seneste tids prisstigninger på bitcoin, betyder det, at MicroStrategys samlede beholdning af bitcoin nu er mere end 78,5 mia. kr. ($11,4 mia.) værd og har dermed en urealiseret gevinst på 36,6 mia. kr. ($5,3 mia.). Med en så stor urealiseret gevinst, vil enhver investor være fristet til at realisere sin investering. MicroStrategy’s CEO, Michael Saylor, er dog tværtimod klar i spyttet om, at han ikke vil sælge, da han har udtalt at ”der er ingen grund til at sælge et vindende aktiv, for at købe et tabende”. Tidligere har han også udtalt, at han kun har tænkt sig at købe bitcoin og aldrig sælge dem igen.


Efter at regnskabsprincipperne i USA blev ændret i slutningen af 2023 i forhold til at opgøre kryptoaktiver til ”fair value” i stedet for kostprisen, åbner det op for en spændende tid ift. om flere virksomheder nu har incitament til at holde kryptoaktiver, herunder bitcoin, på deres balance. Ændringen gør, at der vil være en mere retvisende opgørelse af virksomhedernes immaterielle aktiver, hvis de f.eks. ejer bitcoin. Som det kan læses i nedenstående nyhed, tror vi, at flere og flere virksomheder på sigt vil benytte sig af denne mulighed.Reddit offentliggør at have investeret i bitcoin og ether

I tråd med ovenstående nyhed er det i februar kommet frem, at den sociale medieplatform Reddit har investeret overskydende likviditet i bl.a. bitcoin og ether.


Reddit har indgivet sin S-1 registreringserklæring til det amerikanske finanstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), da virksomheden søger om at blive børsnoteret til handel på New York Stock Exchange under symbolet RDDT.


En S-1 er et nødvendigt dokument for enhver virksomhed, der planlægger en børsintroduktion (IPO) og indeholder detaljeret indsigter i virksomheden, som bl.a. sammensætningen af deres balance, hvor Reddit har angivet, at virksomheden har investeret overskydende likviditet i bitcoin og ether som en del af deres treasury-politik.


Udover at holde bitcoin og ether af finansielle årsager, har Reddit også angivet at holde ether og MATIC, Polygon's native token, "som en form for betaling for salg af visse virtuelle varer." Det er ikke angivet, hvor stor eller lille en mængde Reddit ejer af kryptoaktiverne, men har i en separat del af indgivelsen noteret, at værdierne af aktiverne er af ”ubetydelige” størrelser.


Reddit, der oprindeligt indgav en ansøgning om en IPO tilbage i vinteren 2021, sigter efter en debut på aktiemarkedet i marts 2024. Det ville være den første sociale medieplatform, der bliver noteret på en handelsbørs siden Pinterest i april 2019.


I oktober sidste år lukkede Reddit sit Community Points beta-program, som var baseret på Ethereum. På det tidspunkt var årsagen til lukningen "skaleringsbegrænsninger" samt en usikker reguleringsmæssig situation. Med den kommende Dencun-opgradering til Ethereum og potentiel spot ETF-godkendelse, kan det muligvis få Reddit til at genoverveje programmet.


Hos GL21 CAPITAL finder vi det interessant at læse om endnu en virksomhed, som allokerer overskydende likviditet i kryptoaktiver. MicroStrategy er nok det mest ekstreme eksempel på en ”almindelig” virksomhed, som har en treasury-politik der går på at allokerer likviditet i bitcoin. Vi tror dog på, at der på sigt vil være andre virksomheder, som følger trop med Reddit og ligeledes allokerer en mindre del af deres overskydende likviditet i kryptoaktiver, som bitcoin og ether.

 


Bitcoin spot ETF’er slår rekord efter rekord

Siden godkendelsen af de 10 bitcoin spot ETF’er tilbage i starten af januar, har vi hos GL21 CAPITAL fulgt udviklingen tæt. Som vi skrev om i vores sidste månedsnyheder, var vi ikke overrasket over, at prisen på bitcoin ikke have bevæget sig synderligt opad efter godkendelsen, da der efter godkendelsen har været et stort salgspres fra Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Nu viser data dog, at GBTC’s salgspres i februar har været aftaget og de øvrige ni ETF’er er begyndt at få større inflow til deres ETF’er. 


I den sidste uge af februar har vi set, at BlackRocks bitcoin spot ETF har nået rekordhøje handelsvolumener — hvilket er et signal om, at interessen for ETF’erne langt fra er aftaget. Kigger man på det totale inflow til deres iShares Bitcoin Trust (IBIT) nåede inflowet onsdag hele 4,2 mia. kr. ($612,1 mio.) ud af det totale inflow for alle 10 ETF’er på 4,4 mia. kr. ($673,4 mio.).


