top of page

ARK Invest forudser prisen på Bitcoin til $1,35 mio. inden 2030

Opdateret: 4. jul. 2022

ARK Invest forudser prisen på Bitcoin til $1,35 mio. inden 2030

ARK Invest er kommet med deres årlige, dybdegående analyserapport, ved navn ”Big Ideas 2022”, hvor de ser tendenser indenfor disruptive innovationer. ARK’s analyser er centreret omkring tesen, at fem innovations platforme udvikler og konvergerer på samme tid, nemlig Artificial Intelligence (AI), Robotteknologi, Energiopbevaring, DNA Sekvensering og Blockchain Teknologi. De estimerer at disse innovationsplatforme vil generere signifikante afkast på lang sigt, og tager i denne rapport udgangspunkt i år 2030.

Kilde: ARK Invest


I alt estimerer ARK Invest, at disse disruptive innovations teknologier er på kanten af massiv adoption, og at de vil gå fra en markedsværdi i 2020 på $14 bil. til i 2030 at være på $210 bil., altså en stigning på 1.400%.

Kilde: ARK Invest


Vi vil i denne nyhed fokusere på de gule cirkler med Blockchain, og mere specifikt på Bitcoin, for at det ikke bliver for langt. Rapporten går også i dybden med digitale wallets, blockchain teknologien, Ethereum og DeFi og kan anbefales hvis man vil gå helt i dybden.


Bitcoin

ARK Invest estimerer i deres kapitel om Bitcoin, at markedsstørrelsen for det digitale aktiv stadig kun repræsenterer en brøkdel af globale aktiver, og at prisen vil være højere end $1 mio. pr. bitcoin i 2030.


Mens 2021 i høj grad har været endnu et volatilt år for prisen på bitcoin, med to gange fald på mere end 50% fra dets all-time-high priser, så indikerer on-chain data at en stigende grad af bitcoin investorer er fokuserede på den langsigtede fundamentale værdi. Grafen til venstre nedenfor viser netop, at langsigtede bitcoin investorer holder 13,5 millioner bitcoins fordelt på mere end 500.000 adresser.


Bitcoins akkumulerede værdi af overførsler på netværket steg samtidig med 463% i 2021, og i dag laves der transaktioner for markant mere på Bitcoin netværket end hos VISA – se graden til højre nedenfor.

Rapporten konkluderer yderligere, at Bitcoin vil skalere endnu mere i takt med teknologiske udviklinger, og naturligvis at Bitcoin i stigende grad tiltrækker institutionelle investorer.

Kilde: ARK Invest


El Salvador – vil andre lande følge trop?

Efter El Salvador i 2021 blev det første land til at vedtage Bitcoin som et legalt betalingsmiddel, ligeså vel som US dollar, er der allerede flere mennesker i landet der har en Bitcoin wallet end en bank konto.


ARK Invest forventer, at flere lande vil følge trop med denne udvikling, og specielt følger verden nøje med i El Salvadors $1 mia. Bitcoin obligationsudstedelse (læs nærmere om dette i vores nyheder for november).


En anden rapport fra Fidelity, også udgivet her i januar, understøtter yderligere denne pointe, at vi i øjeblikket har gang i spilteori på makroøkonomisk plan:

Hvis Bitcoin adoptionen forøges, så vil de lande der sikrer sig noget Bitcoin i dag være bedre stillet konkurrencemæssigt end andre lande. Derfor, selv hvis lande ikke tror på investeringstesen eller adoptionen af Bitcoin, så kan de være nødt til at erhverve sig nogen som en form for forsikring.”


Kapitalforvalteren mener at erhverve sig Bitcoin i dag er en lille omkostning at betale som en hedge (afdækning), sammenlignet med en potentielt markant højere omkostning i fremtiden. Helt konkret så opvejer fordelene altså ulemperne ved at putte Bitcoin på reserverne: ”Vi vil derfor ikke være overraskede over at se andre nationer købe bitcoin i 2022 og måske endda, at centralbanker anskaffer sig det.


ARK Invests forudsigelser om Bitcoins pris

ARK Invest mener, at Bitcoin trods sine imponerende stigninger i sine første 12 års levetid, fortsat kun udgør en brøkdel af globale aktivers værdier, og at værdien for Bitcoin vil stige med 25,9x (2.590%) inden 2030.

