top of page

ARK Invest forudser prisen på Bitcoin til $1,35 mio. inden 2030

Opdateret: 4. jul. 2022

ARK Invest forudser prisen på Bitcoin til $1,35 mio. inden 2030

ARK Invest er kommet med deres årlige, dybdegående analyserapport, ved navn ”Big Ideas 2022”, hvor de ser tendenser indenfor disruptive innovationer. ARK’s analyser er centreret omkring tesen, at fem innovations platforme udvikler og konvergerer på samme tid, nemlig Artificial Intelligence (AI), Robotteknologi, Energiopbevaring, DNA Sekvensering og Blockchain Teknologi. De estimerer at disse innovationsplatforme vil generere signifikante afkast på lang sigt, og tager i denne rapport udgangspunkt i år 2030.

Kilde: ARK Invest


I alt estimerer ARK Invest, at disse disruptive innovations teknologier er på kanten af massiv adoption, og at de vil gå fra en markedsværdi i 2020 på $14 bil. til i 2030 at være på $210 bil., altså en stigning på 1.400%.

Kilde: ARK Invest


Vi vil i denne nyhed fokusere på de gule cirkler med Blockchain, og mere specifikt på Bitcoin, for at det ikke bliver for langt. Rapporten går også i dybden med digitale wallets, blockchain teknologien, Ethereum og DeFi og kan anbefales hvis man vil gå helt i dybden.


Bitcoin

ARK Invest estimerer i deres kapitel om Bitcoin, at markedsstørrelsen for det digitale aktiv stadig kun repræsenterer en brøkdel af globale aktiver, og at prisen vil være højere end $1 mio. pr. bitcoin i 2030.


Mens 2021 i høj grad har været endnu et volatilt år for prisen på bitcoin, med to gange fald på mere end 50% fra dets all-time-high priser, så indikerer on-chain data at en stigende grad af bitcoin investorer er fokuserede på den langsigtede fundamentale værdi. Grafen til venstre nedenfor viser netop, at langsigtede bitcoin investorer holder 13,5 millioner bitcoins fordelt på mere end 500.000 adresser.


Bitcoins akkumulerede værdi af overførsler på netværket steg samtidig med 463% i 2021, og i dag laves der transaktioner for markant mere på Bitcoin netværket end hos VISA – se graden til højre nedenfor.

Rapporten konkluderer yderligere, at Bitcoin vil skalere endnu mere i takt med teknologiske udviklinger, og naturligvis at Bitcoin i stigende grad tiltrækker institutionelle investorer.

Kilde: ARK Invest


El Salvador – vil andre lande følge trop?

Efter El Salvador i 2021 blev det første land til at vedtage Bitcoin som et legalt betalingsmiddel, ligeså vel som US dollar, er der allerede flere mennesker i landet der har en Bitcoin wallet end en bank konto.


ARK Invest forventer, at flere lande vil følge trop med denne udvikling, og specielt følger verden nøje med i El Salvadors $1 mia. Bitcoin obligationsudstedelse (læs nærmere om dette i vores nyheder for november).


En anden rapport fra Fidelity, også udgivet her i januar, understøtter yderligere denne pointe, at vi i øjeblikket har gang i spilteori på makroøkonomisk plan:

Hvis Bitcoin adoptionen forøges, så vil de lande der sikrer sig noget Bitcoin i dag være bedre stillet konkurrencemæssigt end andre lande. Derfor, selv hvis lande ikke tror på investeringstesen eller adoptionen af Bitcoin, så kan de være nødt til at erhverve sig nogen som en form for forsikring.”


Kapitalforvalteren mener at erhverve sig Bitcoin i dag er en lille omkostning at betale som en hedge (afdækning), sammenlignet med en potentielt markant højere omkostning i fremtiden. Helt konkret så opvejer fordelene altså ulemperne ved at putte Bitcoin på reserverne: ”Vi vil derfor ikke være overraskede over at se andre nationer købe bitcoin i 2022 og måske endda, at centralbanker anskaffer sig det.


ARK Invests forudsigelser om Bitcoins pris

ARK Invest mener, at Bitcoin trods sine imponerende stigninger i sine første 12 års levetid, fortsat kun udgør en brøkdel af globale aktivers værdier, og at værdien for Bitcoin vil stige med 25,9x (2.590%) inden 2030.