top of page

Endnu en succesfuld Ethereum opdatering gør det nu muligt at ”unstake”

Opdateret: 3. maj 2023

Endnu en succesfuld Ethereum opdatering gør det nu muligt at ”unstake”

I starten af april 2023 blev det muligt for ”validators” også kaldt ”stakers” at trække deres låste ETH ud af Ethereum. Dette medførte at i den første time efter opdateringen blev der trukket 12.859 ETH ud af netværket, svarende til 176 mio. kr. ($26 mio.). Validators, eller stakers, er ansvarlige for at validere transaktioner på Ethereum netværket og dermed en vigtig brik i at opretholde sikkerheden for netværket. Stakers låser nemlig 32 ETH i en validator node, som en form for pant, hvilket gør at de kan validere transaktioner og få del i staking rewards, der er belønningen til stakers. Stakers udfører arbejdet ved en Proof-of-Stake konsensus mekanisme, hvilket er tilsvarende miners ved en Proof-of-Work konsensus mekanisme.


Den relativ store mængde ETH, som blev trukket ud af netværket, som på engelsk omtales som et withdrawal, kom kort tid efter den tidligere omtalte Shapella-opdatering. Opdateringen til Ethereum netværket indeholdt flere elementer, som skulle forbedre Ethereums skalerbarhed og hastighed, men vigtigst af alt, at det nu blev muligt for validators at trække deres ETH ud igen.


Selvom der er forskellige holdninger til, hvorvidt den mængde ETH, der blev trukket ud efter opdateringen, er en positiv eller negativ ting for Ethereum, er den nuværende mængde på omtrent 19 mio. ETH stadig et højt niveau og dermed gør det stadig netværket meget sikkert. Som det kan ses nedenfor i figur 1, var antallet af ”total value staked” forholdsvis stabilt i starten af april, men er i de seneste to uger steget ret markant, hvilket er et klart positivt tegn og en indikation på den fremtidige tro til Ethereum.


Figur 1: Værdien af staked ETH

ETH, 01-01-2022 til 30-04-2023

Kilde: CryptoQuant


Det har ligeledes været interessant at følge Shapella-opdateringens indvirkning på prisudviklingen på ETH. Glassnode, et blockchainanalysefirma, estimerede at ETH for omtrent 2 mia. kr. ($300 mio.) ville blive solgt umiddelbart efter opdateringen. Dette ville give et stort prispres på ETH, men omvendt vurderede de også, at opdateringen ville tiltrække nye investorer - hvis den ellers var succesfuld – og dermed kunne de ikke give et entydigt svar på, hvordan de så prisudviklingen. Som det kan ses i figur 2 nedenfor, som viser prisudviklingen for ETH i april måned, så kom der et generelt positivt sentiment for ETH, da den tog forholdsvis store prisstigninger i dagene efter opdateringen d. 12. april, og selvom den er faldet tilbage igen, så ligger den alligevel med en lille stigning på +2,6% for april måned.


Figur 2: Udvikling i prisen for ETH

Daglige lukkekurser i $, 01-04-2023 til 30-04-2023

Kilde: Yahoo Finance


Ifølge Bernstein, et selskab der tilbyder investeringsrådgivning, er de blevet endnu mere positive for ETH efter opdateringen. De mener, at grundet større efterspørgsel har ETH potentialet til at nå en ny all-time-high inden for de næste par måneder. De mener blandt andet, at Ethereum nu er blevet mere konkurrencedygtig sammenlignet med andre smart contract platforme som Solana og Cardano, som i den seneste tid har oplevet stor popularitet.


Som nævnt sidste måned, har vi hos GL21 CAPITAL fulgt hele ”The Merge” for Ethereum ganske tæt. En succesfuld Shapella-opdatering er yderst positivt, da det forudsætter, at vi nu snart kan lancere en ny fond, Ethereum Staking, som tilbyder eksponering i Ethereum med tilhørende staking rewards - med andre ord eksponering i et afkastgenerende aktiv, som p.t. er på 5,1% p.a. (eksl. fees). Vi lancerer fonden i samarbejde med Northstake, en ledende staking provider indenfor regulatorisk compliant staking produkter. Hvis det kunne have interesse, kontakt os på info@gl21.dk eller +4542725621 for at høre nærmere.