Kilde: ARK Invest


Helt konkret ser de denne markedsværdi på $28,5 billioner udforme sig i en pris på $1,36 mio. pr. Bitcoin, hvilket er nærmere visualiseret nedenfor.

Kilde: ARK Invest


De har altså uddybet prognosen ud fra følgende use cases, sorteret efter størrelse, herunder:

  • Digitalt guld (50% af gulds markedsværdi)

  • Virksomheders balancer (5% af kontanter hos S&P500 virksomheder)

  • Institutionelle investorer (2,55% af institutionelle investeringer)

  • Ikke-konfiskerbart aktiv (5% af den globale HNWI (high net worth individuals) formue)

  • Staters balancer (1% af totale reserver)

  • Økonomisk betalingsnetværk (25% af volumen hos amerikanske banker)

  • ”Emerging market currency” (10% af M2, hvor top 4 er ekskluderet)

  • Remittance netværk, dvs. betalinger på tværs af landegrænser (50% af globale betalinger på tværs af landegrænser).


Vi har i GL21 CAPITAL længe været vokale om, at vi tror at Bitcoin vil være mere end $1 mio. værd inden 2030, og det er positivt at en af verdens største- og mest anerkendte kapitalforvaltere, er enige i denne langsigtede tese.


Krypto kriminalitet var på sit laveste nogensinde i 2021

Nyeste data fra blockchain-analysefirmaet Chainalysis viser at ulovlige aktiviteter som cyberkriminalitet, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme kun udgjorde 0,15% af alle krypto transaktioner udført i 2021.


Selvom kriminelle transaktioner nåede en rekordhøj mængde på 93 mia. kr. ($14 mia.) i 2021, med en stigning på 79% fra 2020, udgjorde dette stadig en rekordlav andel af det samlede antal krypto transaktioner, som i samme periode steg med 567% - og dermed gav en samlet andel på 0,15%. Til sammenligning estimerer United Nations (UN), at et beløb svarende til omkring 2-5% af det globale BNP – eller omregnet ~5-13 bil. kr. ($0,8-$2 bil.) benyttes til kriminelle aktiviteter i de traditionelle markeder. Dette betyder altså, at kriminalitet finansieret ved brug af kryptoaktiver er væsentligt mindre udbredt end ved traditionelle FIAT-valutaer – og samtidig falder andelen for kryptoaktiver år-for-år (se graden nedenfor).

Kilde: Chainalysis 2022 Crypto Crimes Trends Report

Note: Højt tal i 2019 skyldes outlier drevet af ”PlusToken Ponzi scheme


Krypto-svindel og midler stjålet i decentraliseret finans (DeFi) var de største områder inden for krypto-relateret kriminalitet i 2021. Der blev i alt mistet for 52 mia. kr. ($7,8 mia.) i krypto på grund af svindel, hvilket er en årlig stigning på 82%.


Chainalysis konkluderer, at vækstraten for legitime kryptotransaktioner langt overstiger kriminalitetsrelaterede transaktioner, hvilket igen afkræfter hypotesen om, at krypto primært bruges til kriminel aktivitet – og samtidig påviser det tesen om den stigende popularitet for krypto.


USA tager førstepladsen indenfor Bitcoin mining industrien

Ifølge Cambridge Centre For Alternative Finance (CCAF), som overvåger og indsamler data omkring mining industrien, er USA nu blevet verdens førende inden for bitcoin mining. Dette er sket efter at Kina i 2021 slog hårdt ned på industrien og bandlyste mining i landet.


Grafen nedenfor illustrerer de seneste tal fra CCAF, som viser at USA i slutningen af august 2021 stod for ~35% af den globale hashrate – hvilket er den computerkraft, som bruges til at ”mine” bitcoins. Det er mere end en fordobling fra forrige måling i april, hvor USA stod for ~17% af den globale hashrate. På anden og tredjepladsen ligger Kasakhstan og Rusland som stod for hhv. 18% og 11% i august 2021, oppe fra hhv. 8% og 7% i april 2021. Ifølge CCAF, er Kinas andel af den globale hashrate mere eller mindre 0% efter forbuddet mod mining industrien i Kina – modsat 75% i september 2019.