Bloomberg Intelligence-analytiker Eric Balchunas har i et X-indlæg kaldt IBIT's handelsvolumener for et "vanvittigt antal" for en nyligt lanceret ETF med så mange konkurrenter.  De ni amerikanske spot ETF’er eksklusiv GBTC så samlet en rekord på 16,5 mia. kr. ($2,4 mia.) i handelsvolumener mandag, men onsdag blev denne rekord smadret – for at sige det mildt - da handelsvolumen nåede over 41 mia. kr. ($6 mia.). Tilføjer man også GBTC, lå handelsvolumen på godt 55 mia. kr. ($8 mia.), hvilket er væsentligt højere end den første handelsdag, hvor der var et kæmpe outflow fra GBTC.


Figur 7: Handelsvolumen for alle ti bitcoin spot ETF’er

USD, januar til februar 2024

Kilde: Bloomberg


Vi tror på, at dette kun er begyndelsen og inflow til ETF’erne vil vokse markant i de kommende måneder, efterhånden som flere formueforvaltere bliver trygge ved at allokere deres klienters midler i ETF’erne. I mange tilfælde har formueforvaltere ikke mandat til at allokere i en nylig oprettet ETF, før den har min. 90 dages track-record. Samtidig ser vi også, at ETF’erne så småt begynder at blive tilføjet på diverse investeringsplatforme, som gør, at en endnu større investorbase får adgang til produkterne.


Da ETF’erne startede handlen d. 11. januar 2024 lå bitcoins pris på ca. $46.700. I slutningen af februar er prisen nu ca. $63.000 – en stigning på godt 35% og kun ca. 8% fra den højeste pris nogensinde (all-time-high). Denne seneste tids udvikling understreger blot, hvor historisk godkendelserne af bitcoin spot ETF’er er, ikke kun for bitcoin, men også for kryptoindustrien generelt. Det markerer en vigtig milepæl og giver legitimitet til bitcoin som en investeringsmulighed på linje med traditionelle aktivklasser og efterspørgslen taler sit eget sprog. Hos GL21 CAPITAL har vores forventninger til godkendelsen hele tiden været, at man om 5-10 år vil se tilbage på denne begivenhed, som en af de katalysatorer, der fik bitcoin til at stige markant i markedsværdi.

 


Andelen og antallet af kryptoaktiver der bruges til kriminelle aktiviteter er faldende

Hvert år udgiver blockchainanalysevirksomheden Chainalysis deres ”Crypto Crime Report”, hvor de rapporterer på kriminalitet foretaget inden for kryptoindustrien. Igen i år har vi valgt at berette om de vigtigste datapunkter fra rapporten.


Deres opgørelse i figur 8 viser, at der i 2023 blev brugt kryptoaktiver til illegale aktiviteter for en værdi af 166 mia. kr. ($24,2 mia.), hvilket er en betydelig nedgang fra de 273 mia. kr. ($39,6 mia.), der blev brugt i 2022. En del af denne nedgang kan tilskrives en generel nedgang i antallet af transaktioner i 2023, både lovlige og ulovlige. Dog var faldet i hvidvaskaktiviteter generelt større, nemlig 29,5%, sammenlignet med det samlede fald i transaktionsvolumen på 14,9%. Chainalysis tager forbeholdt for resultater og skriver i deres rapport, at tallene sandsynligvis er højere end først angivet, da de løbende afdækker nye kriminelle aktiviteter og wallets, som dermed bagudrettet vil indgå i tallene. F.eks. var deres første estimat for værdien i 2022 på 142 mia. kr. ($20,6 mia.), mens det i den seneste rapport hedder 273 mia. kr. ($39,6 mia.). Renses disse tal for sanktionerede wallets, er tallene dog i alle årene faldene.

 

Figur 8: Udvikling i værdien af krypto brugt til kriminelle aktiviteter

Milliarder USD, 2018-2023

Kilde: Chainalysis


Faldet i antallet af kriminelle aktiviteter betyder også, at andelen af kryptoaktiver, som bruges til kriminelle aktiviteter er faldende og udgør nu kun 0,34% af alle transaktioner. Dette tal er stadig markant lavere end hvad der estimeres for FIAT-penge. Ifølge FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) anslås det, at mellem 2% og 5% af verdens BNP er relateret til hvidvaskning af penge hvert år, og en stor del af dette involverer brug af FIAT-valuta. Det skal dog bemærkes, at sådanne estimater er usikre og kan variere afhængigt af kilder og metoder til indsamling af data – uagtet er tallet dog stadig væsentligt højere.


Figur 9: Andelen af kryptotransaktioner der er brugt til kriminelle aktiviteter

%, 2018-2023

Kilde: Chainalysis


Ser vi nærmere på hvilke typer aktiver, som oftest bliver brugt til kriminelle aktiviteter, så er der sket et markant skifte. Over de sidste par år er andelen af kriminelle aktiviteter foretaget med de to største kryptoaktiver målt på markedsværdi, bitcoin og ether, faldet. I dag udgør f.eks. bitcoin omtrent 25% af de 0,34% af kriminelle transaktioner, dvs. 0,085% af alle transaktioner. Myten om at bitcoin kun bruges af kriminelle holder derfor (stadig) ikke.  


Figur 10: Fordelingen af kryptoaktiver brugt til kriminelle aktiviteter

%, 2018-2023

Kilde: Chainalysis

 

 

コメント


bottom of page