J.P. Morgan: Bankkrisen kan retfærdiggøre kryptoindustrien

Investeringsbanken J.P. Morgan har i april udgivet en rapport, hvori de analyserer den seneste tids bankkrise i USA og sammenholder den med udviklingen i kryptoindustrien. Selvom der i USA har været modvind for kryptoindustrien i de seneste måneder, så har priserne været ganske upåvirket, hvilket er et stærkt tegn.


Investeringsbanken drager blandet andet sammenligning mellem bitcoin og guld og skriver, at bitcoin har oplevet prisstigninger ligesom guld, da begge aktiver må anses som ”hedges” mod ”katastrofale” scenarier, som de beskriver det. Ifølge analytiker fra J.P. Morgan, Nikolaos Panigirtzoglou, har den seneste tids bankkrise i USA udstillet det traditionelle banksystemets svagheder, bl.a. deres løbetids-mismatch på obligationer, som ikke er garderet mod ”bankruns”, dvs. hvor kunderne begynder at trække deres penge ud på samme tid.


Svaghederne i det amerikanske banksystem og mængden af aktiver, som i de mest hektiske dage, blev flyttet ind i krypto, er ifølge J.P. Morgan, et bevis på at kryptoindustrien har en retfærdiggørelse og kan agere alternativ til det traditionelle finansielle system.


J.P. Morgan skriver desuden, at det ikke alene har været bankkrisen, som har fået flere amerikanere til at søge over i bitcoin, men også lanceringen af Bitcoin Ordinals for to måneder siden. Bitcoin Ordinals giver mulighed for at lave non-fungile tokens (NFT) på Bitcoin netværket. Derudover det stigende fokus på, at Bitcoin Halving finder sted om et års tid, hvilket historisk har betydet prisstigninger. Dette vil betyde, at Bitcoin miners belønning for at mine en bitcoin block vil falde fra 6,25 BTC til 3,13 BTC. Ifølge J.P. Morgan, vil dette betyde, at produktionsomkostningen vil stige til omkring 271.000 kr. ($40.000) og dermed skabe en positiv psykologisk grænse for prisniveauet for bitcoin.


Hos GL21 CAPITAL er vi i grove træk enige i de betragtninger, som J.P. Morgan gør sig i deres rapport. Bitcoin er i gang med at cementere sin plads som et store-of-value aktiv, hvor den bl.a. er ved at erobre markedsandele fra guld, da bitcoin, netop skal anses som en form for digitalt guld.


MiCA-regulering vedtaget i Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet vedtog i april forslaget vedrørende Markets in Crypto-Assets (MiCA), som er et omfattende regulatorisk framework for kryptoaktiver i EU. Forslaget har til formål at give klarhed og retssikkerhed til den hastigt udviklende kryptoindustri i EU og etablere en fælles tilgang til regulering for alle medlemslande.


MiCA-forslaget dækker over en bred vifte af kryptoaktiver, herunder ”kryptovalutaer”, ”utility tokens” og ”stablecoins”. Forslaget kræver, at udstedere af kryptoaktiver skal indhente tilladelse fra nationale myndigheder, overholde strenge oplysnings- og gennemsigtighedskrav og overholde bestemmelserne om anti-hvidvaskning af penge (AML) og antiterrorfinansiering (CTF).


Forslaget etablerer også et framework for serviceudbydere inden for krypto, såsom handelsbørser og wallets udbydere. Der kræves nu at disse udbydere registrerer sig hos nationale myndigheder, overholder AML/CTF-reglerne og implementerer foranstaltninger til beskyttelse af deres platformes sikkerhed og integritet.


Hos GL21 CAPITAL, mener vi, at MiCA-forslaget er et væsentligt skridt fremad for EU's regulatoriske tilgang til kryptoaktiver. Forslaget giver mere klarhed for hele industrien, som på sigt kan betyde flere investeringer og mere innovation, samtidig med at det beskytter investorer og forbrugere og adresserer bekymringer omkring hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.