Selvom den umiddelbare effekt af forbuddet i Kina betød at den globale hashrate faldt med 38% i juni, var der allerede i juli og august en stigning på 20%, hvilket bl.a. betyder at de kinesiske miners overflyttede deres udstyr til andre lande og samtidig at de øvrige lande øgede deres ”produktion”. USA, og især Texas, har bl.a. stået klar til at tage imod industrien med åbne arme, og de skattekroner og netværkseffekter det medfører, at være verdens førende indenfor nye teknologier.


Da mining industrien stadig er relevant ”umoden” og der endnu ikke er foretaget mange reguleringer, har det fået flere virksomheder til at sprede deres mining foretagender ud på forskellige geografiske områder. Dette spreder risiko i forhold til evt. fremtidige reguleringer eller bandlysninger, hvilket også kan være én af årsagerne til den store stigning i USA, da USA, modsat andre lande, tilbyder en højere grad af stabilitet.


Intel går ind i mining industrien med energi-effektiv chip

Intel, et amerikansk tech-konglomerat, som bl.a. er kendt for sine mikrochips til computere, har offentliggjort, at de vil begynde at producere en ASIC (Application-Specific Integrated Chip) mikrochip, der er essentiel i computere, som bruges til at ”minebitcoins. Intel selv har navngivet den nye chip “Bonanza Mine: An Ultra-Low-Voltage Energy Efficient Bitcoin Mining ASIC” og understreger dermed visionen om at lave en mikrochip, der skal nedbringe den nuværende mængde energi, der bruges til at ”mine” bitcoins. Raja Konduri, Senior Vice President og General Manager for Intels Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) Group udtalte i december 2021: “(…) being able to do much more efficient blockchain validation at a much lower cost, much lower power, is a pretty solvable problem… We are working on that, and at some point in time, hopefully not too far into the future, we will share some interesting hardware for that.


Intel har altså en vision om både at gå dybere ind i mining industrien, samtidig med at udbyde en mikrochip, som er mere omkostningseffektiv end de nuværende mikrochips på markedet. Hvis Intels nye mikrochip bliver en succes, vil det være i direkte konkurrence til Bitmain, et kinesisk firma, som er specialiseret i at lave ASIC mikrochips. Nyheden virker lovende, da Intel er verdens største producent af mikrochips, og deres viden på området starter dermed ikke fra bunden idet de tidligere har beskæftiget sig med nøgle funktionaliteter relevante for en ASIC-mikrochip. At Intel nu bevæger sig ind i mining industrien, er endnu en blåstempling for at kryptomarkedet er kommet for at blive.


Intels annoncering af deres Bonanza Mine chip kan have en stor påvirkning på mining industrien, da COVID-19 pandemiens påvirkning af forsyningskæder og den stigende interesse i bitcoin (og mining) har skabt et stort pres på efterspørgslen for mikrochips. Men med Intels nye formålsbestemte mikrochip vil de kunne afhjælpe dette problem – og tilmeld i form af en mikrochip der er mere omkostningseffektiv og har en lavere miljømæssig påvirkning.FTX rejser yderligere 2,6 mia. kr. og er nu 213 mia. kr. værd

Krypto handelsbørsen FTX, hvor brugere kan købe og sælge kryptoaktiver, har i forbindelse med en nylig funding runde rejst ~2,6 mia. kr. ($400 mio.), til en værdiansættelse på 213 mia. kr. ($32 mia.). Dette er næsten en fordobling af værdiansættelsen i forhold til sidst vi skrev om FTX, hvor de blev værdiansat til 120 mia. kr. ($18 mia.).


Værdiansættelsen gør FTX til en af de største virksomheder i verden, der formidler digitale aktiver. Udover moderselskabet FTX Trading Ltd. har virksomheden også en amerikansk-baseret børs, FTX US, som ligeledes har rejst ~2,6 mia. DKK ($400 mio.) i seneste funding runde.


Den høje værdiansættelse bygger på virksomhedens seneste performance, hvor de har formået at øge antallet af brugere med 60%, men også fordi den daglige mængde handler på deres børs er steget med 40%, hvilket omregnet i kroner, betyder at der dagligt handles for omkring 93 mia. kr. ($14 mia.). Med denne mængde daglige handler betyder det, at FTX er den tredje største krypto børs i verden – kun overgået af Binance og Coinbase. Denne vækst er både et resultat af den stigende interesse for krypto, men ligeledes et resultat af FTX’s dedikerede branding- og markedsføringsstrategi, bl.a. med sponsorater for Miami Heat (basketball) og Mercedes’ Formel-1 hold.


FTX har i løbet af de seneste seks måneder rejst tæt på ~13 mia. DKK ($2 mia.) fordelt over tre funding runder. Ifølge FTXs CEO, Sam Bankman-Fried, er dette en vigtig milepæl for virksomheden, da det giver dem muligheden for at fortsætte deres mission om at levere innovative produkter og services til deres platform, samtidig med at kunne ekspandere globalt og dermed facilitere adgangen til digitale aktiver for endnu flere mennesker i verden.


Fireblocks rejser 3,7 mia. kr. til en værdiansættelse på 53 mia. kr.

Virksomheden Fireblocks, som er en institutionel udbyder af infrastruktur i kryptoindustrien, har netop rejst ~3,7 mia. kr. ($550 mio.) i funding og bliver dermed værdiansat til ~53 mia. kr. ($8 mia.).


Funding runden blev drevet af D1 Capital Partners og Spark Capital, mens andre fonde som General Atlantic, Index Ventures, Mammoth, CapitalG (Alphabets uafhængige vækstfond), Altimeter og ParaFi Capital ligeledes deltog. Nuværende investorer som Sequoia Capital, Coatue, Ribbit, Bank of New York Mellon, Paradigm og SCB10x deltog også i funding runden.


Denne ”Serie E” funding runde kommer kun fem måneder efter at Fireblocks rejste ~3 mia. DKK ($310 mio.) i en tidligere funding runde, hvor de blev værdiansat til ~15 mia. DKK ($2,2 mia.). Denne store værdistigning skyldes ifølge CEO for Fireblocks, Michael Shaulov, at virksomheden har leveret ”fænomenale finansielle resultater” i løbet af det seneste år, hvor antallet af kunder er vokset fra 150 til over 800 og omsætningen er steget med mere end 600% - dog generer virksomheden endnu ikke overskud. Denne rejsning er altså endnu et eksempel på hvordan der er massiv efterspørgsel efter krypto selskaber, og endnu en blåstempling for hele industrien.


Fireblocks blev grundlagt i 2018 og tilbyder institutioner en ”all-in-one” platform som inkluderer krypto services, som fx custody (opbevaring af krypto), sikker overførsel af krypto, adgang til decentraliseret finans (DeFi), ”staking” og ”tokenization”. Ifølge Fireblocks selv har de aktiver for 300 mia. kr. ($45 mia.) i deres depot og kryptoaktiver for over 13 mia. kr. ($2 bil.) er blevet overført gennem deres platform. Fireblocks plan er nu at forbedre deres nuværende services, få fat i flere nye kunder og fordoble antallet af medarbejdere fra 300 til 600 inden for den nærmeste fremtid. CEO, Michael Shaulov udtaler, at han ikke har planer om yderligere funding runder for nuværende, og hvis de vil lave en IPO (børsnotering), vil det være mere sandsynligt at lave aktier, som er ”tokenized” fremfor en klassisk børsnotering.


I forlængelse af denne nyhed, kan det ligeledes nævnes at den schweiziske kryptobank SEBA, som blev grundlagt af tidligere UBS-ansatte, har rejst 800 mio. kr. ($120 mio.) i deres seneste funding runde. SEBA er en institutionsfokuseret kryptobank, som tilbyder services så som opbevaring, handel, udlån og investeringsstyring. Udover dette, udforsker banken også mulighederne på NFT-markedet, som fx udlån og opbevaringsservices, og decentraliseret finans (DeFi). Ydermere kan det nævnes at SEBA netop er blevet ”whitelisted” af Fireblocks til at kunne bruge Aave’s protokol, Arc.