MiCA-forslaget vil sandsynligvis også påvirke forholdet mellem traditionelle banker og kryptoindustrien. Selvom mange traditionelle banker har været forsigtige med at blive involveret i krypto på grund af regulatorisk usikkerhed og AML/CTF-bekymringer, kan MiCA-forslaget give bankerne mere ro i maven. Selvom det for bankerne kan betyde mere administrativ og compliance arbejde, da de skal overholde de samme regler og oplysningskrav som andre udbydere af krypto-tjenester, kan det dog give bankerne en ny indtægtskilde og være en måde at tiltrække yngre, teknologikyndige kunder. Som vi tidligere har berettet om, har flere amerikanske banker, som f.eks. J.P. Morgan, allerede taget de første skridt ind i kryptoindustrien. Det er derfor interessant at følge, hvordan og hvornår europæiske banker vil følge trop.


Forslaget skal dog stadig vedtages af de enkelte medlemslande og implementeres i praksis, hvorfor det ikke forventes at MiCA træder i kraft før foråret 2024.


Flere og flere europæiske virksomheder benytter offentlige blockchains

I forlængelse af ovenstående nyhed om MiCA, er det også værd at berette, hvad der sker i den ”virkelige” verden med hensyn til brugen af offentlige blockchains og krypto generelt. Over de seneste par måneder, har vi kunnet berette om flere eksempler på europæiske virksomheder, som fx Siemens, der eksperimenterer med blockchain- og krypto-teknologien til traditionelle finansielle funktioner. Dette er også noget, som specielt banker og andre større finansielle tjenesteudbydere holder et skarpt øje med, da den øgede efterspørgsel fra institutionelle investorer kan give bankerne og tjenesteudbydere nye indtægtskilder. I denne artikel har vi valgt at opsummere nogle af de eksempler, som der allerede findes på europæiske finansielle institutioner, som har gjort deres indtræden i kryptoindustrien.


Societe Generale

Frankrigs tredje største bank, Societe Generale, har i slutningen af april lanceret en euro-pegged stablecoin, EUR ConVertible (EURCV), som er bygget på Ethereum netværket. Bankens blockchain-orienterede datterselskab, Societe Generale-Forge, har udtalt, at den nye stablecoin kun vil være tilgængelig for institutionelle investorer, som er blevet godkendt i deres Know-Your-Customer (KYC) og anti-hvidvaskchecks.


EURCV vil også være i overensstemmelse med Basel-komiteens tilsynsmæssige behandling af kryptoaktiveksponeringer, hvilket sandsynligvis gør aktivet robust i de europæiske regulatorers øjne.


European Investment Bank

Tidligere i år lancerede European Investment Bank (EIB) deres første sterling-denominerede digitale obligation på Ethereum. EIB er den primære långiver i Den Europæiske Union, og deres brug af blockchain må anses som en blåstempling af teknologien.


EIB solgte allerede tilbage i 2021 euro-denominerede digitale obligationer på Ethereum – så de er allerede godt i gang med at udforske teknologiens muligheder.


Deutsche Börse

Den tyske multinationale børs, Deutsche Börse, valgte i februar Google Cloud til at understøtte deres digitale værdipapirplatform D7, som primær er rettet mod institutionelle investorer. Deres platform har til hensigt over tid at understøtte ”flere blockchains og protokoller”.


ABN AMRO

I januar brugte den hollandske bank ABN AMRO Stellar blockchain til at udstede en obligation på 3,3 mio. kr. ($492.000) på vegne af en flydeleproducent. Banken samarbejdede med firmaerne Bitbond og Fireblocks for at lette opbevaringsprocessen af aktiverne.


BNP Paribas

I juli sidste år lavede den franske bank, BNP Paribas, en tokeniseret obligation for at finansiere et solenergiprojekt under den franske forsyningsgigant EDF ved hjælp af Ethereum. Tokeniseringen af obligationen gjorde det muligt at investere mindre beløb og dermed åbnede det for muligheden for udvikling af mindre vedvarende energiprojekter.