Rio De Janeiro vil investere og tage imod skattebetalinger i Bitcoin

Den brasilianske storby, Rio De Janeiro, har meldt ud at de ønsker at blive et ”krypto hub” samtidig med at de ønsker at øge tilliden til kryptoaktiver i landet. Chicâo Bulhôes, fra det økonomiske sekrateriat i Rio de Janeiro, har udtalt til Coindesk: ”We know that bitcoin is volatile, that some people criticize us for that, but it is the future, and Rio wants to be a reference for the world as a cryptocurrency-friendly city, like Miami or Zug in Switzerland”.


Helt konkret har byens borgmester, Eduardo Paes, meldt ud at Rio de Janeiro vil investere 1% af deres reserver i krypto, de vil lave deres egen kryptovaluta ”Crypto Rio”, de vil oprette et område med lavere beskatning for at tiltrække teknologi virksomheder og slutteligt, vil de give rabat på skattebetalinger betalt med bitcoin. Sidstnævnte kræver dog stadig juridiske afklaring, men er stadig blandt initiativer, som er meldt ud.


Årsagen til at Rio de Janeiro lancerer disse initiativer er for at genskabe tilliden til krypto hos lokalbefolkningen, da der i nærliggende byer til Rio de Janeiro i sommeren 2021 blev opdaget et finansielt pyramidespil, som involverede brugen af kryptoaktiver. Ifølge Chicâo Bulhôes gav den nye udmelding omkring krypto initiativerne stor begejstring hos lokalbefolkningen og en følelse af, at Rio de Janeiro igen var tilbage på ”kryptosporet”.


Rent økonomisk, er disse initiativer også igangsat for at hjælpe lokalbefolkningen med at ”hedge” sig mod inflationen i Brasilien, som i november 2021 lå på omkring 10%, men samtidig også for at forsøge at mindske den økonomiske ulighed i landet. Ifølge Bulhôes, er Rio de Janeiros initiativer stærkt inspireret af Miami (MiamiCoin og skattebetalinger i Bitcoin) og El Salvadors udmeldinger om at blive verdens første Bitcoin by.


Rio de Janeiros regering har også oprettet en arbejdsgruppe til det formål at komme med flere intitiativer, der skal understøtte udviklingen af krypto i byen. Det planlægges at offentliggøre gruppens resultater inden for de næste tre måneder.


Goldman Sachs vurderer at Bitcoin vil tage markedsandele fra guld

Ifølge investeringsbanken Goldman Sachs vil Bitcoins stigende popularitet koste yderligere markedsandele for guld. I et notat sendt til Goldman Sachs’ kunder den 4. januar informerede de kunderne om, at markedsværdien af den største kryptovaluta (Bitcoin) sandsynligvis vil vokse som ”et biprodukt af bredere anvendelse af digitale aktiver og muligvis på grund af bitcoin-specifikke skaleringsløsninger.”


Goldman Sachs pointerer, at hvis man ser på bitcoins markedsværdi ud fra ”Free Float-Adjusted” (altså coins der effektivt handles) udgør den omkring 20% af det samlede ”store of value”-marked, som i øjeblikket stadig er domineret af guld – se grafen nedenfor. Dette er også den tese, som vi, i GL21 CAPITAL understøtter, at bitcoin vil overtage gulds rolle som et ”store of value” aktiv og være et hedge mod inflation – som guld historisk har vist sig at være.

Kilde: World Gold Council, Bloomberg, Coin Metrics, Goldman Sachs Global Investment Research


Ifølge Goldman Sachs vil prisen på bitcoin kunne stige til mere end $100.000, hvis den kommer til at udgøre mere end 50% af det såkaldte ”store of value”-marked. Derudover, tilføjer de, at hvis der ligeledes laves use-cases af bitcoin udover at være et ”store of value” aktiv, vil det sandsynliggøre en større stigning i prisen:

Bitcoin may have applications beyond simply a "store of value"—and digital asset markets are much bigger than Bitcoin—but we think that comparing its market capitalization to gold can help put parameters on plausible outcomes for Bitcoin returns.


Goldman har tidligere udtalt, at bitcoin var blandt de aktiver i 2021 som gav det bedste afkast, på trods af underperformance i forhold til andre aktiver i betragtning af dets volatilitet.コメント


bottom of page