Banco Santander

Sidste eksempel er den spanske bank, Banco Santander, i folkemunde ofte bare kaldt Santander. Santander udstedte i 2019 en obligation på 136 mio. kr. ($20 mio.). Obligationen havde en løbetid på ét år og gav 1,98% i rente per kvartal og ligesom så mange andre, blev den udstedt på Ethereum netværket.


Selvom det er et par år siden, har banken ikke stoppet deres aktiviteter inden for krypto-området. Senest er banken i gang med at teste en blockchain-baseret platform, som skal tokenisere ejerskabet over brugte biler i Brasilien.


Som det kan læses af ovenstående, mener vi, hos GL21 CAPITAL, at en kombination af flere use-cases og mere regulatorisk klarhed i EU på sigt vil skabe en større tiltrækning af investorer, men også (endnu) mere innovation i industrien.


Kryptoejere fortsætter med at holde på deres krypto (HODL)

I forlængelse af nyheden fra J.P. Morgan, som beskriver, hvordan bankkrisen er med til at retfærdiggøre kryptoindustrien, har konsulenthuset Morning Consult, ligeledes i april udgivet resultaterne af ”The State of Consumer Banking & Payment” i USA, som viser en større tiltro blandt forbrugere til krypto.


Ifølge deres rapport, agerede 10% af de adspurgte respondenter på bankkrisen og flyttede deres penge andre steder hen end i bankerne. Af de 10% var størstedelen personer med høj indkomst, men disse svarede også at være mere tilbøjelige til at eje kryptoaktiver sammenlignet med den generelle population. Underforstået, at størstedelen af disse personer, sandsynligvis har flyttet der midler over i krypto.


Rapporten fra Morning Consult kigger ligeledes på tværs af aldersgrupper i forhold til, hvor mange der ejer kryptoaktiver. For Millennials (personer født mellem 1981 og 1996) er det godt 39% der ejer kryptoaktiver, hvilket er 19%-point højere end den generelle population på 20%, hvorimod Generation Z (født mellem år 1997 og 2012 – dog kun personer over 18 år i undersøgelsen) er på niveau med populationen med et ejerskab på 21%. Blandt kryptoaktiver, er det bitcoin, som er mest dominerende, da 15% af populationen angav af eje bitcoin. Mest overraskende er dog at se ejerskabsprocent siden januar 2022, som har været nogenlunde konstant omkring 20% - givet et hårdt år med prisfald, svindelsager og flere kryptokollapser – se figur 3 nedenfor. Dette indikerer altså en tro på det langsigtede potentiale i krypto.


Figur 3: Udvikling i andelen af respondenter der ejer kryptoaktiver

%, januar 2022 til marts 2023

Kilde: Morning Consult


Et andet interessant datapunkt fra rapporten er vedrørende respondenternes holdning til regulering af kryptoindustrien. I de seneste resultater ønsker 24% af respondenterne mere regulering, hvilket er en stigning på 7%-point sammenlignet med sidste undersøgelse, hvor kun 17% ønskede mere regulering. Det uddybes dog ikke mere i rapporten, hvilken form for regulering respondenterne eftersøger, men kan angiveligt også skyldes den seneste tids uklarhed fra forskellige amerikanske myndigheder om krypto. Dette har bl.a. haft konsekvenser for den amerikanske handelsbørs Coinbase, der er anklaget for brud på loven om handel med værdipapirer (securities).


Uklarheder og uro kan tydeligt ses i respondenternes svar på, hvordan de opbevarer deres krypto. I den seneste undersøgelse er det hele 40%, som benytter sig af ”cold wallets”, det vil sige opbevaring af deres kryptoaktiver i egne wallets – fremfor opbevaring hos f.eks. en kryptohandelsbørs. Dette tal er steget med hele 58% siden undersøgelsen i januar 2022. Dette er altså et tegn på, at respondenterne har fået mindre tiltro til bl.a. kryptohandelsbørser, men stadig har en tiltro til kryptoaktiverne, teknologien og det langsigtede potentiale.

Comentários


bottom of page